2021-2022
Weekgedichten2022

Gedichten ter Bemoediging
(De link naar het erbijhorende Blog zit in de titel)

Op U, Heere, mijn God,
stel ik mijn vertrouwen.
U bent mijn hulp,
op U kan ik bouwen.

U bent mijn houvast,
U zult mij beschermen.
U zult voor mij zorgen,
Zich telkens over mij ontfermen.

U gaat met mij mee;
leid mij op al mijn wegen.
En tot ik ben waar ik hoor,
omgeeft U mij met Uw zegen.

In U vind ik alles wat ik nodig heb,
geluk, hulp en hoop voor morgen.
Een schuilplaats, een toevlucht;
bij U ben ik veilig en geborgen.


>> Week 2 - Mijn toevlucht, kracht en hulp!

Heere, mijn God,
U bent mijn toevlucht,
en mijn kracht;
U bent mijn hulp
in tijden van nood,
in de donkere nacht.
Daarom zal ik niet bang zijn,
al ...; o Heer, vergeef mij, maar
hier begint mijn hart te dralen.
O zeker, ik verlang er vurig naar
om met een trefzeker hart
al Uw woorden aan te halen.
Maar ik ken ook mijn eigen hart,
en weet dat angst en vrees mij
juist soms zo kunnen benauwen.
En hoeveel ik ook van U hou,
toch is daar soms nog zo'n
gebrek aan geloof en vertrouwen.
Dus lees ik verder, Heer,
op zoek naar meer
over wie U bent.
En wel net zo lang
totdat ik de waarheden
over U mij heb ingeprent.
En met elke ingeprente waarheid
wordt een stukje angst ingeruild
voor liefde, geloof en zekerheid.
Zo klinkt dan nu ook mijn woord:
al verandert ... , al wordt verzet ... , al bruist ...,
laat maar beven door onstuimigheid!
Want U, Heere mijn God,
bent mijn toevlucht
en mijn kracht.
U bent mijn hulp,
in de diepste nood,
ja, in de donkerste nacht.


>> Week 3 - Gevangen in Zijn liefde

Gevangen zijn
in de liefde 
van Christus
is voor wie Zijn offer
van genade, van
liefde en vergeving
hebben aanvaard.

Gevangen zijn
in de liefde
van Christus
is Hem tot 
de Liefde van
je leven hebben
verklaard.

Gevangen zijn 
in de liefde 
van Christus
is je bevinden
in de meest
veilige en zekere
plaats die bestaat.

Gevangen zijn
in de liefde 
van Christus
is leven vanuit
het besef dat Hij
elke dag, ja, elke stap 
met je gaat.

Gevangen zijn
in de liefde 
van Christus.
Geliefd en bemind,
beschermd en geborgen.
Begenadigd in de Geliefde,
Die altijd voor ons zal zorgen.


>> Week 4 - Geef niet op!
Wees sterk!

Geef niet op
als Hij je vraagt
te wachten.
Wees sterk
en houdt vast
aan je tijd
met de Heer.

Houd vol,
blijf van Hem
verwachten.
Wees sterk en
Hij zal je hart
sterk maken,
steeds weer.

Ga voort van
kracht tot kracht
terwijl je wacht.
Wees sterk
en groei in
geloof en
vertrouwen.

Volhard
met blijdschap
als je wacht.
Wees sterk
in het besef dat
je op Hem
kunt bouwen!


Ik heb je tranen gezien!

Weet, Mijn kind, Ik heb je tranen gezien!
Ik zag ze, ook toen niemand anders ze zag;
Ik hoorde je, ook als jij dacht van niet.
Ik zag je wanhoop, je worstelen en strijden;
Ik zag je moedeloosheid, als ook je pijn en je verdriet.

Weet, Mijn kind, Ik heb je tranen gezien!
Je hulpgeroep heeft Mijn oren bereikt;
je smeekbeden zijn niet ongehoord gebleven.
Richt je hoofd omhoog en zie nu op Mij,
zodat Ik je Mijn hulp kan geven.

Mijn kind, Ik heb je tranen gezien!
Laat Mij ze nu drogen,
opdat jij Mijn luister ziet
en je Mijn Naam zal verhogen.


>> Week 18 - Voor alles een tijd ...

Rust nemen,
stilstaan,
je koesteren
in het licht
van Gods
vriendelijk
aangezicht.

Rust nemen,
stilstaan,
ontvangen
nieuwe kracht
van Hem Die
‘s morgens
op je wacht.Neem de tijd, o mijn ziel,
neem de tijd om te komen
in Zijn aanwezigheid.
Neem de tijd om gevoed
en bekleed te worden
met kracht van boven.

Neem de tijd, o mijn ziel,
neem de tijd in het besef dat je
in alles afhankelijk bent van Hem.
Neem de tijd, opdat de boze 
het licht, de vreugde en de vrede
niet in jou kan doven.

Neem de tijd, o mijn ziel,
neem de tijd, maak het tot
een gewoonte voor iedere dag.
Neem de tijd, zodat je gaat 
in Zijn licht, wetende dat niets
je ooit uit Zijn hand kan roven.


Elke morgen komt de zon op
en gaan wij onze weg in haar licht.
We koesteren ons in haar warmte,
of we mopperen en klagen als  
haar stralen niet op ons zijn gericht.

Elke morgen schijnt ook het licht van
Gods heilig en liefdevol aangezicht.
Koesteren wij ons ook in deze genade,
of mopperen en klagen wij omdat we
niet ervaren dat het op ons is gericht.

Elke morgen schijnt zij, ook als wolken
ons het zicht op haar ontnemen.
En we weten dat zij, al duurt het
soms even, altijd weer haar plaats
zichtbaar aan de hemel in zal nemen.

Elke morgen schijnt het licht van God,
ook in de donkere tijden van ons leven.
Maar blijven we ook in die dagen, vol
geloof en vertrouwen, naar het weer
zichtbaar worden van Zijn Licht, toeleven?

Elke morgen komt de zon op,
zo heeft God het beschikt.
Zonder haar verliezen we 
kracht en vreugde, met haar
wordt ons leven verkwikt.

Elke morgen wacht God 
tot wij komen in Zijn licht.
Zonder verliezen we de kracht
van Zijn liefde, en de vreugde
van Zijn vriendelijk aangezicht.


>> Week 24 - Want Ik zal Uw Licht zijn!

Voor eeuwig zal Hij ons Licht zijn,
een Licht dat altijd schijnt
en nimmer ondergaat.
Hij is immers de Vader der lichten,
in Wie geen verandering 
of omkeer schuilgaat.

Voor eeuwig zal Hij ons Licht zijn;
elke verduistering als ook
elke schaduw is verdwenen.
Voor eeuwig is Hij ons Licht,
en zal niemand ooit nog
treuren of wenen.


>> Week 28 - Wortelen ...
Wortelen en verankeren

Wortelen, verankeren;
dieper en dieper,
vaster en vaster in Hem.
Wortelen en verankeren,
stevig staan in Hem,
ons rotsvaste fundament.

Wortelen, verankeren; 
groeiend, bloeiend,
steeds vrucht dragend.
Wortelen en verankeren,
om te kunnen gaan
waar Hij ons ook zendt.


Helaas liep alles even anders dan gedacht en lukte het mij niet meer om verder te schrijven dit jaar.
Wil je meer lezen, volg dan deze link >> 'IntoYour Hands'


2021

Gedichten bij een Lied
(In de weken die ontbreken, heb ik niet de kans gehad om te schrijven)


Januari

>> Week 1 - Spirit, lead me!

Leid mij!

Heer, dit is mijn aanbidding; dit is het offer dat ik U geef.
Niets wil ik U onthouden van elk moment dat ik leef.

Ik leer U te vertrouwen, ook als ik niets zie of ervaar.
En ook in elk lijden wil ik geloven: U bent daar!

Als U zegt dat iets verkeerd is, wil ik met U ‘nee’ daartegen zeggen.
Als U zegt dat ik los moet laten, wil ik alles in Uw handen leggen.

Ik wil pas ergens aan beginnen als U daarin aanwezig bent.
Ik wil pas ergens in duiken als ik Uw stem daarin hoor en herken.

Ik wil wachten als U mij maant om stil te zijn.
En als U mij zegt te vertrouwen, wil ik ook daarin gehoorzaam zijn.

Heer, soms voelt het als een last, te moeilijk en te zwaar om te dragen.
Maar nu ik het eenmaal begrepen heb, verlang ik ernaar meer met U te wagen.

U brengt mij verder, verder dan ik U vraag, en het is mij het allemaal waard, om U maar te zien.
Laat Uw vuur maar vallen op het altaar van mijn leven, opdat ik U toegewijd en vol vuur en passie dien.

Ja, ook als alle hoop is vervlogen, en alleen Uw woord overblijft,
ook dan wil ik blijven geloven dat U dicht bij mij bent, en blijft.

U blijft mij geven van Uw levend water en lest zo mijn dorst steeds weer.
En ook op mijn zwakste en ergste momenten blijft U van mij houden, Heer.

U blijft mij eraan herinneren dat ik van grote waarde ben.
Juist op die momenten als ik mijzelf totaal niet meer herken.

Och Heer, ik vertrouw mijn eigen wegen niet; hoe vaak berokkenen mijn keuzes immers geen schade?
Daarom Heer, leg ik alles, ja alles, voor U neer; en ruil al mijn fouten in voor Uw genade.

Ik wil niet meer mijn eigen wegen volgen; ik ben er klaar mee mijn gevoelens na te jagen.
Leid mij, Heer, leid mij door Uw Heilige Geest, dat is wat ik U met heel mijn hart wil vragen.

Uw wegen verlang ik te gaan, o Heer, en leren in alles gehoorzaam te zijn.
Leid mij door Uw Heilige Geest, in dagen van vreugd, in dagen van pijn.

Leid mij, Heer, ja, leid mij door Uw Geest; U bent de weg, de waarheid, het leven.Leid mij, Heer, ja, leid mij door Uw Geest; Uw liefde en genade houden mij omgeven.

- Amen - 

>> Week 2 - Op die dag ...
Troost en hoop

Soms, als ik door verdriet word overmand,
en mijn tranen maar stromen en stromen,
zoek ik mijn troost bij U, o Heer.

In gedachten leg ik mijn hoofd tegen U aan,
en laat mij troosten door Uw woorden
als U zegt: Eens zie je haar weer.

Wat een troost en hoop is er in het weten
dat het eens gedaan zal zijn met elke pijn,
met alle rouw, moeiten, zorgen en verdriet.

Wat een vreugde en vrede in het vooruitzicht
dat U eens alles nieuw zult maken, en
de tonen klinken van het overwinningslied.

Wat heb ik het nodig, Heer, om te bedenken
dat ik eens, herenigd met mijn geliefden,
voor altijd in Uw nabijheid mag zijn.

Wat heb ik het nodig om dit uit te spreken,
ja, ervan te zingen, opdat mijn hart en ziel
meer en meer op U gericht zullen zijn.

O, wat een vreugde zal dat wezen, Heer;
diepe dankbaarheid overspoelt mijn hart,
met het vooruitzicht oog in oog met U te staan.

Mijn Jezus, mijn Redder en mijn Verlosser,
door Wiens grote liefde en overvloedige genade,
ik straks de hemel mag binnengaan.

Mijn ziel zingt vol vreugde:
over alles wat nieuw wordt,
over verdwenen angst,
wanhoop, ziekte en pijn.
Over de heerlijkheid
van Zijn genade, en
over het voor eeuwig
bij Hem te mogen zijn!

Mijn ziel wordt opgericht,
met elk woord dat ik zing;
alsof de hemel even opent,
en toont wat komen gaat.
Mijn verlangen neemt toe
met iedere keer dat ik zing;
en steeds wezenlijker wordt
deze nieuwe Dageraad.

>> Week 3 - The goodness of God
Het gaat niet om mij!

Terugkijkend naar mijn leven
ontdek ik meer en meer
Uw goedheid en Uw trouw;
zie ik Uw grote genade
ook in de momenten
van diepe pijn en rouw.

Terugkijkend zie ik 
hoeveel U van mij houdt
en om mij geeft, o Heer.
En dieper wordt het besef
dat het niet gaat om mij
maar om Uw glorie en eer.

Daarom bid ik U, lieve Vader,
dat U mij helpt om te leven
met Uw glorie en eer voor ogen.
Onthoudende dat U in alles
wat er ook plaatsvindt of gebeurt,
met mij bent bewogen.

Ik hou van U, Heer!
Uw genade stelt nooit teleur;
en ik weet mij geborgen
in Uw machtige hand.
Daarom zal ik zingen tot Uw eer,
van de morgen tot de avond,
over Uw goedheid en Uw trouw,
tot ik thuiskom in mijn Vaderland.

>> Week 4 - Hij kent mijn naam
Ik zie en Ik hoor!

Mijn kind,
te midden van de chaos
en alle onrust in deze wereld
zie Ik jouw verdriet.

Ik ken je gedachten,
zie de tranen die je huilt;
maar zie jij ook de hand
die Ik jou bied?

Mijn kind,
Ik heb je gemaakt.
Jouw leven is in Mijn hand;
niets is voor Mij verborgen.

Ik hoor je als je roept;
Ik verlaat je immers nooit!
En waar je ook heen mag gaan,
Ik blijf altijd voor je zorgen.

Ik ben je Vader,
jij bent Mijn kind.
Zie in Mijn Zoon, Jezus,
hoezeer je wordt bemind.

>> Week 5 - The voice of Hope (beknopte versie)
>> Week 5 - The voice of Hope (Gehele versie)
Daarom zal ik!

Heer, doe mij te midden
van de stormen van het leven
altijd zien op wie U bent
en op de redding die U
mij heeft gegeven.

Laat mij in tegenspoed
nooit vergeten wie U bent:
de Allerhoogste,
Koning der koningen,
de Vredevorst,
Die mij bij name kent.

Laat mij in goede en slechte dagen
altijd Uw grootheid bezingen.
Ja, laat mij U loven en prijzen,
van Uw trouw en goedheid zingen.

U bent het Anker van mijn ziel,
de Stem van Hoop die mij doet leven.
Daarom zal ik U loven en prijzen,
al de dagen die U mij nog gaat geven.

Februari

>> Week 6 - Rondom ...

Als de tijd waarin we leven
je eenzamer maakt dan ooit,
vergeet dan Zijn woorden niet:
‘Ik ben om je heen,
ja, voor je en achter je;
Ik vergeet je dus nooit!’

Als de tijd waarin we leven
alles zwaarder voor je maakt dan ooit,
vergeet dan Zijn woorden niet:
‘Ik ben om je heen,
ja, voor je en achter je;
Ik vergeet je dus nooit!’

Als de tijd waarin we leven
gevuld is met meer verdriet dan ooit,
vergeet dan Zijn woorden niet:
‘Ik ben om je heen,
ja, voor je en achter je;
Ik vergeet je dus nooit!’

De tijd waarin we leven
is moeilijker dan ooit.
Laten we daarom
Zijn woorden niet vergeten:
‘Ik ben om je heen,
ja, voor je en achter je;
Ik vergeet je dus nooit!’

>> Week 7 - Isn't the Name ...
De Naam van Jezus

Jezus, Uw Naam
is de Naam boven alle naam!
In Uw Naam is redding,
in Uw Naam is kracht.
U bent de eeuwige Koning,
van U, en U alleen is alle macht.

Jezus, Uw Naam
is de Naam boven alle naam!
In Uw Naam is genezing,
in Uw Naam is leven.
U regeert tot in eeuwigheid en
heeft ons nieuwe hoop gegeven.

Jezus, Uw Naam
is de Naam boven alle naam!
U alleen komt toe al onze dank,
al onze aanbidding, lof en eer.
U bent de Koning der koningen,
ja, de Allerhoogste Heer!


>> Week 8 - Ik bouw op U!

Jezus,
U bent de grond waarop ik loop;
de lucht, die ik inadem om te leven.
U bent het Die mij vult met hoop
en mij altijd met liefde zal omgeven.

Op U, mijn Heer, bouw ik mijn leven,
U bent mijn bescherming en mijn kracht.
Niets hoef ik alleen tegemoet te treden,
U hebt immers alles al voor mij volbracht.

Met vallen en opstaan ga ik voort, en word me
daarbij meer en meer van Uw kracht bewust.
En vanuit Uw kracht in mijn zwakheid zing ik
het overwinningslied mee naar hartenlust.

Dank U, Heer, voor de strijd die U hebt gestreden;
dank U, voor de overwinning die U hebt behaald.
Dank U, voor de toekomst die mij wacht,
doordat U voor mij de prijs hebt betaald.

Jezus,
U bent het Fundament
waarop ik mijn leven bouw.
In Uw Naam ga ik voort,
geleid door Uw liefde en trouw.

>> Week 9 - U bent mijn schuilplaats, Heer

In de stilte van de nacht,
als het duister mij omringt;
gedachten en gevoelens
mij aan alle kanten belagen,
richt ik mijn aandacht op U,
want U bent mijn schuilplaats
en het zijn Uw Vaderarmen
die mij ook hier zullen dragen.

In tijden van pijn en verdriet,
van moeiten en vele zorgen,
bent U mijn toevlucht en stort ik
mijn hart uit voor Uw aangezicht.
U bent mijn heil en mijn rots;
van U is mijn verwachting.
U bent mijn veilige vesting,
op U houd ik mijn oog gericht.

Ik zal altijd blijven zingen
van Uw liefde en Uw trouw;
hoe U verlost en bevrijdt,
mij omgeeft en op mij past.
Ja, op U zal ik vertrouwen;
in Uw kracht ben ik sterk.
Ik zal nimmer wankelen,
want U houdt mij vast.


Maart

>> Week 10 - Draw me near
Trek me dichtbij

Heer, trek mij, ja, trek mij heel dichtbij,
want bij U is mijn leven veilig en geborgen.
Wat de toekomst mij ook brengen zal,
U zult over mij waken en voor mij zorgen.

Trek mij, Heer, dichter en dichterbij;
alleen bij U vindt mijn ziel haar rust.
Trek mij dicht, heel dicht aan Uw hart;
maak mij opnieuw van wie U bent bewust.

Heer, trek mij toch heel, ja, heel dichtbij;
ik heb het zo nodig om dicht bij U te zijn.
Gedachten en gevoelens buitelen over elkaar,
en bezorgen me zoveel onrust en zielenpijn.

Trek mij dichtbij, o Heer, trek mij dichtbij,
U bent mijn rots, mijn toevlucht in nood.
Mijn tijden zijn immers volledig in Uw hand,
vanaf mijn prilste begin tot aan mijn dood.

Heer, trek mij steeds dichter, dichterbij;
alleen bij U is kracht om vol te houden.
Ik heb Uw dichte aanwezigheid nodig
om te midden van alles stand te houden.

Trek mij, Heer, dichter en dichter tot U,
totdat ik Uw stem kan horen en verstaan.
Onderwijs mij als ik zo heel dicht bij U ben;
leer mij om in gehoorzaamheid te gaan.

Heer, ik bid U, trek mij toch heel dichtbij;
Ik wil U kennen; meer weten wie U bent.
Hoe zou ik U kunnen weerspiegelen als
ik U niet persoonlijk, en van dichtbij, ken?

Trek mij dichtbij, ja, trek mij dichtbij, o Heer;
opdat ik Uw goedheid en trouw mag proeven.
Laat Uw genade mij meer doen uitstrekken om
in Uw aanwezigheid te komen, en te vertoeven.

Heer, ik bid U, trek mij toch heel dichtbij,
laat Uw liefde mijn hart steeds verwarmen.
En als ik even niet meer kan, neemt U me
dan op en draag mij verder in Uw armen.

Trek mij, Heer, ja, trek mij heel, heel dichtbij;
U wil ik volgen, ja, elke dag wil ik achter U aan.
Alleen vanuit Uw dichte en liefdevolle nabijheid
kan ik vol vertrouwen mijn weg tot het einde gaan.

Trek mij dichtbij, Heer,
ja, trek mij zo dichtbij,
dat mijn hart
het Uwe raakt.
Trek mij zo dichtbij,
dat mijn leven nooit meer
van het Uwe kan worden
losgemaakt.

Trek mij dichtbij, Heer,
ja, trek mij zo dichtbij,
dat mijn hart met
het Uwe versmelt.
Trek mij zo dichtbij,
dat alleen wat U wilt,
dat wat U mij zegt,
nog telt.

>> Week 11 - Your Faithfulness (Deel 1)
Verborgen zegeningen

Soms liggen zegeningen
daar verborgen waar wij
ze niet zo snel verwachten.
Soms zijn zegeningen
anders dan wij graag
willen, of dachten.

Soms herkennen we
Zijn zegeningen
simpelweg niet;
verscholen als ze zijn
in moeilijkheden,
teleurstelling, of pijn.

Maar als we ons oog
gericht houden op de
goedheid van de Heer,
zal Hij ze ons tonen
op het juiste moment,
en keer op keer op keer.

Want Hij is getrouw;
op Zijn trouw
kunnen wij vertrouwen.
Hij is altijd Dezelfde;
een vast fundament
om veilig op te bouwen.

>> Week 11 - Your Faithfulness (Deel2)
Altijd Dezelfde

Voor altijd, Heer, bent U Dezelfde!
Onveranderlijk is Uw goedheid,
Uw genade, als ook Uw
liefde en trouw.

Welke onzekerheden ons ook plagen,
welke dingen ons ook angst aanjagen,
welke stormen er ook zullen woeden:
U zult altijd waken en ons behoeden.

Voor altijd, Heer, bent U Dezelfde!
Standvastig is Uw goedheid,
Uw genade, als ook Uw
liefde en trouw.

Welke beproevingen ons ook bespringen,
welke zorgen ook ons leven binnendringen
welke lasten we ook hebben te dragen:
U bent er altijd en zal ons blijven schragen.

Voor altijd, Heer, bent U Dezelfde!
Onwankelbaar is Uw goedheid,
Uw genade, als ook Uw
liefde en trouw.

Welk verdriet ons leven ook binnenkomt,
en ervoor zorgt dat onze stem verstomt;
welke pijn ons ook onderuit dreigt te slaan:
U zult altijd, en overal, naast ons staan.

Voor altijd, Heer, bent U Dezelfde!
Onwrikbaar is Uw goedheid,
Uw genade, als ook Uw
liefde en trouw.


>> Week 12 - Knielen bij het kruis

Heer, ik word stil als ik bedenk
wat U voor mij hebt gedaan;
hoe U de weg van schaamte
en pijn voor mij bent gegaan.

Heer, ik word stil als ik bedenk
hoe Uw bloed vloeide voor mij.
Uw offer aan het kruis,
maakt mij van zonden vrij.

Heer, ik word stil als ik bedenk
dat U dit deed, en dacht aan mij.
Dat Uw hart al naar mij uitging,
maakt mij zo dankbaar, en blij.

Stil, en in diep ontzag, kniel ik
aan de voet van het kruis neer.
Ik heb geen andere woorden
dan: ‘Hier ben ik, Heer’.

Ik geef U mijn hart, mijn leven;
het behoort aan U voor altijd.
In alles wil ik U verhogen, en
in alles aan U zijn toegewijd.

>> Week 13 - Gethsémané

Gethsémané,
hof van angst en pijn,
van eenzaamheid en strijd.
Maar ook een plaats die
naar overwinning leidt.

Gethsémané,
plaats van overgave,
van willen leren.
Gehoorzaamheid boven
eigen wil begeren.

Gethsémané,
ontmoetingsplaats
van licht en duisternis.
Plaats waar zichtbaar wordt
van wie de overwinning is.

Wat ons ook te wachten staat;
welke verzoeking of beproeving
we ook nog hebben te doorstaan,
laat Jezus toch ons voorbeeld zijn,
opdat ook wij, net als Hij, in alles
eerst biddend tot de Vader gaan.

Alleen daar, aan Zijn voeten
wordt de strijd beslecht en de
overwinning behaald.
Niet omdat wij zo goed en
waardig zijn, maar omdat
Hij de prijs heeft betaald.


April

>> Week 14 - Dank U, Jezus!

Dank U, Jezus, voor de weg die U bent gegaan;
dank U, dat U uit de dood bent opgestaan!
Dank U, voor alles wat U voor mij hebt gedaan;
zodat ik nu rechtvaardig voor de Vader kan staan.

Met Uw bloed kocht U mij vrij;
met Uw leven redde U mij.
Duisternis veranderde in licht,
en gaf mijn leven nieuw zicht.

Glorie zij aan U, mijn Koning en Heer;
U verlang ik te geven al mijn dank en eer.
Uw Naam wil ik verhogen, telkens weer;
U dienen en navolgen is al wat ik begeer.

>> Week 15 - Mijn Jezus, ik hou van U

Mijn Jezus, ik hou van U,
ja, iedere dag een beetje meer.
Want hoe beter ik U leer kennen,
hoe meer ik ga ontdekken
hoe groot Uw liefde is voor mij.

Mijn Jezus, ik hou van U,
ja, iedere dag een beetje meer.
Want met het stijgen van mijn jaren
ontdek ik pas hoe trouw
en genadig U werkelijk bent.

Mijn Jezus, ik hou van U,
ja, iedere dag een beetje meer.
Want hoe meer ik terug kan kijken,
hoe meer ik zie dat U er
werkelijk altijd was voor mij.

Mijn Jezus, ik hou van U,
ja, iedere dag een beetje meer.
Want met het zien dat U er altijd was,
wordt ook dieper het besef
dat U altijd, en in alles bij mij bent.

Mijn Jezus, Ik hou van U,
ja, iedere dag een beetje meer.
Want tot ik kom in Uw heerlijkheid
en vol ontzag aan Uw voeten kniel,
zorgt U onafgebroken voor mij.

Mijn Jezus, ik hou van U,
ja, iedere dag een beetje meer!

>> Week 16 - Ik kan niet zonder U!

Heer, kom met Uw licht en Uw waarheid;
kom met Uw Geest, laat Die mij leiden.
Wijs mij de weg die U wilt dat ik ga, en
laat mijn hart zich in Uw wil verblijden.

Ik kan niet zonder U; niet zonder Uw hulp,
niet zonder Uw wijsheid, niet zonder Uw kracht.
Schenk mij, Heer, elke dag wat ik nodig heb,
opdat U, met alles, de eer wordt gebracht.

Dank U, dat ik mag vragen;
dank U, dat U wilt geven.
Dank U, dat U er altijd bent;
zonder U kan ik niet leven.

- Amen -

>> Week 17 - You are my All in All
U bent mijn Alles in Al
Jezus, U bent mijn Redder en mijn Verlosser;
aan het kruis op Golgotha gaf U Uw leven voor mij.
U, Die zonder zonden was, droeg voor mij de straf;
met Uw vergoten bloed kocht U mij vrij.

En nu bent U mijn sterkte en mijn kracht;
voor vandaag en morgen, ja, voor elke dag.
Voor eeuwig bent U mijn steun en toeverlaat;
Degene, bij wie ik altijd vrijelijk komen mag.

Alleen bij U kan ik schuilen in elke nood;
alleen bij U vind ik troost in elk verdriet.
En waar mensen niets zien, of vergeten,
bent U de God die mij altijd, en overal ziet.

Alleen bij U komt mijn vermoeide ziel tot rust;
alleen bij U vindt zij de moed om door te gaan.
Omdat U heeft gezegd, ja, mij heeft beloofd,
dat ik er nooit ofte nimmer alleen voor zal staan.

U, Heer, bent de rots waarop ik bouw,
U bent de hoop die mij doet leven.
U wil ik loven en prijzen, danken en eren;
ja, al mijn aanbidding geven.

Jezus, Lam van God,
U bent mijn Alles in Al.
Waardig is Uw Naam
in het hele heelal.

- Amen -

Mei

>> Week 18 - Groot is Uw trouw, o Heer!

Uw trouw, o Heer, is onbeschrijfelijk!
De liefde die daarin ligt onomstotelijk,
Uw grootheid zo zichtbaar duidelijk
en Uw majesteit ontegenzeggelijk.
Uw macht, o Heer, is onuitsprekelijk;
de genade die U biedt zo ongelofelijk.
Uw Vaderlijke zorg onovertreffelijk
en de hoop die U geeft onvergetelijk.
Ja, Uw trouw, o Heer, is onbegrijpelijk! 

- Amen - 

>> Week 19 - Bigger than any mountain
Groter dan

Onze wegen kunnen vol moeilijkheden zijn;
en wat we zien ons vullen met vrees en beven.
Maar laten we toch altijd geloven, en vertrouwen
op Hem, die ons in Zijn liefde houdt omgeven.

Allerlei dingen kunnen ons benauwen,
en ons beroven van onze moed en kracht.
Laten we daarom in alles nooit vergeten:
Van Hem, en Hem alleen, is alle macht!

>> Week 21 - Heilige Geest
Gebed

Hemelse Vader, ik bid U:
‘Vul mijn hart opnieuw
met Uw Heilige Geest;
ik verlang zo naar meer
van U in mijn leven.

Naar meer van Uw liefde,
van Uw bewogenheid en kracht.
Naar meer vrijmoedigheid
om Uw boodschap van genade
door te kunnen geven.

Naar een sterker geloof;
een oor dat hoort, een oog dat ziet.
Naar meer passie en vuur,
om Uw Woord van liefde en hoop
vol toewijding door te geven.

O hemelse Vader,
laat Uw Geest stromen van levend water
uit mijn binnenste doen vloeien;
mij maken tot een zout en een licht;
mij leiden om in alles tot
Uw eer en glorie te kunnen leven.’

- Amen - 

>> Week 22 - What do You say
Vol vragen ...

Soms is ons hart vol vragen,
vol onbegrip, verdriet en pijn.
Waarom moet dit zo zijn;
het is zo zwaar om te dragen.

Soms is ons hart vol boosheid,
vol ongeloof, en zo verward.
Zijn onze dagen vol van smart,
en woedt in ons een heftige strijd.

Waar bent U nu, Heer;
wat heeft U te zeggen?
Hoe kan ik het bij U neerleggen;
het doet zo ongelooflijk zeer.

~0~0~0~

U bent het

Heer, U bent altijd bij ons,
elke dag, ja, elk moment.
Geen enkele seconde zijn
Uw ogen van ons afgewend.

U bent het, Die meevoelt in elk lijden,
Die weet heeft van elk hartzeer en elke pijn.
U bent het, Die huilt met hen die huilen,
en verdriet heeft met wie verdrietig zijn.

U zult ons nimmer verlaten,
elke dag houdt U ons vast.
En er is geen enkel verdriet
dat niet in Uw hand past.

U bent het, Wiens hart bewogen is,
U bent het, Die verbindt en geneest.
U bent het, Die verlost en bevrijdt,
U bent het, Die zegt:‘Wees niet bevreesd!’

‘Ik ben met je alle dagen;
in alles sta Ik je bij.
Ga in geloof en vertrouwen;
Mijn Woord maakt je vrij!’

Juni

>> Week 23 - En aan U is de eer en de lof!

Op U, Heer, richt ik mijn hart,
want U wil ik loven en prijzen.
Van Uw grote Naam wil ik zingen,
met heel mijn hart U eer bewijzen.

Ik prijs U om Uw grootheid, die
zoveel meer is dan ik bevatten kan.
Ik prijs U om Uw wijsheid, die
zichtbaar is in Uw reddingsplan.
Ik prijs U om Uw grote macht, dat 
niets, echt niets, onmogelijk voor U is.
Ik prijs U, de Alfa en Omega; U,
Die is, was en komt; zo zeker en gewis.

Ik prijs U om de bescherming, die
U mij iedere dag opnieuw geeft.
Ik prijs U om Uw trouw, waarmee
U generatie op generatie omgeeft.
Ik prijs U voor de liefdevolle zorg
waarmee U mij dagelijks omringt.
Ik prijs U, Heer, om wie U bent;
dat besef maakt dat mijn hart zingt.

Zo zing ik tot Uw grote eer,
prijs ik Uw grote en machtige Naam.
Laat de klanken zich vermengen
met die van al de engelen saam. 

>> Week 24 - While I wait ...
Terwijl ik wacht ...
Gebed

Heer, wat is het soms moeilijk
om te blijven vertrouwen als
moeilijkheden, pijn of verdriet
zich opstapelen, of maar voortduren.
Wat is het soms moeilijk om
U te loven en te prijzen als
zorgen en leed ons belagen, vooral
gedurende de nachtelijke uren.

Wat is het soms moeilijk om
vertrouwend te blijven wachten;
om te blijven leven vanuit geloof
en niet vanuit wat zichtbaar is.
Wat is het soms moeilijk om
te leven vanuit Uw overwinning,
als er alleen gevoelens zijn van
smart, onzekerheid en gemis.

Heer, het is soms zo moeilijk,
maar toch vraagt U ons om
te leven in vol vertrouwen,
alleen ziende op wie U bent.
Op U, de God van trouw,
de grote Geneesheer, Degene
die al Zijn beloften houdt
en nooit Zijn blik van ons afwendt.

Heer, hoe moeilijk het ook is,
vandaag kies ik ervoor om
te midden van mijn pijn
te zien op U, en te vertrouwen.
Me vast te klampen aan wat
U zegt en belooft in Uw Woord,
terwijl ik geduldig wacht tot
Uw plannen zich ontvouwen.

Vandaag kies ik ervoor, om
te staan op Uw beloften,
te gaan in Uw overwinning door
Uw Naam te loven en te prijzen.
Ik zal zingen van Uw macht,
van Uw liefde, genade en trouw;
ja, vanuit mijn gebrokenheid
wil ik U alle eer bewijzen.

- Amen- 

>> Week 25 - Ik wil U danken!

Ik wil U danken, Heer,
danken, dat U werkelijk bent
wie U zegt dat U bent.

Danken voor Uw grote Liefde, dat U,
ondanks alles wat ik deed, nooit
Uw ogen van mij hebt afgewend.

Ik wil U danken, Heer,
danken voor het offer dat U bracht,
voor de straf voor mij gedragen.

Dank U, voor alles wat U deed en gaf,
voor de weg die U hebt vrijgemaakt;
en dat U bij mij bent alle dagen.

Ik wil U danken, Heer,
danken voor Uw overvloedige genade
iedere dag opnieuw aan mij gegeven.

Ik wil U danken voor Uw geduld
tijdens de lessen die U mij wilt leren
in de beproevingen van het leven.

Ik wil U danken, Heer,
oprecht danken, dat U mij reeds
tot zover hebt geleid en gespaard.

Ik wil U danken, Heer,
oprecht danken, want U bent al
mijn dank, lof  en eer zo waard.

>> Week 26 - Before the day
Stil worden, stil zijn …

Lieve Vader, zo kom ik bij U
aan het begin van deze nieuwe dag
en wil ik eerst stil worden, stil zijn,
om naar U op te zien, te beseffen
wie U bent en om U te vertellen
hoeveel ik van U houd.

In de stilte van de ochtend,
ver weg van alle beslommeringen,
is de rust om Uw stem te horen,
de ruimte om van U ontvangen al
wat ik nodig heb aan liefde,
genade en kracht.

Ik verlang ernaar, Heer,
om aan het begin van de dag
U te ontmoeten, om de dag
met U te beginnen, want
hoe kan ik anders aan
wat op mij wacht?

Ja, lieve Vader, zo kom ik bij U,
zoek ik Uw aangezicht aan
het begin van de nieuwe dag;
word ik stil in de wetenschap
dat U God bent en oneindig
veel van mij houdt.

Juli

>> Week 27 - O laat Gods Zoon je thans omhullen
Handen in aanbidding omhoog

Mijn handen hef ik in aanbidding omhoog,
terwijl mijn tranen van pijn en verdriet,
van alle moeite en zorg, rijkelijk stromen.
Maar met dat ik mijn handen hef,
glijdt alles van mij af, en ik ervaar:
U hebt het allemaal van mij overgenomen.

Mijn handen zijn in aanbidding omhoog,
terwijl nu mijn tranen van vreugde
en dankbaarheid rijkelijk stromen.
‘Kom, ja, kom, o Heer, en vul mijn hart;
laat Uw Geest mij met Uw liefde
en goddelijke kracht doorstromen.’

>> Week 28 - With all I am
Met alles wat ik ben ...

Vanuit de diepten trok U mij,
gaf mij weer grond onder de voeten
en nieuwe wegen om te gaan.
Mijn leven is in Uw handen;
ja, U behoor ik toe, voor altijd:
U bent het doel van mijn bestaan!

Ú bent de reden dat ik leef!
Ú bent de reden dat ik zing,
ja, van kleins af aan!
Ú bent de reden dat ik schrijf,
vanuit mijn hart, tot eer van U:
Het Doel van mijn bestaan.

Jezus, ik geloof in U, ja,
op U is mijn vertrouwen;
U bent de Rots waarop ik sta!
U zal ik volgen, me vasthoudend
aan de beloften door U gegeven;
elke dag, en op elke weg die ik ga.

Ja, Jezus, met alles wat ik ben
wil ik U eren en aanbidden,
Uw Naam loven en prijzen.
Met heel mijn leven, - in wie
ik ben en in wat ik doe, zal ik
U de glorie en eer bewijzen. 

>> Week 29 - Duizend vragen
Schuilplaats

Zoek je toevlucht bij de Heer,
stort je hart en ziel uit bij Hem.
Geen nood is te klein, of te groot;
leg alles maar bij Hem neer.

Bij Hem is ruimte om te huilen,
je tranen bewaart Hij in Zijn kruik.
Hij is nabij de gebrokenen van hart,
bij Hem kun je altijd schuilen.

Kom, en zoek Zijn aangezicht;
zie Zijn grootheid, zie op Wié Hij is.
Ervaar Zijn liefde en goedertierenheid,
en word door Hem opgericht.


Augustus

>> Week 31 - In Your Presence
Kom, Mijn kind, kom!

Kom, Mijn kind, kom!
Kom in Mijn aanwezigheid;
zoek Mijn aangezicht.
Kom, Mijn kind, kom!
Leg alles even neer en laat
je hart op Mij zijn gericht.

Trek je toch even terug
uit de drukte en hectiek,
al het moeten in dit leven.
Kom bij Mij, opdat Ik je
vanuit Mijn rijkdom alles
wat je nodig hebt kan geven.

Bij Mij kun je tot rust komen,
want in Mijn aanwezigheid
ben je veilig en geborgen.
Bij Mij vind je ook nieuwe
moed en kracht; Mijn kind,
laat Mij toch voor je zorgen!

Kom, Mijn kind, kom!
Kom in Mijn aanwezigheid,
kom in Mijn nabijheid.
Koester je in Mijn liefde;
raak Mijn genade aan;
proef van Mijn goedheid.

Kom, Mijn kind, kom!

>> Week 32 - There is none like You
(De overdenking bij dit lied is ditmaal ook in dichtvorm geschreven; volg hier voor de link hierboven)
Er is niemand als U!

Diepe rust en vrede nemen bezit
van mijn hart als de woorden en klanken
van het lied mijn kamertje binnenstromen.
Door de sereniteit van de uitvoering, als ook
door de diepte van de woorden, word ik als
vanzelf tot dicht bij Zijn troon meegenomen.

Daar word ik opnieuw stilgezet
dat, alleen in Hem, alles te vinden is
wat ik nodig heb in mijn leven;
en dat Hij allang op mij wacht
om vanuit Zijn liefde en genade,
rijkelijk en overvloedig te geven.

>> Week 34 - Vaders huis
Uitnodiging

Zie Mijn uitgestrekte hand
die je nodigt om te komen
in Mijn aanwezigheid.
Het voorhangsel is weg,
de toegang is volledig vrij.
Kom maar in Mijn nabijheid.

Bij Mij vind je alles wat je
ook maar nodig hebt
voor elke dag van je leven.
Kom maar bij Mij en laat
Mij je vullen met alles
wat Ik heb te geven.

Kom, en rust ook wat,
neem ook de tijd om
aan Mijn voeten te zijn.
Koester je in Mijn liefde;
maak Mij tot je Bron van
een zegen gevende fontein.

>> Week 35 - Wonderful, Merciful Savior

Geweldige, barmhartige Redder;
kostbare Verlosser en Vriend.
Raadgever, Trooster, Bewaarder;
Geest, die onze omarming verdient.

Almachtige, oneindige Vader;
trouw en onveranderlijk.
Redder van onze zielen;
Vernieuwer van ons innerlijk.

Bij U is genade en genezing
van onze zonden en smart.
Naar U verlangt onze ziel,
ja, naar U hongert ons hart.

U verdient onze aanbidding;
dat we U loven en prijzen.
We knielen voor U neer om
U alle lof en eer te bewijzen.

Geweldige, barmhartige Redder;
kostbare Verlosser en Vriend.
Raadgever, Trooster, Bewaarder;
Geest, die mijn omarming verdient.

September

>> Week 36 - Worn
Nieuwe moed en kracht

Gebrokenen van hart
vinden bij Hem genezing;
wie moe is, beurt Hij op
en geeft Hij nieuwe kracht.
Wie in het nauw zit,
geeft Hij ruimte;
wie Hem aanroept hoort Hij,
ook in het duister van de nacht.

Want Hij is het, Die
onze duisternis opklaart;
Hij is het, Die onze lamp
weer schijnen doet.
Hij is het, Die ons leidt
door de dorre dalen en ons
geeft wat we nodig hebben
aan nieuwe kracht en moed.

>> Week 37 - Mijn Vader, dank U wel!

Dank U wel, Vader,
dat U er altijd voor mij bent,
van mij houdt, voor mij zorgt,
mij beschermt en leidt,
mij troost en mijn leven vult.

Dank U wel,
voor rust en vrede,
voor blijdschap en vreugde,
voor begrip en overvloed,
voor Uw ongelooflijke geduld.

Dank U wel,
voor alles wat U geeft,
voor wat U doet,
voor wat U hebt gedaan,
en voor wat U nog doen zult.

Dank U wel, Vader,
ik dank U, en bid dat
in en door mijn leven
steeds meer van wie U bent
mag worden onthuld.

- Amen - 

>> Week 38 - Instruments of Peace
Een bruikbaar instrument

Heer, als ik met U wandel
en meer op U wil lijken,
verander mijn hart dan zo
dat ik een bruikbaar instrument
in Uw handen word.

Laat elke situatie of omstandigheid
mij meer en meer vormen naar Uw beeld,
met ogen die zien, oren die horen,
en een hart dat met liefde is omgord.

Gericht om te vergeven en te verzoenen,
om hoop, licht en vreugde te brengen,
opdat Uw waarheid in het hart
van een ander kan worden uitgestort.

>> Week 39 - Hoor jij de vogels nog fluiten?
Groeien in geloof

Heer, ik verlang te groeien in geloof,
mijn wegen te gaan van kracht tot kracht.
U telkens weer tot mijn Bron makend,
ook in het duister van de nacht.

Ik verlang te groeien in geloof,
niets meer laten stelen en roven.
Tot zegen en vreugde blijven zijn,
Uw vrede in mij niet laten doven.

Heer, ik verlang te groeien in geloof,
steeds meer te zien van wie U bent.
Doe mij daarom elke omstandigheid zien
als een door U gegeven leermoment.


November

>> Week 44 - Whatever may come
Wat er ook gebeurt!

Waar ik ook mee te maken heb,
of waar ik nog mee te maken krijg
aan angst of pijn;
wat er ook nog staat te gebeuren,
wat er ook nog komen gaat,
wat ook de kosten zullen zijn;
U bent in alles dichtbij!
U houdt me altijd vast,
en gaat elke stap aan mijn zij.

Al word ik nog zo belaagd;
ga ik onderuit door alle
moeite en verdriet;
zijn hoop en moed mij
zelfs ontvallen en is het
alsof U mij niet ziet;
U laat mij nooit alleen!
U bent er altijd en
leidt mij door alles heen.

U trekt mij uit kolkend water,
geef mij vaste grond onder de voeten,
en doet mij op een rotssteen staan.
Uw liefde breekt duisternis en muren;
overwint altijd, en doet mij met
vernieuwde vreugde gaan.
U bent Koning, de Heer der heren,
de Banier voor mijn leven;
U wil ik volgen, en eren.

Ja, waar ik ook mee te maken krijg,
Uw Naam zal ik aanroepen, en
mijn hulp van U verwachten.
Met wat er ook op mij afkomt,
ik zal op Uw Naam vertrouwen
en Uw woorden niet verachten.
U bent immers wie U zegt dat U bent,
en U doet wat U zegt dat U doet.
Uw liefde is werkelijk ongekend.

>> Week 45 - Speak the word
Spreek Uw Woord

Spreek Uw Woord, Heer,
Uw eeuwige, en onfeilbare Woord.
Leg Uw Waarheid diep in mij
en maak mij vrij.

Spreek Uw Woord, Heer,
Uw eeuwige, goddelijke heilige Woord.
Breng mijn ziel tot rust,
maak haar stil;
vorm mij, maak mij heel;
precies zoals U wil.

Spreek Uw Woord, Heer,
Uw eeuwige, en onfeilbare Woord.
Verhoog toch zijn kracht,
opdat leugens worden afgeslacht.

Spreek Uw Woord, Heer,
Uw eeuwige, goddelijke heilige Woord.
Laat het de lamp zijn
op mijn pelgrimsreis;
vaststaan als Uw beloften,
rijk en wijs.

Ik berg Uw Woord, Heer,
diep in mijn hart.
Elk deel zal ik koesteren
zodat het geneest en vernieuwt,
reinigt en heiligt,
ja, alles in mijn leven ontwart.

Ik zal het tot mijn vreugde maken,
leven in zijn licht.
Opdat mijn geloof zal groeien,
mij sterk en standvastig maakt,
dankbaar en blij,
met ogen alleen op U gericht.

>> Week 46 - Toekomst vol van Hoop
Geloof en vertrouw

Kijk omhoog, bid en zie uit;
geloof en vertrouw.
Houd vast, want Hij,
Die beloofd heeft, is getrouw.

Al heb je nog zoveel vragen,
begrijp je dingen niet;
onthoud: Hij aanschouwt al
je moeite en je verdriet.

Houd vast aan Zijn beloften,
aan Zijn aan ons gegeven Woord.
Zie op Zijn Zoon, Jezus,
voor ons gebroken, doorboord.

Hij is God, de Allerhoogste,
niets is onmogelijk voor Hem.
Blijf geloven en blijf hopen;
hoor alleen naar Zijn stem.

>> Week 47 - Is He Worthy?
Hij is!

De gebrokenheid van de wereld mag dan
steeds groter en zichtbaarder worden
en de mens doen bukken onder haar gewicht.
De wereld mag dan steunen en kreunen
onder de steeds dikker wordende
schaduwen van de heersende duisternis.
Maar welk een vreugde, troost en hoop
ligt er in het weten dat Jezus, Gods Zoon,
de Leeuw van Juda, de Overwinnaar is.
Welk een bemoediging, houvast en vrede in
het weten dat Zijn Licht nooit wordt gedoofd
en vanuit de hemel altijd op ons is gericht.

>> Week 48 - Oh, my Soul
Zie omhoog, mijn ziel!

Oh, mijn ziel,
zie omhoog,
zie Zijn goedheid,
Zijn liefde,
Zijn genade,
het kruis waar Hij
alles heeft betaald.

Oh, mijn ziel,
zie omhoog
naar Hem,
Die alles
in handen heeft,
Die de overwinning
heeft behaald.

Oh, mijn ziel,
zie omhoog,
geloof en vertrouw!
Spreek en herinner
Zijn beloften tot
Zijn vrede in jou
is neergedaald.


December

>> Week 49 - Ik ben Die Ik ben

Waarom twijfelen we soms zo
als alles stil is in ons, stil blijft;
denkend dat Hij niet luistert,
als we het uitroepen naar Hem?
Waarom is het soms zo moeilijk
om stil te zijn en te wachten;
trekken we onze conclusies
en missen vervolgens Zijn stem?

Is Hij niet barmhartig en genadig,
vol liefde voor wat Hij heeft gemaakt?
Is Hij niet onze Genezer en Bevrijder,
onze Hulp en toevlucht in elke nood?
Zorgt en waakt Hij niet als een Herder,
zodat het ons aan niets ontbreekt;
ons dag en nacht beschermend,
terwijl Hij ons Zijn volmaakte plan bood.

Is Hij niet de God boven alle goden,
is er ook maar iets wat Hij niet kan?
Is Hij niet de Vader voor Zijn kinderen,
of ze nu groot zijn, of nog heel klein?
Verlangt Hij er immers niet naar dat we
in stilte leren luisteren naar Zijn stem,
zodat ons hart zal weten, dat Hij is
de ‘Ik ben die ik ben’, de ‘Ik zal er Zijn’?

>> Week 50 - Licht van de wereld

Mag dit Licht schijnen in jouw duisternis?
Mag het komen in elk facet van jouw bestaan?
Mag het het donker in je leven wegnemen?
Wil jij voortaan je weg samen met Hem gaan?

Neem Hem dan als je Redder en Verlosser aan;
zeg Ja tegen die uitgestoken, doorboorde hand.
Dan zal Zijn licht ook in jouw leven schijnen,
en je de weg wijzen naar het Beloofde Land.

>> Week 51 - Laat mij vol zijn van U!

Licht van de wereld,
laat mij vol zijn van U,
zodat Uw licht door mij heen schijnt
en zich om mij heen verspreidt.

Licht van de wereld,
laat mij vol zijn van U,
zodat Uw liefde door mij heen straalt
en de ander verwarmt en verblijdt.

Licht van de wereld,
laat mij vol zijn van U,
zodat Uw waarheid wordt gehoord
en het hart van mensen raakt.

Licht van de wereld,
laat mij vol zijn van U,
zodat Uw genade wordt gezien en aanvaard
en levens worden vrijgemaakt.

Licht van de wereld,
laat mij vol zijn van U,
zodat ook anderen kunnen proeven van
de rijkdom die U hebt te geven.

Licht van de wereld,
laat mij vol zijn van U,
zodat zij vanuit de rijkdom die U heeft gegeven
op hun beurt vol van U kunnen leven.

>> Week 52 - Met diep ontzag

Ondoorgrondelijk zijn Uw wegen,
onnavolgbaar Uw wijsheid.
Onpeilbaar zijn Uw gedachten,
oneindig Uw macht en heerlijkheid.

Onuitsprekelijk is Uw liefde,
onmetelijk Uw barmhartigheid.
Ongeëvenaard is Uw genade,
ongekend Uw goedertierenheid.

Indrukwekkend is Uw geduld,
onbegrijpelijk Uw alwetendheid.
Grenzeloos is Uw mededogen,
ontzagwekkend Uw heiligheid.

Onwankelbaar is Uw trouw,
onovertroffen Uw grootheid.
Overvloedig is Uw vergeving,
volmaakt Uw rechtvaardigheid.

En al schiet ik tekort in het benoemen,
ik wil U loven, prijzen en danken.
En vol ontzag zal ik voor U zingen
met vreugdevolle klanken.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten