woensdag 29 december 2021

Standhouden

Standhouden,
moedig en sterk zijn.
Volharden,
vasthouden,
vertrouwen …
Heer, het ontbreekt
mij soms zo,
door alles wat er
gebeurt en speelt,
aan moed en kracht.

Problemen,
moeite en zorgen,
pijn,
verdriet,
machteloosheid,
het houdt
maar niet op,
en ik bemerk
de gevolgen
daarvan.

Toch geeft U
dit woord
en ik,
ik neem het
van harte aan.
Dank U wel,
voor deze
aanmoediging
om te blijven zien
op Uw macht.

Standhouden,
moedig en sterk zijn.
Volharden,
vasthouden,
vertrouwen!
Voortgaan van
kracht tot kracht.
Volhoudend,
gelovend in Uw
volmaakte plan.


Lees meer op >> 'Into Your Hands'

zaterdag 25 december 2021

Jezus, Licht van de wereld

 

Gods rijke en onmisbare zegen,
als ook Zijn troost en liefdevolle nabijheid,
voor deze Kerstdagen en voor 2022.
zaterdag 18 december 2021

Zijn genezende hand op jou

Ik bid dat Zijn
genezende hand
op je zal zijn;
je Zijn aanwezigheid
zult ervaren in
moeite en pijn.
Dat Zijn rust
je zal omhullen
en je met vrede
zal vervullen.

vrijdag 17 december 2021

Zegenbede voor operatie

Heer, zegen ... met Uw rust en vrede
in alles wat er gebeuren gaat en
maakt het tot een krachtig getuigenis.

Zegen de handen van eenieder
die, op welke manier dan ook,
bij de operatie betrokken is.

Zegen ook de handen van hen
die daarna voor haar klaarstaan
om haar te helpen en te verzorgen.

Zegen met genezing en herstel,
en dat zij elk moment daarvan
zich in U mag weten geborgen.


Dit gedicht kun je aanpassen door een naam in te vullen (of haar/hem) en eventueel het haar/zij door hem en hij.
Dat het tot zegen mag zijn!

donderdag 16 december 2021

Thuis ...

Ter nagedachtenis aan Henk 
†  8-12-2021 


Sterk en strijdvaardig,
vol vertrouwen en geloof.
Nu thuis bij zijn Heer;
het aardse leven gedoofd.

Voorbij is het vechten,
voorbij al het lijden.
De Heer was klaar
jouw plaats te bereiden.

Leeg is de plaats,
groot het verdriet.
Troostrijk het weten:
God verlaat ons niet!


Tot ziens, Henk!

maandag 29 november 2021

Het duister opgeklaard

'Want U zult mijn kaars aansteken, de Heere, mijn God, zal mijn duisternis opklaren.'
Psalm 18:29
(vertaald vanuit de KJV)

Wat kan het leven zwaar en moeilijk zijn,
vol zorgen en verdriet, ziekte en pijn.
Wat kan ons toch de moed worden ontnomen
als er geen einde aan ellende lijkt te komen.

Wat kunnen we worden neergeslagen
door het gevoel te veel hebben te dragen.
Wat kan eenzaamheid ons weg doen kwijnen,
en uitputting onze vreugde doen verdwijnen.

Wat kunnen vele dingen ons benauwen;
hoop doen verliezen, als ook vertrouwen.
Het kleinste beetje licht worden gedoofd,
niet meer in staat te pakken wat God belooft.

Dan is daar Uw Woord, o Heer,
een waarheid die staat; los van
wat ik ook denk, voel of ervaar.
Het is beproefd, en gelouterd,
getest en getoetst, en telkens
bleek weer: Elk woord is waar!

Dus als U zegt, dat U het licht
in ons leven weer zal doen ontsteken,
dan zal dat ook gebeuren.
U zult het duister op doen klaren,
en Uw liefde en genade zullen opnieuw
ons leven kleuren.

Geef ons geloof, o Heer,
moed en volharding, ja, al
wat ons in ‘t duister ontbreekt.
Kom ons tegemoet, o Heer,
in ons ongeloof, tot U weer
het licht in ons ontsteekt.

Gedichtje speciaal geschreven voor de 'Sprankels van Hoop' op Krullies Schrijfsels. 
Lees meer: >> Sprankel van Rita