zondag 12 november 2017

Gebed ...

Heer Jezus,
kom mij in mijn zwakheid te hulp;
wees U mijn sterkte en mijn kracht.
Ondersteun mij met Uw rechterhand,
omring mij, nu mijn dagen donker zijn
als de nacht.

Help mij om door het donker U te zien;
leer mij te midden van alles U te vertrouwen.
Laat mijn hart daarbij ook dankbaar zijn,
voor de wetenschap dat ik op U kan bouwen.

Vul mijn hart, Heer, ook met geloof;
en mijn mond met een nieuw lied.
Opdat ik  U zal blijven loven en prijzen;
U bent het immers, die mij ook in het duister ziet.

Doe dit tot Mijn gedachtenis ...

Als je straks het brood breekt en eet,
de beker neemt en drinkt,
denk dan aan Mij,
aan de voeten die Ik waste,
en hoe Ik iedereen daarmee verastte.

Als je straks het brood breekt en eet,
de beker neemt en drinkt,
denk dan aan Mij,
aan de weg die Ik voor jou ben gegaan,
aan het kruis, en wat Ik daar voor jou heb gedaan.

Als je straks het brood breekt en eet,
de beker neemt en drinkt,
denk dan aan Mij,
aan dat Ik daar stierf voor jou,
omdat Ik zoveel van je hou!

Als je straks het brood breekt en eet,
de beker neemt en drinkt,
denk dan aan Mij,
aan de dood die Ik heb overwonnen,
aan het nieuwe leven dat daar is begonnen.

Als je straks het brood breekt en eet,
de beker neemt en drinkt,
denk dan aan Mij,
doe het dan tot Mijn gedachtenis.
Beseffende dat het nieuwe verbond
door Mijn bloed bekrachtigd is.

Als je straks het brood breekt en eet,
de beker neemt en drinkt,
denk dan aan Mij ….