zaterdag 11 november 2023

God ziet naar ons om!

N.a.v. Psalm 138:3

Lieve Vader,
dank U voor dit Woord,
dat U mij dit jaar hebt gegeven
tot troost en bemoediging.
Steeds weer komt het terug,
vult het mijn hart met vreugde,
en maakt het dat ik zing.

Het wil niet zeggen dat u mij nu
elke keer spoedig van het antwoord,
of de hulp die ik nodig heb, voorziet.
Maar dit Woord brengt wel steeds
opnieuw in mijn gedachten, hoe U
er voor mij bent in vreugde en verdriet.

Terugkijkend op de tijd die is geweest,
zie ik, hoe U er steeds weer was,
leidde en voorzag in wat ik nodig had.
Daarom vult dit Woord mij met zoveel
vreugde en vrede, want het getuigt van
het feit, dat U naar mij omzag,
telkens als ik tot U bad.

Nee, niet altijd spoedig, -meestal
pas veel later dan ik had gehoopt,
verwacht, ja, dan ik had gewild.
Maar terugkijkend, teruglezend, zie ik:
U was er altijd, en steeds weer op
het juiste moment, schonk U hulp,
of werd mijn pijn en verdriet gestild.

En nee, het betekende ook niet dat
alles maar veranderde, dat moeiten,
zorgen of problemen maar verdwenen.
Wel kwam er nieuwe kracht en moed,
doordat alles wat eens zo donker was
door Uw licht werd beschenen.

‘Ten dage dat ik riep, hebt Gij mij geantwoord;
Gij hebt mij bemoedigd met kracht in mijn ziel.’

Mijn Heer en God,
U wil ik danken
voor Wie U bent!
Uw Naam prijzen
omdat U mij kent.
Geen haar valt van
mijn hoofd zonder
dat U het weet.
Hoe zou ik ooit
kunnen denken dat
U mij vergeet!


Lees meer op >> 'Into Your Hands'

zondag 25 juni 2023

Tweestrijd in mijn hart ...

Tweestrijd in mijn hart:
waar kies ik voor?
Geef ik toe aan wat ik voel,
of luister ik naar de Stem die ik hoor?

Tweestrijd in mijn hart;
tijd om een keuze te maken.
Ik weet, hoe langer het voortduurt,
hoe verder ik van Hem weg zal geraken.

Tweestrijd in mijn hart;
Zijn stem klinkt, ik hoor Zijn Woord:
'Hef de slappe handen en strek de knikkende knieën,
het is tijd dat je naar Mij hoort!'

Tweestrijd in mijn hart ...
Ik buig: U wil ik volgen, Heer.
Maak mijn hart weer één, want
Uw weg wil ik gaan en leven tot Uw eer!

Eenheid in mijn hart,
geen onverdeeldheid meer.
Ik richt mij op, mijn blik gaat omhoog,
opdat U het weer bent op Wie ik mij concentreer.


Lees eventueel ook: >> 'Kom maar vaak bij Mij!'

vrijdag 23 juni 2023

Recht uit mijn hart ...

Je kunt je ogen sluiten
en leven als een struisvogel
met je hoofd in het zand.
Je kan je oren sluiten
voor wat de Heer zegt
in Zijn Woord.
Maar je kunt niet tegenhouden
dat zál gebeuren zoals Hij
heeft gesproken en voorzegd.

Je kan meegaan met elke stroom
en zo een rustig leven leiden
zonder al te veel moeite en strijd.
Je kunt meegaan in de flow
en gewoon simpelweg
je leven leven.
Maar de dag zal komen
dat zál gebeuren, dát
wat Hij heeft gezegd.

Je kunt leven zoals je wilt,
je kunt doen wat je wilt,
en je kunt gaan waar je wilt.
Je kunt denken wat je wilt,
je kunt zeggen wat je wilt,
en je kunt voelen wat je wilt.
Maar je zult nóóit kunnen
zeggen, dat je de kans om te
kiezen is ontzegd.

Kies voor Jezus,
blijf dicht bij Hem, en
lees zélf Zijn Woord!
Wees waakzaam en
laat je niet misleiden
door mooi gepraat.
Wie Jezus volgt, zal óók
worden vervolgd; Hij
heeft het Zelf gezegd.

Maar dit mag je weten:
nu sterven aan jezelf is
straks leven in eeuwigheid.
Nu delen in Jezus’ lijden,
is straks delen in Zijn
heerlijke heerlijkheid.
Geloof en vertrouw
op wat Hij in Zijn Woord
heeft voorzegd.

Jezus alleen
Die het voor
het zeggen heeft.
Jezus alleen,
Wiens voetsporen
worden gevolgd.
Moedig voorwaarts
gaand totdat voltooid
is wat Hij heeft gezegd.


Lees meer op >> 'Into Your Hands'

zondag 26 februari 2023

Gebed
Voor hen die in nood verkeren

Heer, U kent ons leven,
U weet welke weg wij hebben te gaan.
U ziet wat voor anderen verborgen is;
de uitdaging of strijd, waarvoor wij staan.

Heer, U kent ons innerlijk,
U hebt weet van wat voelen of denken.
Wilt U komen, Heer, met Uw Geest,
en ons dat wat we nodig hebben, schenken.

Kom tegemoet, o Heer, hen
die U niet kunnen vinden.
Grijp in, o Heer en God,
als de boze dreigt te verslinden.

Kom tegemoet, o Heer, hen
die dreigen te verdrinken.
Strek Uw hand uit, red en laat
Uw Naam boven alles uit klinken.

Jezus, Redder, Verlosser en Heiland;
Geneesheer van gebrokenen van hart.
Bevrijder uit elk net dat gespannen is,
uit elke nood, strijd, pijn en smart.

Jezus, trek naar U toe, raak aan,
schenk toch nieuw leven.
Maak met Uw Geest harten zacht,
om te ontvangen wat U wil geven.

- Amen -


Lees meer op >> 'Quality Time'

Tot rust komen ...

In gedachten
leg ik mijn hoofd
tegen Uw schouder
en rust in stilte
tegen U aan.

Immers, niemand
dan U alleen,
heeft weet van
de diepte van
mijn doorstane
angst en smart.

Slechts U alleen
kent de diepte
van de pijn
en het verdriet,
waar ik doorheen
ben gegaan.

En nu, nu zoek
ik rust bij U
voor mijn nog
onrustige en
geteisterde hart.

En daar,
zo dicht tegen
U aan, voel ik
mijn ziel
langzaamaan
tot rust komen.

Daar, dicht
aan Uw hart,
komt met
de rust ook
de ruimte voor
mijn tranen.

In de ruimte
die ontstaat,
ervaar ik hoe
Uw liefde en vrede
mij doorstromen.

In gedachten
blijf ik nog even
dicht tegen U aan,
opdat ik verder kan
op de weg die U
voor mij zal banen.


Lees meer op 'Quality Time'

vrijdag 24 februari 2023

Een druppel genade uit de hemel ...

Heer, hoeveel mensen hunkeren
er niet naar een vriendelijk woord,
of een vriendelijk gebaar.
Nimmer was de nood zo groot,
maar zijn we ons dit wel gewaar?

Geef, Heer, dat we bij het aankleden
in de morgen, ons ook kleden
met geduld en zachtmoedigheid.
En herinner ons ook aan nederigheid,
aan ontferming en vriendelijkheid.

Opdat wat we zeggen, of doen,
zal zijn tot een moment van vreugde
in iemands dorstig leven.
Wilt U zo, door ons heen, druppels
van genade uit de hemel geven.


Lees meer op >> 'Into Your Hands'