woensdag 21 september 2022

Mijn Voorziener!

Heer, mijn wereld ligt zo overhoop,
alles lijkt zo uitzichtloos,
zo vol van moeiten en zorgen.
Ik voel me zo opgejaagd en rusteloos,
zo verre van vredig en geborgen.

Ik ben zo klaar, Heer, met dit al.
Ik moet maar door en door,
terwijl ik eigenlijk niet meer weet hoe.
Ik ervaar dat U mijn gebeden hoort,
maar, Heer, ik ben zo vreselijk moe.

Is het einde nog niet in zicht, o Heer?
Hoeveel geeft U me nog te dragen,
hoeveel vraagt U nog van mij?
Ik wil eigenlijk niet klagen, maar …
wanneer, o Heer, keert U het tij?

Dan zijn daar vanmorgen Uw woorden:
‘Zoek je toevlucht onder de vleugels
van Mijn eeuwige Liefde;
laat je hart daarmee gevuld worden, opdat
genezing en kracht in de plaats zullen komen
van alles wat je zo vermoeide en griefde.’

Van hieruit leidt U mijn gedachten
naar het woord -Standhouden –
dat U mij voor dit jaar gaf.
En ik herlees al wat ik hierbij schreef
en zie opnieuw hoe U een God bent
van dichtbij en niet veraf.

Ja, U laat dingen toe in mijn leven,
soms zelfs zodanig dat ik bijna
niet meer verder kan.
Maar in Uw grote liefde verlangt U slechts
mij te doen groeien in geloof en vertrouwen
in Uw volmaakte plan.

Dank U, Heer, dat U mijn schild bent, mijn toevlucht,
Dank U, dat U helpt, leidt, mij tegemoetkomt
met het juiste onderwijs.
Dank U, Heer, dat U mijn hulp bent, mijn Bevrijder.
Dank U, dat U voorziet in al wat ik nodig heb
op heel mijn pelgrimsreis.


Lees ook op >> 'Into Your Hands' - 'Van groei'(en) naar Standhouden'

maandag 11 juli 2022

Kies Vandaag!
Choose this Day - Elihana Elia


Tranen rollen over mijn wangen
als het lied klinkt,
en de beelden zich
op mijn netvlies branden.

Ach, we zeggen het soms zo makkelijk:
'Maar ik zal de Heere dienen!'
Toch lijkt het wel of de reikwijdte
van van deze woorden
nu pas -meer dan ooit-
in mijn hart landen.

Bevend kruip ik ineen,
terwijl ik Hem huilend beleid:
'Heere, zonder Uw hulp,
kan ik dit nimmer aan.'

Ik heb echter geen andere keuze
dan vast te houden en te geloven
dat Hij, zoals Hij in Zijn Woord beloofd,
in alles bij mij is, en ook bij zal staan.

Zijn Woord 'Met Christus ben ik gekruisigd;
niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij'
zal nimmermeer hetzelfde voor mij zijn.
De weg naar de eeuwige heerlijkheid gaat,
net als die van mijn Heer en Heiland,
door vervolging, lijden en pijn.

Kies vandaag ...

Mijn stem klinkt heel zacht
als ik er vandaag opnieuw voor kies
om Hem te volgen op Zijn weg.
Ik richt mijn hart naar boven,
terwijl ik mijn leven -opnieuw,
in Zijn doorboorde handen leg.


'Herinner u het woord dat Ik u gezegd heb:
Een dienaar is niet meer dan zijn heer.
Als zij Mij vervolgd hebben, zullen zij ook u vervolgen;
als zij Mijn woord in acht genomen hebben,
zullen zij ook het uwe in acht nemen.'
Johannes 15:20

 'En u zult door allen gehaat worden omwille van Mijn Naam;
maar wie volharden zal tot het einde,
die zal zalig worden.'
MattheĆ¼s 10:22 

Kies Vandaag!

'Zoek de HEERE terwijl Hij te vinden is,
roep Hem aan terwijl Hij nabij is.
Laat de goddeloze zijn weg verlaten,
de man van ongerechtigheid zijn gedachten.
Laat hij zich bekeren tot de HEERE,
dan zal Hij Zich over hem ontfermen,tot onze God,
want Hij vergeeft veelvuldig.'
Jesaja 55:6,7