zondag 18 augustus 2013

Samen met Jezus de berg op

Ik sluit mijn ogen, terwijl ik in gedachten
samen met Jezus de berg opklim
om met onze Vader alleen te zijn.

Samen gaan we op een rustig plekje zitten
en ik volg Zijn blik naar omhoog
waar Hij Zijn Vader weet.

Stille, diepe, intense vrede vult mijn hart;
niets anders doet er meer toe,
dan alleen dit samenzijn.

Ik hoef ook niet meer zo nodig te spreken,
‘k ervaar: Hij weet alles al,
er is niets dat Hij niet weet.

O ja, ik mag Hem alles zeggen en vertellen,
maar niets doet er meer toe
in dit moment van samenzijn.

Zijn vrede en liefde omgeven en vullen mij,
mijn ziel wordt verkwikt,
dat is al wat ik weet.

Ik sta op en strek mijn handen naar omhoog
en ik dank Hem met heel mijn hart
dat Hij met mij samen wil zijn.

Lees meer op 'In rust met U'