maandag 30 januari 2023

Licht in de duisternis

'Zelfs de duisternis maakt het voor U niet duister,
maar de nacht licht op als de dag,
de duisternis is als het licht.'

Psalm 139:12

Het is tijd om te slapen.
Ik knip het licht uit, en trek
de dekens dicht over me heen.
De duisternis drukt zwaar.
Ziet U me wel, Heer?
Ik voel me nu zo alleen.

In het duister van de nacht
bespringen mij allerlei
gevoelens en gedachten.
Zal ik wat licht ontsteken,
om zo de pijn van het duister
van de nacht iets te verzachten?

Laat de slaap toch komen;
ik woel, ik draai; nee,
ik wil niet voelen of denken.
Och Heer, wilt U toch
in het duister van de nacht
mij verlichting schenken.

Dan houdt U mij Uw Woord,
dat wat ik net nog las,
opnieuw voor ogen.
Over hoe het duister voor U
is als het licht en ik proef
hierin Uw mededogen. 

Want de nacht is voor U als de dag,
en de duisternis als het licht.
Zo zal ik in het donker van de nacht
nooit buiten het bereik zijn van Uw zicht.

Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen,
zo ontfermt U zich over mij.
Of het nu licht is, of donker als de nacht,
U bent altijd heel dichtbij.

Bidden, Gods werk in ons

Bidden,
bij U komen,
bij U zijn,
in alle rust.

Stille verwachting.
Niets moeten.
Alles loslaten.
Ontspannen,
alleen maar zijn.

Stilte.
Focus op U.
Tot rust komen.

Woorden zijn overbodig;
Uw Geest bidt en pleit.

In alle rust.
Bij U zijn.

Verbonden,
meer en meer verweven.
Geloof.
Vertrouwen.
Liefde. 

Het is goed!


>> 'Quality Time'

maandag 9 januari 2023

Gebroken hart ...

Mijn hart is gebroken
door de beslissing die
moest worden genomen.
Ik word verscheurd,
hoe heeft het toch
zover kunnen komen?

Mijn hart is gebroken,
waardoor mijn tranen
nu regelmatig stromen.
Hoe moet het verder;
kan hier nog iets goed
uit voortkomen?

Mijn hart is gebroken,
heb ik echt wel de goede
beslissing genomen?
Heer, wilt U alstublieft
met Uw Heilige Geest
in dit alles komen!

Mijn hart is gebroken.
Neem het in Uw handen, Heer,
werk alles toch ten goede uit.
En laat het Uw liefde en
Uw kracht zijn, o Heer,
die mij tot die tijd omsluit.

Mijn hart is zwaar ...

Mijn hart is zwaar
door de dingen die spelen.
Er is niets dat ik kan doen,
alleen Hij kan genezen en helen.

Mijn hart is zwaar.
Twijfels en weten strijden,
als ook mijn liefde om hem,
die ik zie worstelen en lijden.

Mijn hart is zwaar;
hoe moeilijk kan het leven zijn.
De omstandigheden drukken,
van binnen knaagt verdriet en pijn.

Mijn hart is zwaar,
maar ik kniel voor U neer.
Alles leg ik in Uw handen,
breng herstel en genezing, Heer.

'Op de dag dat ik riep, hebt U mij verhoord; U hebt mij versterkt met kracht in mijn ziel.'
Psalm 138:3

Mijn hart is zwaar,
maar toch ook met vrede vervuld.
Want mijn Vader in de hemel
houdt mij in Zijn liefde omhuld.

'Ik heb u verkoren en u niet versmaad; vrees niet, want Ik ben met u; zie niet angstig rond, want Ik ben uw God, Ik sterk u, ook help ik u, ook ondersteun Ik u met Mijn heilrijke rechterhand. 
Jes. 41:9b, 10

woensdag 21 september 2022

Mijn Voorziener!

Heer, mijn wereld ligt zo overhoop,
alles lijkt zo uitzichtloos,
zo vol van moeiten en zorgen.
Ik voel me zo opgejaagd en rusteloos,
zo verre van vredig en geborgen.

Ik ben zo klaar, Heer, met dit al.
Ik moet maar door en door,
terwijl ik eigenlijk niet meer weet hoe.
Ik ervaar dat U mijn gebeden hoort,
maar, Heer, ik ben zo vreselijk moe.

Is het einde nog niet in zicht, o Heer?
Hoeveel geeft U me nog te dragen,
hoeveel vraagt U nog van mij?
Ik wil eigenlijk niet klagen, maar …
wanneer, o Heer, keert U het tij?

Dan zijn daar vanmorgen Uw woorden:
‘Zoek je toevlucht onder de vleugels
van Mijn eeuwige Liefde;
laat je hart daarmee gevuld worden, opdat
genezing en kracht in de plaats zullen komen
van alles wat je zo vermoeide en griefde.’

Van hieruit leidt U mijn gedachten
naar het woord -Standhouden –
dat U mij voor dit jaar gaf.
En ik herlees al wat ik hierbij schreef
en zie opnieuw hoe U een God bent
van dichtbij en niet veraf.

Ja, U laat dingen toe in mijn leven,
soms zelfs zodanig dat ik bijna
niet meer verder kan.
Maar in Uw grote liefde verlangt U slechts
mij te doen groeien in geloof en vertrouwen
in Uw volmaakte plan.

Dank U, Heer, dat U mijn schild bent, mijn toevlucht,
Dank U, dat U helpt, leidt, mij tegemoetkomt
met het juiste onderwijs.
Dank U, Heer, dat U mijn hulp bent, mijn Bevrijder.
Dank U, dat U voorziet in al wat ik nodig heb
op heel mijn pelgrimsreis.


Lees ook op >> 'Into Your Hands' - 'Van groei'(en) naar Standhouden'

maandag 11 juli 2022

Kies Vandaag!
Choose this Day - Elihana Elia


Tranen rollen over mijn wangen
als het lied klinkt,
en de beelden zich
op mijn netvlies branden.

Ach, we zeggen het soms zo makkelijk:
'Maar ik zal de Heere dienen!'
Toch lijkt het wel of de reikwijdte
van van deze woorden
nu pas -meer dan ooit-
in mijn hart landen.

Bevend kruip ik ineen,
terwijl ik Hem huilend beleid:
'Heere, zonder Uw hulp,
kan ik dit nimmer aan.'

Ik heb echter geen andere keuze
dan vast te houden en te geloven
dat Hij, zoals Hij in Zijn Woord beloofd,
in alles bij mij is, en ook bij zal staan.

Zijn Woord 'Met Christus ben ik gekruisigd;
niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij'
zal nimmermeer hetzelfde voor mij zijn.
De weg naar de eeuwige heerlijkheid gaat,
net als die van mijn Heer en Heiland,
door vervolging, lijden en pijn.

Kies vandaag ...

Mijn stem klinkt heel zacht
als ik er vandaag opnieuw voor kies
om Hem te volgen op Zijn weg.
Ik richt mijn hart naar boven,
terwijl ik mijn leven -opnieuw,
in Zijn doorboorde handen leg.


'Herinner u het woord dat Ik u gezegd heb:
Een dienaar is niet meer dan zijn heer.
Als zij Mij vervolgd hebben, zullen zij ook u vervolgen;
als zij Mijn woord in acht genomen hebben,
zullen zij ook het uwe in acht nemen.'
Johannes 15:20

 'En u zult door allen gehaat worden omwille van Mijn Naam;
maar wie volharden zal tot het einde,
die zal zalig worden.'
MattheĆ¼s 10:22 

Kies Vandaag!

'Zoek de HEERE terwijl Hij te vinden is,
roep Hem aan terwijl Hij nabij is.
Laat de goddeloze zijn weg verlaten,
de man van ongerechtigheid zijn gedachten.
Laat hij zich bekeren tot de HEERE,
dan zal Hij Zich over hem ontfermen,tot onze God,
want Hij vergeeft veelvuldig.'
Jesaja 55:6,7