vrijdag 26 april 2013

Uw hart en het mijne

O Heer, wat verlang ik
naar een hart als dat van U.
Kunt U niet Uw hart
in het mijne brengen?

Ik verlang lief te hebben als U.
Zo bewogen als U te zijn.
Laat toch Uw hart
met het mijne vermengen.

Dan zal mijn hart meebewegen
op de maat van Uw harteklop.
Liefhebben wat U liefheb
en haten wat U haat, o Heer.

Ik wil dicht bij U zijn,
leven in gelijke tred met U.
O Jezus, een hart als dat van U
is al wat ik zo begeer.

Laat mij zien door Uw ogen,
horen wat U hoor.
Laat mij Uw tranen huilen,
bidden de gebeden van Uw hart.

Ja, Heer Jezus, laat Uw hart
zich met het mijne vermengen.
Laat het kloppen samengaan,
in harmonie en niet apart.