maandag 17 december 2012

Zuiver en standvastig

Mijn God, maak mijn hart zuiver
en mijn geest standvastig.

Psalm 51:12
Als ik bid:
Maak mijn hart zuiver, o God,
dan bid ik eigenlijk;
Heer, laat mij zien
wat er niet goed is
in mijn leven.
Dan geef ik aan,
dat ik bereid ben
om Zijn wil te doen
en mijzelf volledig
aan Hem over te geven.

Als ik bid:
Maak mijn geest standvastig, o God,
dan bid ik eigenlijk:
Heer, ik wil niet langer zijn
als de golven der zee
die gaan op en neer.
Dan geef ik aan,
dat ik bereid ben
om te worstelen
en te strijden,
ook al doet het soms
behoorlijk zeer.

Als ik bid:
Maak mijn hart zuiver
en mijn geest standvastig, o God,
dan bid ik eigenlijk:
Heer, ik wil leven tot Uw eer
en Uw Naam verhogen.
Dan geef ik aan,
dat ik bereid ben
Zijn wil te doen
en Zijn wegen te gaan,
onverschrokken,
doch zeer bewogen.

1 opmerking: