woensdag 29 december 2021

Standhouden

Standhouden,
moedig en sterk zijn.
Volharden,
vasthouden,
vertrouwen …
Heer, het ontbreekt
mij soms zo,
door alles wat er
gebeurt en speelt,
aan moed en kracht.

Problemen,
moeite en zorgen,
pijn,
verdriet,
machteloosheid,
het houdt
maar niet op,
en ik bemerk
de gevolgen
daarvan.

Toch geeft U
dit woord
en ik,
ik neem het
van harte aan.
Dank U wel,
voor deze
aanmoediging
om te blijven zien
op Uw macht.

Standhouden,
moedig en sterk zijn.
Volharden,
vasthouden,
vertrouwen!
Voortgaan van
kracht tot kracht.
Volhoudend,
gelovend in Uw
volmaakte plan.


Lees meer op >> 'Into Your Hands'

zaterdag 25 december 2021

Jezus, Licht van de wereld

 

Gods rijke en onmisbare zegen,
als ook Zijn troost en liefdevolle nabijheid,
voor deze Kerstdagen en voor 2022.
zaterdag 18 december 2021

Zijn genezende hand op jou

Ik bid dat Zijn
genezende hand
op je zal zijn;
je Zijn aanwezigheid
zult ervaren in
moeite en pijn.
Dat Zijn rust
je zal omhullen
en je met vrede
zal vervullen.

vrijdag 17 december 2021

Zegenbede voor operatie

Heer, zegen ... met Uw rust en vrede
in alles wat er gebeuren gaat en
maakt het tot een krachtig getuigenis.

Zegen de handen van eenieder
die, op welke manier dan ook,
bij de operatie betrokken is.

Zegen ook de handen van hen
die daarna voor haar klaarstaan
om haar te helpen en te verzorgen.

Zegen met genezing en herstel,
en dat zij elk moment daarvan
zich in U mag weten geborgen.


Dit gedicht kun je aanpassen door een naam in te vullen (of haar/hem) en eventueel het haar/zij door hem en hij.
Dat het tot zegen mag zijn!

donderdag 16 december 2021

Thuis ...

Ter nagedachtenis aan Henk 
†  8-12-2021 


Sterk en strijdvaardig,
vol vertrouwen en geloof.
Nu thuis bij zijn Heer;
het aardse leven gedoofd.

Voorbij is het vechten,
voorbij al het lijden.
De Heer was klaar
jouw plaats te bereiden.

Leeg is de plaats,
groot het verdriet.
Troostrijk het weten:
God verlaat ons niet!


Tot ziens, Henk!

maandag 29 november 2021

Het duister opgeklaard

'Want U zult mijn kaars aansteken, de Heere, mijn God, zal mijn duisternis opklaren.'
Psalm 18:29
(vertaald vanuit de KJV)

Wat kan het leven zwaar en moeilijk zijn,
vol zorgen en verdriet, ziekte en pijn.
Wat kan ons toch de moed worden ontnomen
als er geen einde aan ellende lijkt te komen.

Wat kunnen we worden neergeslagen
door het gevoel te veel hebben te dragen.
Wat kan eenzaamheid ons weg doen kwijnen,
en uitputting onze vreugde doen verdwijnen.

Wat kunnen vele dingen ons benauwen;
hoop doen verliezen, als ook vertrouwen.
Het kleinste beetje licht worden gedoofd,
niet meer in staat te pakken wat God belooft.

Dan is daar Uw Woord, o Heer,
een waarheid die staat; los van
wat ik ook denk, voel of ervaar.
Het is beproefd, en gelouterd,
getest en getoetst, en telkens
bleek weer: Elk woord is waar!

Dus als U zegt, dat U het licht
in ons leven weer zal doen ontsteken,
dan zal dat ook gebeuren.
U zult het duister op doen klaren,
en Uw liefde en genade zullen opnieuw
ons leven kleuren.

Geef ons geloof, o Heer,
moed en volharding, ja, al
wat ons in ‘t duister ontbreekt.
Kom ons tegemoet, o Heer,
in ons ongeloof, tot U weer
het licht in ons ontsteekt.

Gedichtje speciaal geschreven voor de 'Sprankels van Hoop' op Krullies Schrijfsels. 
Lees meer: >> Sprankel van Rita  

woensdag 2 juni 2021

Gebed tot Bemoediging

Ik bid,
dat de Heer
je vleugels
als die van
een arend geeft.
Krachtig
en sterk,
zwevend
op de wind
van Zijn Geest.

Dat ze
je boven
elke storm
zullen leiden die
het leven geeft.
Opdat, als je
terugkijkt,
je zult zien:
Híj is in alles
mijn sterkte
geweest.

Lees meer >> 'Into Your Hands'

Vleugels als van een arend …

Heer,
laat mij als een arend,
elke storm van het leven
onder ogen zien,
en de vleugels
van geloof spreiden.
Laat dan de wind
van Uw Geest
mij meenemen
en mij zo tot
hoog boven iedere
storm leiden.

Gebruik zo, Heer,
de stormen in mijn leven
om te groeien;
om meer op U
te gaan lijken
en tot Uw eer te bloeien.

- Amen -

Lees meer op >> 'Into Your Hands'donderdag 1 april 2021

Stille dankbare vreugdevolle vrede …

In liefdevolle herinnering aan mijn moeder
† 1 april 2020
Uw troost, die er al was nog voor

deze dag was aangebroken.
Diepe vrede mijn deel nog voor ik
één woord tot U had gesproken.

Dank U, Heer, voor Uw genade,
zo voelbaar aanwezig in mijn ziel.
Ik dank U, voor Uw liefde en trouw,
als ik getroost aan Uw voeten kniel.

Vandaag gaan mijn gedachten terug,
terug naar een jaar geleden toen ik
aan uw sterfbed zat en u uw laatste
adem uitblies.

En toch, toch is vandaag daar die rust,
die stille dankbare en vreugdevolle vrede
diep in mijn hart ondanks de pijn van het
gemis met dit verlies.

Ik kijk niet meer terug naar het wat
nooit meer is, of nooit meer zal zijn;
terugdenken aan de diepe rust en vrede
die u had, is wat ik verkies.

dinsdag 23 maart 2021

Met verse olie overgoten ...

Soms staan we op en beginnen de dag
met een zwaar en moedeloos gemoed.
Hoe belangrijk is het dan juist wel niet
dat onze ziel door Hem wordt gevoed.

Daar, aan het begin van de dag, ontmoeten
onze zwakheid en Gods barmhartigheid elkaar.
Maar iedere dag ligt voor de nood van onze ziel
alles wat we nodig hebben, voor ons klaar.

Het is hier op deze stille en heilige plaats,
in de warmte van Zijn liefdevolle aanwezigheid,
waar we met verse olie overgoten worden,
en vreugde de plaats inneemt van treurigheid.

Onze ziel ervaart de gezegende werking van Zijn Geest;
nieuwe moed en kracht vervullen ons en doen ons stralen.
Niet onze omstandigheden, noch wat we denken of voelen,
maar wat God zegt, zal dan de kleur van onze dag bepalen.

Ik dank, en prijs Uw heilige Naam;
U bent zo goed voor mij geweest!
U hebt mij met verse olie overgoten,
mijn ziel verlevendigd door Uw Geest.

Laat deze zalving zichtbaar worden
in alles wat ik doe, en waar ik ga.
Opdat een ieder die ik ontmoet iets
zal ervaren van Uw liefde en gena.


Bij Liefde tot het einde van Susannah Spurgeon
Lees meer op >> 'Into Your Hands'

dinsdag 16 maart 2021

Hoop en perspectief

Sluit je ogen maar, en word stil.
Sluit buiten de wereld waarin je leeft
en kom binnen in de wereld waar je
hemelse Vader het voor het zeggen heeft.

Sluit je ogen maar, en word stil.
Sluit de wereld buiten, en kom tot rust.
Richt je aandacht, je hart op Hem;
word je van Zijn tegenwoordigheid bewust.

Wees maar stil, en kom tot rust.
Weet je veilig in Zijn aanwezigheid.
Hier in de stilte van dit moment,
houd op het bestaan van elke strijd.

Wees maar stil, en kom tot rust;
hier ben je ver weg van alle zorgen.
Immers, in de schaduw van Zijn vleugels
ben je altijd veilig en geborgen.

Kom tot rust, nu alle andere stemmen zwijgen;
laat je vullen door Zijn Geest met Zijn kracht.
Nieuwe hoop en perspectief worden geboren,
bij de bewustwording van Zijn macht.

Kom tot rust, nu alle andere stemmen zwijgen,
en zie het licht dat aan de horizon gloort.
Alles, ja alles, heeft Hij vast in Zijn handen;
je kunt Hem vertrouwen op Zijn woord.

Vertrouw Mij, Ik zal je nooit verlaten;
alle dagen ben Ik bij je, je bent nooit alleen.
Mijn oog zal altijd op jou zijn;
Mijn armen beschermend om je heen.


Lees meer op >> 'Krullies schrijfsels'

woensdag 3 maart 2021

Vandaag zou je jarig zijn ...

Vandaag zou je jarig zijn,
maar ‘nooit meer’ is nu
het steeds weer klinkende
refrein.

Het is leeg en stil,
en dat, terwijl ik soms
nog zo graag even met je
praten wil.

Maar je bent er niet meer,
en er zijn momenten dan
doet dat nog zo ongelooflijk
zeer.

Vandaag is zo’n moment,
jouw eerste verjaardag
terwijl je er niet meer
bent.

Vandaag zou je jarig zijn …
Maar ‘eens zie ik je weer’
is gelukkig het afsluitende
refrein.

donderdag 21 januari 2021

Heiliging

O Heer, houd mij dicht bij U,
dicht bij wie U bent
en dicht bij Uw Woord.
Help mij om de deur van mijn hart
wijd open te houden voor Uw Geest,
maar gesloten voor elk kwaad.
Laat mij mijn leven zo leven
dat het U vreugde schenkt,
ja, Uw hart bekoort;
dat mijn leven heiliger wordt,
en steeds meer laat zien
dat ik U toebehoor.

Bij Liefde tot het einde van Susannah Spurgeon
Lees meer op >> 'Into Your Hands'

donderdag 7 januari 2021

Onfeilbare liefde

Onfeilbare liefde,
is liefde die nooit faalt,
is liefde die volmaakt is,
is liefde die nooit dwaalt.

Dank U, Vader, voor Uw onfeilbare liefde;
liefde, die mij redde van de eeuwige dood.
Dank U, dat U mijn hulp bent en mijn schild,
mijn Helper in elke nood.

Dank U, Vader, voor Uw onfeilbare liefde
die mij altijd de juiste weg zal wijzen;
daar ook altijd over mij waakt,
en mij in alles wil onderwijzen.

Dank U, Vader, voor Uw onfeilbare liefde;
in U verheugt zich mijn hart!
Op U, ja, op U alleen is mijn vertrouwen,
in voorspoed en in smart.


N.a.v.  het stukje ‘Unfailing love' uit ‘Love is …’ – Promise Journal
Lees meer op >> 'Into Your Hands'

Met Uw hulp ...

Voor Gods aangezicht
beloofden we elkaar trouw
voor het leven,
in de overtuiging dat Hij
ons aan elkaar
heeft gegeven.

Soms was, en is, het moeilijk
om onze weg samen
te vinden en te gaan.
Maar met Hem konden,
en kunnen, we alles trotseren
en doorstaan.

Hij zal ons helpen
onze belofte getrouw te zijn
en niet te verbreken.
Als we maar op Hem blijven zien
zal Hij steeds opnieuw
de liefdesvlam ontsteken.

N.a.v. het stukje ‘Als twee mensen van elkaar houden’ uit ‘Love is …’ – Promise Journal
Lees meer op >> 'Into Your Hands' 

Persoonlijke trainer ...

Vader God, dank U wel,
dat U mijn persoonlijke trainer bent.
Dank U wel, dat U mij helpt en leidt
op deze weg tot een heilig leven.

U weet wat daar voor nodig is;
U kent mij zoals niemand anders mij kent.
Zo heeft U voor een ieder een eigen schema
en houdt ons daarbij met Uw liefde omgeven.

N.a.v. het stukje ‘Persoonlijke trainer’ uit ‘Love is …’ – Promise Journal
Lees meer op >> 'Into Your Hands'

Wat de wereld nodig heeft ...

Wat de wereld nodig heeft,
zijn mensen die willen liefhebben
zonder terug te verlangen.
Zijn mensen die willen geven,
zonder te ontvangen.

Wat de wereld nodig heeft,
is een vriendelijk woord
in plaats van een sneer.
Is zwijgen in plaats van spreken;
woorden doen immers soms zo zeer.

Wat de wereld nodig heeft,
is wat meer gerichtheid op de ander,
en niet uit winstbejag.
Is rekening houden met,
niet omdat het moet, maar mag.

Wat de wereld nodig heeft,
is minder van mijzelf,
maar meer van Hem.
Is gehoorzaam willen zijn;
luisteren naar Zijn stem.

Wat de wereld nodig heeft,
is dat wij Hem laten zien
in woord en daad.
Is laten zien wie Hij is
op de plek waar je staat. 

N.a.v. het stukje ‘Pay it forward’ uit ‘Love is …’ – Promise Journal
Lees meer op >> 'Into Your Hands'

Zeg het met liefde!

Heer, laat toch mijn woorden
altijd vol liefde zijn.
Voor ogen houdend dat het hart
van de ander breekbaar is
als het fijnste porselein.

Heer, laat toch mijn woorden
altijd vol liefde zijn;
tot opbouw en bemoediging
voor een ieder die ze hoort
en verstoken van elk venijn.

Heer, laat toch mijn woorden
altijd vol liefde zijn.
Dat ze komen uit een hart
dat zacht is, en vergevingsgezind
en niet uit mijn moeiten en pijn.

Heer, laat toch mijn woorden
altijd vol liefde zijn.
Opdat de leiding van Uw Geest
in elk woord dat ik spreek
hoorbaar en zichtbaar zal zijn. 

N.a.v. het stukje ‘Zeg het met liefde’ uit ‘Love is …’ – Promise Journal
Lees meer op >> 'Into Your Hands'

Vervulling van ons verlangen ...

Heer, mijn God,
U bent het Die wij ten diepste nodig hebben,
zelfs al erkennen wij dit niet.
Uw onfeilbare en onvoorwaardelijke liefde
is waar het hart van ieder mens in wezen naar verlangt.
Hoe rusteloos en zoekende blijven wij niet
totdat  wij Uw volmaakte liefde vinden.

In U, o God, komt ons rusteloze hart tot rust;
is onze eindeloze zoektocht voorbij.
Vreugde en vrede doorstromen ons hart;
vanaf nu zijn we werkelijk vrij.

Vervuld is ons diepste verlangen;
vervuld is de leegte in ons bestaan.
O, Volmaakte Liefde,
U zult ons nooit begeven of verlaten,
maar op al onze wegen met ons gaan.

Jezus, o, Jezus, Volmaakte Liefde!
O, Jezus; Heiland, Verlosser en Heer.
U bent de weg tot God, de Vader;
ik geef U met heel mijn hart alle eer.

N.a.v. het stukje ‘Vervulling van ons verlangen’ uit ‘Love is …’ – Promise Journal
Lees meer op >> 'Into Your Hands'

Gods manier ...

Als we op God’s manier
ons leven leven,
zal het als de bomen
in een boomgaard
vrucht geven:

Liefde, blijdschap en vrede,
geduld, vriendelijkheid en goedheid,
geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.

Als we op God’s manier
ons leven leven,
zal het Hem alle lof en eer
die Hij waard is, geven.


N.a.v. het stukje ‘Live God's way’ uit ‘Love is …’ – Promise Journal
Lees meer op >> 'Into Your Hands'


 

Echte liefde ...

Echte liefde
doet een mens
verder kijken
dan wat zichtbaar is,
wat hoorbaar is.
Echte liefde kijkt
door de buitenkant heen
naar wat verborgen ligt. 

Echte liefde
ziet de ziel in nood,
de tranen die in stilte
worden geweend.
Echte liefde
zet woorden om
in daden.

Echte liefde
is liefde in actie;
is dienen en geven.
Echte liefde
vinden we
in ons grootste voorbeeld.
Zijn Naam is: Jezus.


N.a.v. het stukje ‘Love beyond Words’ uit ‘Love is …’ – Promise Journal
Lees meer op >> 'Into Your Hands'

zondag 3 januari 2021

Vasthouden en volharden

Heer, op U vestig ik mijn hoop;
aan U klamp ik mij vast.
Welke storm ook mag gaan woeden,
U wordt er nooit door verrast.

Op Uw woord zal ik vertrouwen;
op de beloften door U aan mij gedaan.
Geef mij Uw vrede en vreugde, Heer,
op elke weg die ik heb te gaan.

Lees meer op >> 'Into Your Hands'