zondag 27 juli 2014

Op Jezus zien

Als ik alleen zou zien
op de dingen die gebeuren,
op de rampen en de immense nood,
zowel ver weg als dichtbij,
zou ik haast moedeloos worden,
mijn hoofd laten hangen
en zeggen:
het hoeft niet meer voor mij.

Als ik alleen zou zien
op mijn eigen leven,
op al mijn zorgen en worstelingen,
op al mijn verdriet en pijn,
kan ik bijna niet meer verder,
heb ik de neiging om op te geven
en te zeggen:
ik wil hier niet meer zijn.

Als ik alleen zou zien
op al deze dingen …

Maar ik richt mijn blik op Jezus,
de Leidsman en de Voleinder
van het geloof.
Zo kan ik daag’lijks verder
en zal ik niet van mijn Hoop
worden geroofd.

Lees meer op 'Quality Time'


woensdag 23 juli 2014

En dan staat alles stil ...

En dan
staat alles stil.
Verbijstering,
niet begrijpen,
ontreddering.
Hoe, wat,
waarom?

Verdriet,
zo groot, zo intens,
zo diep;
nauwelijks te bevatten,
laat staan
alleen
te dragen.

Ik buig mijn hoofd
en wend mij
tot Hem
Die alles hoort
en ziet;
Die weet heeft van dit
immense verdriet.
Ik buig mijn hoofd,
en slechts enkele woorden
komen: ‘Ontferm U, Heer!
Ontferm U, ontferm U, ...
Ontferm U, Heer!'

Dat elk hart
troost mag vinden
bij Degene
die kan troosten,
de scherpte van de pijn 
kan wegnemen,
en bij Wie de kracht
te vinden is
om verder te kunnen.


Ter nagedachtenis aan de nabestaanden
van de vliegtuigramp 17-07-2014