donderdag 1 april 2021

Stille dankbare vreugdevolle vrede …

In liefdevolle herinnering aan mijn moeder
† 1 april 2020
Uw troost, die er al was nog voor

deze dag was aangebroken.
Diepe vrede mijn deel nog voor ik
één woord tot U had gesproken.

Dank U, Heer, voor Uw genade,
zo voelbaar aanwezig in mijn ziel.
Ik dank U, voor Uw liefde en trouw,
als ik getroost aan Uw voeten kniel.

Vandaag gaan mijn gedachten terug,
terug naar een jaar geleden toen ik
aan uw sterfbed zat en u uw laatste
adem uitblies.

En toch, toch is vandaag daar die rust,
die stille dankbare en vreugdevolle vrede
diep in mijn hart ondanks de pijn van het
gemis met dit verlies.

Ik kijk niet meer terug naar het wat
nooit meer is, of nooit meer zal zijn;
terugdenken aan de diepe rust en vrede
die u had, is wat ik verkies.

dinsdag 23 maart 2021

Met verse olie overgoten ...

Soms staan we op en beginnen de dag
met een zwaar en moedeloos gemoed.
Hoe belangrijk is het dan juist wel niet
dat onze ziel door Hem wordt gevoed.

Daar, aan het begin van de dag, ontmoeten
onze zwakheid en Gods barmhartigheid elkaar.
Maar iedere dag ligt voor de nood van onze ziel
alles wat we nodig hebben, voor ons klaar.

Het is hier op deze stille en heilige plaats,
in de warmte van Zijn liefdevolle aanwezigheid,
waar we met verse olie overgoten worden,
en vreugde de plaats inneemt van treurigheid.

Onze ziel ervaart de gezegende werking van Zijn Geest;
nieuwe moed en kracht vervullen ons en doen ons stralen.
Niet onze omstandigheden, noch wat we denken of voelen,
maar wat God zegt, zal dan de kleur van onze dag bepalen.

Ik dank, en prijs Uw heilige Naam;
U bent zo goed voor mij geweest!
U hebt mij met verse olie overgoten,
mijn ziel verlevendigd door Uw Geest.

Laat deze zalving zichtbaar worden
in alles wat ik doe, en waar ik ga.
Opdat een ieder die ik ontmoet iets
zal ervaren van Uw liefde en gena.


Bij Liefde tot het einde van Susannah Spurgeon
Lees meer op >> 'Into Your Hands'

dinsdag 16 maart 2021

Hoop en perspectief

Sluit je ogen maar, en word stil.
Sluit buiten de wereld waarin je leeft
en kom binnen in de wereld waar je
hemelse Vader het voor het zeggen heeft.

Sluit je ogen maar, en word stil.
Sluit de wereld buiten, en kom tot rust.
Richt je aandacht, je hart op Hem;
word je van Zijn tegenwoordigheid bewust.

Wees maar stil, en kom tot rust.
Weet je veilig in Zijn aanwezigheid.
Hier in de stilte van dit moment,
houd op het bestaan van elke strijd.

Wees maar stil, en kom tot rust;
hier ben je ver weg van alle zorgen.
Immers, in de schaduw van Zijn vleugels
ben je altijd veilig en geborgen.

Kom tot rust, nu alle andere stemmen zwijgen;
laat je vullen door Zijn Geest met Zijn kracht.
Nieuwe hoop en perspectief worden geboren,
bij de bewustwording van Zijn macht.

Kom tot rust, nu alle andere stemmen zwijgen,
en zie het licht dat aan de horizon gloort.
Alles, ja alles, heeft Hij vast in Zijn handen;
je kunt Hem vertrouwen op Zijn woord.

Vertrouw Mij, ik zal je nooit verlaten;
alle dagen ben Ik bij je, je bent nooit alleen.
Mijn oog zal altijd op jou zijn;
Mijn armen beschermend om je heen.


Lees meer op >> 'Krullies schrijfsels'

woensdag 3 maart 2021

Vandaag zou je jarig zijn ...

Vandaag zou je jarig zijn,
maar ‘nooit meer’ is nu
het steeds weer klinkende
refrein.

Het is leeg en stil,
en dat, terwijl ik soms
nog zo graag even met je
praten wil.

Maar je bent er niet meer,
en er zijn momenten dan
doet dat nog zo ongelooflijk
zeer.

Vandaag is zo’n moment,
jouw eerste verjaardag
terwijl je er niet meer
bent.

Vandaag zou je jarig zijn …
Maar ‘eens zie ik je weer’
is gelukkig het afsluitende
refrein.

donderdag 21 januari 2021

Heiliging

O Heer, houd mij dicht bij U,
dicht bij wie U bent
en dicht bij Uw Woord.
Help mij om de deur van mijn hart
wijd open te houden voor Uw Geest,
maar gesloten voor elk kwaad.
Laat mij mijn leven zo leven
dat het U vreugde schenkt,
ja, Uw hart bekoort;
dat mijn leven heiliger wordt,
en steeds meer laat zien
dat ik U toebehoor.

Bij Liefde tot het einde van Susannah Spurgeon
Lees meer op >> 'Into Your Hands'

donderdag 7 januari 2021

Onfeilbare liefde

Onfeilbare liefde,
is liefde die nooit faalt,
is liefde die volmaakt is,
is liefde die nooit dwaalt.

Dank U, Vader, voor Uw onfeilbare liefde;
liefde, die mij redde van de eeuwige dood.
Dank U, dat U mijn hulp bent en mijn schild,
mijn Helper in elke nood.

Dank U, Vader, voor Uw onfeilbare liefde
die mij altijd de juiste weg zal wijzen;
daar ook altijd over mij waakt,
en mij in alles wil onderwijzen.

Dank U, Vader, voor Uw onfeilbare liefde;
in U verheugt zich mijn hart!
Op U, ja, op U alleen is mijn vertrouwen,
in voorspoed en in smart.


N.a.v.  het stukje ‘Unfailing love' uit ‘Love is …’ – Promise Journal
Lees meer op >> 'Into Your Hands'