Foto's & gedichten

Gedichten rond de foto's van mijn oudste zoon, Michael Klapwijk

________________________________________________________________
________________________________________________________________

Hij gaat aan mijn zij

Ik kijk omhoog.
De lucht is vol bedrijvigheid.
Wolken jagen voort,
gedreven door de wind,
verwikkeld in een heftige strijd.

Ik kijk omhoog.
De zon schijnt door de wolken,
omlijst ze met een zilv'ren rand.
Tovert ze om
tot glinsterende waterkolken.

Ik kijk omhoog
en zie te midden van het geweld,
een stukje helder blauwe lucht.
Ogenschijnlijke stilte lijkt het,
wat ze ons vermeldt.

Ik kijk omhoog
en weet; God schiep het al.
Hij heeft alles in Zijn hand,
de zon, wolken, lucht en winden,
zo ook mijn leven in dit grote heelal.

Ik kijk omhoog
en weet; Zijn oog is ook op mij.
Zijn oor vangt ieder gebed.
Zijn hand baant de weg.
Hij, ja, Hij gaat aan mijn zij.

________________________________________________________________

Kerst 2012 - Zijn Licht is gekomen

Zijn Licht is gekomen
en schijnt in deze wereld
vol van duisternis;
geeft ons de boodschap
dat er verlossing,                   
vergeving  en genezing is.   

Zijn Licht is gekomen
en schijnt door de kribbe
en het kruis naar jou en mij.
Immanuël,
God Die met ons is,
Zijn bloed kocht ons vrij.

Zijn Licht is gekomen
en Zijn Luister,
Zijn heerlijkheid
schijnt over ons leven.
Opdat wij Hem zouden
weerspiegelen en Hem zo
alle eer en glorie geven.

________________________________________________________________

GeborgenGeborgen in je vaders armen,
veilig en zo vertrouwd.
Voelbaar is zijn liefde
als hij je in zijn armen houdt.

Je koestert je
in de warmte van zijn nabijheid,
terwijl zijn hart zich verheugd
in jouw aanwezigheid.

Weet, lieve Jefta, zoals je vader
jou in zijn armen houdt,
je daar veilig bent en geborgen,
zo is daar ook je hemelse Vader,
die altijd naar je ziet
en voor jou zal zorgen.

________________________________________________________________

Ochtendglorie

In de stilte van de vroege morgen
ben ik dankbaar, dat ik bij U komen mag.
En ik breng U al mijn zorgen
van deze nieuwe, komende dag.

Er zijn zo vele dingen Heer,
die mij telkens zorgen baren.
Maar ik leg ze nu hier voor U neer,
breng U de storm in mij maar tot bedaren.

Langzaam vult Uw vrede mijn hart
en worden de zorgen minder zwaar.
Lichter wordt de zwaarte van mijn smart
en opnieuw ervaar ik, U bent daar.

Oh, Heer, ik weet wel wat U tegen mij hebt gezegd;
Mijn juk is zacht, Mijn last is licht,
maar vaak heb ik deze woorden naast me neergelegd
en verloor daarmee op U mijn zicht.

Maar nu, terwijl de nieuwe ochtend gloort,
zoek ik U op en wil heel dicht bij U zijn,
om gesterkt te worden door Uw woord
en herinnerd te worden, dat ik nooit alleen zal zijn.

________________________________________________________________

Rustplaats
Soms lijkt 't
of het leven je overspoeld
met allerlei dingen.

Soms lijkt 't
of je verdrink
in alles wat op je af komt.

Maar altijd,
op het juiste moment,
als je denkt,
nu geef ik het op,
is God daar
en creëer voor jou
een plaats om te rusten.

________________________________________________________________

Zoals de dauwZoals de dauw de bloem bevochtigt,
haar drenkt en voedt,
laat zo Uw Geest
mijn hart voeden
met geloof en vertrouwen.

Zoals de dauw de bloem verfrist,
haar opricht en verkwikt,
laat zo Uw Geest
mij oprichten en verkwikken
door mijn hart te bedauwen.

Zoals de dauw de bloem voorziet,
en haar het leven schenkt,
laat zo Uw Geest
in en door mij leven
en Uw liefde in mij ontvouwen.

________________________________________________________________

Ontluikende morgen

De ontluikende morgen;
alles wordt wakker
en richt zich omhoog
om Hem te prijzen.

Dauw bevochtigt de grond
en herstelt de kleur van bloem en blad,
zodat alles in schoonheid en pracht
Hem weer in vol ornaat eer kan bewijzen.

________________________________________________________________

In liefde
In liefde omgeven,
geroepen om te leven.

Gevormd en gekneed
door vreugde en smart.
Te worden, te zijn
een vrouw naar Zijn hart.

In liefde omgeven,
geroepen om te leven.

Door Zijn hand gedragen;
durf je het te wagen?

Metamorfose,
van rups tot vlinder
Groot en klein;
niets meer, niets minder.

Door Zijn hand gedragen;
durf je het te wagen?

________________________________________________________________

Kerst 2009 - als je weer eens een boom ziet staan ...

Een houten voederbak
werd de slaapplaats
van de Koning der Koningen,
die om aan ons gelijk te worden,
als baby naar deze wereld kwam.

Een houten kruis
werd de ‘troon’
van deze Koning der Koningen,
die om ons te redden,
daar al onze zonden op Zich nam.

Als je weer eens
een boom ziet staan,
denk dan eens
aan die houten kribbe,
aan het houten kruis,
waar Jezus het mogelijk maakte
dat al jouw zonden
worden weggedaan.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten