zondag 2 december 2012

De film van het leven

Het leven is te kort,
het duurt maar even.
Als een film zo snel
gaat het leven.

Wat je ook bedenk,
hoe je er ook over praat;
als je te lang wacht om
aan God te denken
is het misschien te laat.

TE JONG

Je bent nooit te jong
om Zijn kind te zijn.
Jezus zei: Laat de kinderen tot Mij komen;
dus dat je komt, vind Hij juist fijn.

TE ZORGELOOS

Je groeit uit tot een puber
En je denkt dat je heel wat ben.
Niemand heb je nodig;
alleen van je sport of zo, ben je een fan.

TE ZELFBEWUST

Je wordt ouder,
de leeftijd van volwassen zijn wordt bereikt.
De wereld ligt open aan je voeten;
wie denkt er dan aan Gods koninkrijk?

TE GELUKKIG
Dan breekt de dag aan
dat je trouwen gaat.
Je bent zo intens gelukkig,
je ziet alleen degene die naast je staat.

TE DRUK

Ook moet je nu de kost verdienen,
voor jezelf, maar ook voor je gezin.
Je hebt geen tijd om aan Hem te denken;
Hij schiet er gewoon vanzelf bij in.

TE BEZORGD

Met het krijgen van kinderen
nemen de zorgen van het leven toe.
Het maalt en maalt maar in je hoofd
en ’s avonds ben je voor Hem te moe.

TE OUD

De winter van je leven breekt aan,
bijna is je tijd op aarde voorbij.
Af en toe gaan je gedachten nog naar Hem,
maar je denkt; ach, dat is nog steeds niets voor mij.

TE LAAT

Dan is het moment gekomen
dat je voor Hem komt te staan.
Te laat is het voor je spijt, je berouw,
te laat voor – Had ik het maar anders gedaan.

Als je uitgeblazen hebt,
je allerlaatste ademtocht,
is het voor altijd te laat
om door Zijn bloed te worden vrijgekocht.

Geen plaats is er dan voor jou bereid
in Zijn luisterrijke heerlijkheid.
Te laat is het om voor eeuwig te leven
in Zijn liefdevolle aanwezigheid.
oorsprong 'Film van het leven' mij onbekend.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten