zondag 2 december 2012

Loven en eren

Heer, Uw grote naam wil ik loven,
U prijzen in mijn lied.
Mijn hart zingt en jubelt,
omdat U naar mij ziet.

U hoorde naar mijn smeekbeden;
op U vertrouwde mijn hart.
U bent mijn kracht en mijn schild,
ook in de diepten van mijn smart.

Met heel mijn ziel zal ik voor U zingen;
nee, zwijgen kan ik niet.
U, Heer, mijn God, wil ik loven,
U prijzen in mijn lied.

Mijn klacht veranderde U in een dans,
mijn rouwkleed heeft U weggenomen;
in vreugde hebt U mij gehuld;
hoor het loflied over mijn lippen stromen.

Ik prijs mijn Heer, mijn rots.
Ik prijs Hem, want mijn Heer leeft!
Hoogverheven is Hij, mijn Redder;
mijn God die leven geeft.

Heer, U bent mijn Rots en mijn bevrijder.
Laten de woorden van mijn mond U behagen,
mijn overpeinzingen U welgevallig zijn,
Laat mijn loflied op de vleugels van de wind,
omhoog worden gedragen.

Naar: Psalm 28:6,7; Psalm 30:12,13; Psalm 18:47; Psalm 19:15

Geen opmerkingen:

Een reactie posten