zaterdag 29 juni 2013

Hulp, redding en dank

Nog steeds toont God Zijn liefde.
Nog steeds hoort Hij elke roep om hulp.
Nog steeds redt Hij.
Nog steeds helpt Hij verder vanuit Zijn gegeven hulp.
Nog steeds bewijst Hij Zijn liefde.
Nog steeds is Hij dezelfde;
toen en nu.
 
Heer, U hoort mij als ik roep.
Waar ik mij ook bevind,
in welke omstandigheden
ik ook verkeer,
U hoort mij
en komt mij te hulp.
U bewijst aan mij Uw liefde.
Toont mij wegen die ik kan gaan.
U geeft mij een veilige plek om te wonen
en brengt stormen tot bedaren.

Uit het diepste duister haalt U mij.
Ketenen rukt U van mij af.
Op Uw woord word ik gezond
en U redt mij van het graf.

Ik wil U danken, Heer,
Uw Naam loven en prijzen
om de liefde die U mij steeds bewijst.
Ik wil U eren en aanbidden,
U alle eer en hulde brengen
om de liefde die U mij steeds weer geeft.

U bent groot
en zeer te prijzen.
Ik wil niet voorbijgaan
aan de liefde
die U steeds toont.
 
Naar: Psam 107
 

donderdag 20 juni 2013

Onmogelijke mogelijk

Uw hand, Heer,
kneedt mij,
vormt mij
en transformeert mij,
zoals een rups
verandert
in een vlinder.

In Uw hand, Heer,
is het onmogelijke
mogelijk.

Uw hand
heelt
mijn diepste wond,
mijn verslagen geest.
Uw hand
stopt niet
met wat U
begonnen was
te doen,
in mij.

Uw hand
houdt mij staande
als ik dreig te vallen.
Uw hand
richt mij op,
als ik gevallen ben.
Uw hand
is nooit te kort.
Er is niets
dat U niet kan doen.

Door Uw hand, Heer,
verandert
de rups in een vlinder,
en een mens
in een nieuwe schepping.
Door Uw hand,
verandert mijn leven.
Niet meer ik,
maar U leeft
in mij.

Het onmogelijke
maakt U mogelijk.

donderdag 13 juni 2013

Mijn ziel ...

Mijn ziel verlangt naar Hem
als dorstig land naar water,
als een hert dat naar water schreeuwt.

Mijn ziel komt pas tot rust
als zij haar rust gevonden heeft
bij Hem.
Mijn ziel wordt pas opgericht
als zij wordt gevoed en getroost
door te luisteren naar Zijn stem.

Word stil, mijn ziel, word stil
en wacht op de Heer.
Word stil mijn ziel, word stil.

Laat God je klaarmaken
om te Hem
kunnen ontvangen.
Wees stil, mijn ziel,
want Hij is het die jou vult
met dit verlangen.

Loof de Heer, mijn ziel, loof de Heer
en zing van Zijn heilige Naam.
Loof de Heer, mijn ziel, loof de Heer!

Prijs Hem om de hulp die Hij is;
de troost en redding,
de bevrijding die Hij geeft.
Loof Hem, mijn ziel,
om Zijn liefde en Zijn trouw.
Prijs Hem, die eeuwig leeft.

Lees meer op 'Into Your Hands'