maandag 30 januari 2023

Licht in de duisternis

'Zelfs de duisternis maakt het voor U niet duister,
maar de nacht licht op als de dag,
de duisternis is als het licht.'

Psalm 139:12

Het is tijd om te slapen.
Ik knip het licht uit, en trek
de dekens dicht over me heen.
De duisternis drukt zwaar.
Ziet U me wel, Heer?
Ik voel me nu zo alleen.

In het duister van de nacht
bespringen mij allerlei
gevoelens en gedachten.
Zal ik wat licht ontsteken,
om zo de pijn van het duister
van de nacht iets te verzachten?

Laat de slaap toch komen;
ik woel, ik draai; nee,
ik wil niet voelen of denken.
Och Heer, wilt U toch
in het duister van de nacht
mij verlichting schenken.

Dan houdt U mij Uw Woord,
dat wat ik net nog las,
opnieuw voor ogen.
Over hoe het duister voor U
is als het licht en ik proef
hierin Uw mededogen. 

Want de nacht is voor U als de dag,
en de duisternis als het licht.
Zo zal ik in het donker van de nacht
nooit buiten het bereik zijn van Uw zicht.

Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen,
zo ontfermt U zich over mij.
Of het nu licht is, of donker als de nacht,
U bent altijd heel dichtbij.

Bidden, Gods werk in ons

Bidden,
bij U komen,
bij U zijn,
in alle rust.

Stille verwachting.
Niets moeten.
Alles loslaten.
Ontspannen,
alleen maar zijn.

Stilte.
Focus op U.
Tot rust komen.

Woorden zijn overbodig;
Uw Geest bidt en pleit.

In alle rust.
Bij U zijn.

Verbonden,
meer en meer verweven.
Geloof.
Vertrouwen.
Liefde. 

Het is goed!


>> 'Quality Time'

maandag 9 januari 2023

Gebroken hart ...

Mijn hart is gebroken
door de beslissing die
moest worden genomen.
Ik word verscheurd,
hoe heeft het toch
zover kunnen komen?

Mijn hart is gebroken,
waardoor mijn tranen
nu regelmatig stromen.
Hoe moet het verder;
kan hier nog iets goed
uit voortkomen?

Mijn hart is gebroken,
heb ik echt wel de goede
beslissing genomen?
Heer, wilt U alstublieft
met Uw Heilige Geest
in dit alles komen!

Mijn hart is gebroken.
Neem het in Uw handen, Heer,
werk alles toch ten goede uit.
En laat het Uw liefde en
Uw kracht zijn, o Heer,
die mij tot die tijd omsluit.

Mijn hart is zwaar ...

Mijn hart is zwaar
door de dingen die spelen.
Er is niets dat ik kan doen,
alleen Hij kan genezen en helen.

Mijn hart is zwaar.
Twijfels en weten strijden,
als ook mijn liefde om hem,
die ik zie worstelen en lijden.

Mijn hart is zwaar;
hoe moeilijk kan het leven zijn.
De omstandigheden drukken,
van binnen knaagt verdriet en pijn.

Mijn hart is zwaar,
maar ik kniel voor U neer.
Alles leg ik in Uw handen,
breng herstel en genezing, Heer.

'Op de dag dat ik riep, hebt U mij verhoord; U hebt mij versterkt met kracht in mijn ziel.'
Psalm 138:3

Mijn hart is zwaar,
maar toch ook met vrede vervuld.
Want mijn Vader in de hemel
houdt mij in Zijn liefde omhuld.

'Ik heb u verkoren en u niet versmaad; vrees niet, want Ik ben met u; zie niet angstig rond, want Ik ben uw God, Ik sterk u, ook help ik u, ook ondersteun Ik u met Mijn heilrijke rechterhand. 
Jes. 41:9b, 10