woensdag 14 november 2012

Arise, My Love, Arise!

Arise, My Love, Arise!
Sta op, Mijn Geliefde, Sta op!


Op de derde dag
verloor de dood zijn kracht.
Op de derde dag
verloor de dood zijn macht.
Op de derde dag
zag satan zijn macht vervagen.
Op de derde dag
werd hij verslagen.

Arise, My Love, Arise!
Sta op, Mijn Geliefde, Sta op!


Jezus Christus, onze Heer,
ledigde al onze nood,
stierf,
maar stond op uit de dood.

De dood had geen macht over Hem.
De dood moest luisteren naar Gods Stem.
De dood is van zijn kracht ontdaan.
Halleluja!
Jezus Christus is waarlijk opgestaan!

Arise, My Love, Arise!
Sta op, Mijn Geliefde, Sta op!


Zo spreekt God.
Ook tegen mij:
"Arise My Love, Arise!
Sta op, Mijn Geliefde, Sta op!"

Als ik moe ben
van alle zorgen.
Gebukt ga
onder moeite en pijn.
Me verslagen voel
door al het verdriet.
Mezelf alleen maar afvraag;
waarom moet alles zo zijn?

Dan spreekt God,
ook tegen mij :
"Arise, My Love, Arise!
Sta op Mijn Geliefde, Sta op!"

De kracht, die vrijkwam
op de derde dag.
De kracht, die Mijn Zoon
uit de dood op deed staan.
Die kracht,
is ook voor jou.
Mijn Zoon is jou immers in alles
voorgegaan!

Hij deelt in jouw zorgen,
in je moeiten en pijn.
Hij deelt jouw verdriet,
denk aan het brood en de wijn!

Arise, My Love, Arise!
Sta op, Mijn Geliefde, Sta op!


Hef je handen naar Mij op
en ontvang Mijn kracht!
In Hem ben je méér dan overwinnaar!
Kom Mijn Geliefde, Kom,
Ik ben Degene, die op je wacht!

Droog nu maar je tranen
en pak Mijn hand.
Ik zal je altijd helpen,
Mijn liefde houdt eeuwig stand.

Wees nu maar niet meer bang,
vertrouw Mij maar!
Onderzoekt Mijn woord
en je zult zien,
Mijn trouw is altijd daar!

Arise, My Love, Arise!
Sta op, Mijn Geliefde, Sta op!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten