maandag 25 februari 2013

Gods adem

Ademt u over de aarde, dan ontstaat er weer leven en krijgt zij een nieuw gezicht.

Psalm 104:30
Sluit je ogen
en voel de warmte
van Zijn adem
heel zachtjes strijken
langs je gezicht.

Sluit je ogen
en laat met
het nieuwe leven,
dat overal langzaam
verschijnt, ook jouw hart
worden verlicht.

Heer, van hemel, zee en aarde,
blaas met Uw adem over ons.
Breng nieuw leven,
herstel onze krachten,
geef een ons nieuw zicht.

Heer, van hemel zee en aarde,
blaas met Uw adem over ons.
Opdat wij met vernieuwde krachten,
U zullen dienen en eren,
ons hart volkomen op U gericht.

Heer, van hemel, zee en aarde,
blaas met Uw adem over ons.
Geef nieuwe hoop en blaas weg
de dorheid en matheid van onze ziel,
opdat we weer zien hoe U ons pad verlicht.

Heer, van hemel, zee en aarde,
U wil ik loven, prijzen en danken,
voor Uw oneindige zorg over mens en dier.
Uw grote Naam wil ik zo bezingen,
U roemen met mijn lofgedicht.

Lees meer op 'Into Your Hands'

woensdag 20 februari 2013

Eén zekerheid

We zijn niet iedere dag even sterk.
Soms weten we gewoon niet
hoe we de dag moeten doorkomen.

Alles is donker om ons heen.
We lijken het spoor bijster
en we strompelen voort
terwijl de tranen stromen.

Soms dwingt het leven ons op de knieën;
staan we met onze rug tegen de muur
en vragen ons af
of het ooit nog goed zal komen.

Maar toch, te midden van alles
hebben we één zekerheid.
God is altijd daar, juist wanneer
wij Hem het hardst nodig hebben,
Zijn Licht schijnt in elke strijd.

Hij houdt ons staande of Hij draagt ons
wanneer we zelf niet meer kunnen staan.
Ja, Hij  zal er altijd voor ons zijn
en op al onze wegen naast ons gaan.

Nav. het lied - Always there van Secred Garden

zaterdag 16 februari 2013

Met heel mijn hart

Heer in Uw hand, leg ik mijn leven neer.
Zoals ik ben, kom ik, Heer.
U houdt mij vast, in de palm van Uw hand.
Ik ben van U, voor altijd.

Jezus, ik geloof in U.
Jezus, ik behoor aan U.
U bent het doel van mijn bestaan,
de rots waarop ik bouw,
met heel mijn hart.

Ik ga met U, waarheen de weg ook leidt.
Door vreugd' en pijn, U bent mijn hoop.
Want ik wil zijn, daar waar U bent,
dicht aan Uw hart, voor altijd.

Jezus, ik geloof in U.
Jezus, ik behoor aan U.
U bent het doel van mijn bestaan,
de rots waarop ik bouw,
met heel mijn hart.

Ik aanbid U, ik aanbid U nu.
Ik aanbid U, ik aanbid U nu.
Met heel mijn hart.

Jezus, ik geloof in U.
Jezus, ik aanbid U nu.
‘k Hef mijn handen naar U op
en geef U alle eer.
Jezus, ik geloof in U.
Jezus, ik aanbid U nu,
en ik prijs Uw heil'ge naam,
ik geef U alle eer.
Met heel mijn hart.

Met heel mijn hart heb ik geschreven nav. het lied 'With all I am' van Hillsong.
Ik hoorde het lied en de woorden raakten mijn hart heel diep en ik 'moest' in onze eigen taal dit lied weergeven.
Let wel; het is niet echt een vertaling van dit lied, al komt het in grote lijnen wel met elkaar overeen De woorden echter komen vanuit mijn hart.

 
Ps. De naam van mijn andere site 'Into Your hands' komt voort uit dit lied.


woensdag 13 februari 2013

De hemel getuigt van Gods grootheid,
het gewelf verkondigt wat Hij heeft gemaakt.
De ene dag geeft het door aan de andere,
de ene nacht maakt het aan de volgende bekend.
Het is een taal zonder woorden,
geluiden hoort men niet.
Toch gaat hun stem over heel de aarde,
dringt hun taal tot de uithoeken door.

Psalm 19:2-5Ik kijk naar buiten.
Een flets blauwe lucht
met grauwe wolken
is vandaag mijn uitzicht.

Langzaam vindt de zon een gaatje
om door heen te kruipen.
Haar warmte is reeds voelbaar
en het uitspansel wordt vrolijk verlicht.

De bomen staan schijnbaar stil
en bewegingloos.
Hier en daar ligt nog wat sneeuw,
ongerept en smetteloos.

Ik overdenk Zijn woorden,
terwijl mijn ogen deze dingen zien.
Ik word stil van het besef
welke groot en machtig God ik dien.

Zijn woorden beroeren mij
tot in het diepst van mijn wezen.
In heel de schepping wordt zo duidelijk
op Hem gewezen.

De hemel laat zien hoe groot Hij is,
het gewelf vertelt wie haar heeft voortgebracht.
Dag en nacht volgen elkaar steeds weer op,
de één vertelt aan de ander wie alles heeft bedacht.

Geen enkel woord wordt gesproken,
geen geluid hoort men daarbij.
En toch gaat hun stem over de ganse aarde,
geen enkele plek gaat het voorbij.

Woordeloos, geluidloos,
en toch gehoord.
Tot in alle uithoeken van de aarde
verkondigen zij Zijn woord.

Mijn hart vult zich met eerbied en heilig ontzag,
met diepe en stille verwondering,
terwijl ergens buiten in een boom
een vogel van Zijn grootheid zingt.

Laat wat ik voel,
diep binnen in mij,
mijn grootste lofzang
aan U zijn.

dinsdag 12 februari 2013

Iedereen moet Hem eren

Heer, Uw Naam is verheven boven heel de aarde,
over alles wat leeft bent U Koning en HEER.

Alles is door Uw hand ontstaan,
en alles blijft ook door U in stand.
U bent groter dan al wat bestaat,
het is Uw hand die alles omspant.

Uw grootheid, Uw majesteit, gaat alles te boven,
U en U alleen geef ik al mijn lof, dank en eer.

- Amen -

Lees meer op 'Into Your Hands'

woensdag 6 februari 2013

Ik help je

Wees moedig en vastberaden
op alle wegen die je moet gaan.
Ook op moeilijk te betreden paden
zal Ik je in alles bijstaan.

Laat je geen schrik aanjagen
en laat je niet uit het veld slaan.
Als ’t heel moeilijk is, zal Ik je dragen,
je helpen, zoals Ik bij Mozes (en Jozua)
heb gedaan.

Lees meer op 'Into Your Hands'

dinsdag 5 februari 2013

God hoort

God, de Vader,
zo bewogen van hart,
ziet mijn tranen,
heeft weet van mijn smart.
Hij hoort mijn smekingen,
neem mijn beden aan.
Hij, de Allerhoogste HEER,
is mij toegedaan.

Lees meer op 'Into Your Hands'