zondag 16 december 2012

Loof de Here, mijn Ziel!

Zo, loof de Here, mijn ziel,
en al wat in mij is,
prijs Zijn heilige Naam.

Vanuit het diepst van mijn binnenste,
met alle kracht die in mij is,
prijs Hem met de engelen saam.

Want Uw liefde, Heer, is voor eeuwig.
Uw heil voor ieder geslacht.
Uw genade oneindig groot,
blijkens de redding die U ons bracht.

U vergeeft mij al mijn zonden,
geneest mij, en redt mij van de dood.
U schenkt mij nieuwe levenskracht
en sterkt mij in mijn nood.

U, Heer, bent rechtvaardig,
geduldig, liefdevol en trouw.
Onmetelijk is ook Uw goedheid,
(doch er staat wel) voor wie U vereren zou.

Maar over wie U vereren,
ontfermt U zich als een Vader, Heer.
Dan is Uw liefde voor eeuwig,
maar alleen voor een ieder die U vereert.

O, en hoe kort is niet het leven van ons mensen.
Hoe broos is niet ons bestaan.
We zijn als een bloem in het gras,
één windvlaag, en het is met haar gedaan.

Uw troon, Heer, is in de hemel.
U heerst over 't gans heelal.
Engelen loven de Here,
sterke helden, groot in getal.

Bevelen volgen zij op,
woord voor woord voeren zij uit.
De hemelse machten prijzen Hem.
"Looft de Heer", klinkt het luid.

Zo, loof de Here, mijn ziel,
en al wat in mij is,
prijs Zijn heilige Naam.

Vanuit het diepst van mijn binnenste,
met alle kracht die in mij is,
prijs Hem, met de engelen saam.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten