maandag 29 november 2021

Het duister opgeklaard

'Want U zult mijn kaars aansteken, de Heere, mijn God, zal mijn duisternis opklaren.'
Psalm 18:29
(vertaald vanuit de KJV)

Wat kan het leven zwaar en moeilijk zijn,
vol zorgen en verdriet, ziekte en pijn.
Wat kan ons toch de moed worden ontnomen
als er geen einde aan ellende lijkt te komen.

Wat kunnen we worden neergeslagen
door het gevoel te veel hebben te dragen.
Wat kan eenzaamheid ons weg doen kwijnen,
en uitputting onze vreugde doen verdwijnen.

Wat kunnen vele dingen ons benauwen;
hoop doen verliezen, als ook vertrouwen.
Het kleinste beetje licht worden gedoofd,
niet meer in staat te pakken wat God belooft.

Dan is daar Uw Woord, o Heer,
een waarheid die staat; los van
wat ik ook denk, voel of ervaar.
Het is beproefd, en gelouterd,
getest en getoetst, en telkens
bleek weer: Elk woord is waar!

Dus als U zegt, dat U het licht
in ons leven weer zal doen ontsteken,
dan zal dat ook gebeuren.
U zult het duister op doen klaren,
en Uw liefde en genade zullen opnieuw
ons leven kleuren.

Geef ons geloof, o Heer,
moed en volharding, ja, al
wat ons in ‘t duister ontbreekt.
Kom ons tegemoet, o Heer,
in ons ongeloof, tot U weer
het licht in ons ontsteekt.

Gedichtje speciaal geschreven voor de 'Sprankels van Hoop' op Krullies Schrijfsels. 
Lees meer: >> Sprankel van Rita  

woensdag 2 juni 2021

Gebed tot Bemoediging

Ik bid,
dat de Heer
je vleugels
als die van
een arend geeft.
Krachtig
en sterk,
zwevend
op de wind
van Zijn Geest.

Dat ze
je boven
elke storm
zullen leiden die
het leven geeft.
Opdat, als je
terugkijkt,
je zult zien:
Híj is in alles
mijn sterkte
geweest.

Lees meer >> 'Into Your Hands'

Vleugels als van een arend …

Heer,
laat mij als een arend,
elke storm van het leven
onder ogen zien,
en de vleugels
van geloof spreiden.
Laat dan de wind
van Uw Geest
mij meenemen
en mij zo tot
hoog boven iedere
storm leiden.

Gebruik zo, Heer,
de stormen in mijn leven
om te groeien;
om meer op U
te gaan lijken
en tot Uw eer te bloeien.

- Amen -

Lees meer op >> 'Into Your Hands'donderdag 1 april 2021

Stille dankbare vreugdevolle vrede …

In liefdevolle herinnering aan mijn moeder
† 1 april 2020
Uw troost, die er al was nog voor

deze dag was aangebroken.
Diepe vrede mijn deel nog voor ik
één woord tot U had gesproken.

Dank U, Heer, voor Uw genade,
zo voelbaar aanwezig in mijn ziel.
Ik dank U, voor Uw liefde en trouw,
als ik getroost aan Uw voeten kniel.

Vandaag gaan mijn gedachten terug,
terug naar een jaar geleden toen ik
aan uw sterfbed zat en u uw laatste
adem uitblies.

En toch, toch is vandaag daar die rust,
die stille dankbare en vreugdevolle vrede
diep in mijn hart ondanks de pijn van het
gemis met dit verlies.

Ik kijk niet meer terug naar het wat
nooit meer is, of nooit meer zal zijn;
terugdenken aan de diepe rust en vrede
die u had, is wat ik verkies.

dinsdag 23 maart 2021

Met verse olie overgoten ...

Soms staan we op en beginnen de dag
met een zwaar en moedeloos gemoed.
Hoe belangrijk is het dan juist wel niet
dat onze ziel door Hem wordt gevoed.

Daar, aan het begin van de dag, ontmoeten
onze zwakheid en Gods barmhartigheid elkaar.
Maar iedere dag ligt voor de nood van onze ziel
alles wat we nodig hebben, voor ons klaar.

Het is hier op deze stille en heilige plaats,
in de warmte van Zijn liefdevolle aanwezigheid,
waar we met verse olie overgoten worden,
en vreugde de plaats inneemt van treurigheid.

Onze ziel ervaart de gezegende werking van Zijn Geest;
nieuwe moed en kracht vervullen ons en doen ons stralen.
Niet onze omstandigheden, noch wat we denken of voelen,
maar wat God zegt, zal dan de kleur van onze dag bepalen.

Ik dank, en prijs Uw heilige Naam;
U bent zo goed voor mij geweest!
U hebt mij met verse olie overgoten,
mijn ziel verlevendigd door Uw Geest.

Laat deze zalving zichtbaar worden
in alles wat ik doe, en waar ik ga.
Opdat een ieder die ik ontmoet iets
zal ervaren van Uw liefde en gena.


Bij Liefde tot het einde van Susannah Spurgeon
Lees meer op >> 'Into Your Hands'

dinsdag 16 maart 2021

Hoop en perspectief

Sluit je ogen maar, en word stil.
Sluit buiten de wereld waarin je leeft
en kom binnen in de wereld waar je
hemelse Vader het voor het zeggen heeft.

Sluit je ogen maar, en word stil.
Sluit de wereld buiten, en kom tot rust.
Richt je aandacht, je hart op Hem;
word je van Zijn tegenwoordigheid bewust.

Wees maar stil, en kom tot rust.
Weet je veilig in Zijn aanwezigheid.
Hier in de stilte van dit moment,
houd op het bestaan van elke strijd.

Wees maar stil, en kom tot rust;
hier ben je ver weg van alle zorgen.
Immers, in de schaduw van Zijn vleugels
ben je altijd veilig en geborgen.

Kom tot rust, nu alle andere stemmen zwijgen;
laat je vullen door Zijn Geest met Zijn kracht.
Nieuwe hoop en perspectief worden geboren,
bij de bewustwording van Zijn macht.

Kom tot rust, nu alle andere stemmen zwijgen,
en zie het licht dat aan de horizon gloort.
Alles, ja alles, heeft Hij vast in Zijn handen;
je kunt Hem vertrouwen op Zijn woord.

Vertrouw Mij, ik zal je nooit verlaten;
alle dagen ben Ik bij je, je bent nooit alleen.
Mijn oog zal altijd op jou zijn;
Mijn armen beschermend om je heen.


Lees meer op >> 'Krullies schrijfsels'