zondag 23 maart 2014

Als U over mij 'herdert', ...

Als U over mij ‘herdert’,
voel ik mij veilig en geborgen.
Als U over mij ‘herdert’,
weet ik, dat er ieder moment van de dag
Iemand is, Die omziet naar mij.

Als U over mij ‘herdert’,
voel ik mij waardevol en kostbaar,
Als U over mij ‘herdert’,
weet ik, dat er ieder moment dan de dag
Iemand is, Die over mij waakt.

Als U over mij ‘herdert’,
voel ik mij bijzonder en speciaal.
Als U over mij ‘herdert’,
weet ik, dat er Iemand is,
Wiens ogen rusten op mij.

Als U over mij ‘herdert’,
voel ik mij geliefd en bemind.
Als U over mij ‘herdert’,
weet ik, dat er Iemand is,
Die eens Zijn leven voor mij gaf.

Heer, U ‘herdert’ mij,
daardoor kan ik mijn wegen gaan.
Heer, U ‘herdert’ mij,
daardoor weet ik dat ik er nimmer
alleen voor zal staan.

Lees meer op 'Into Your Hands'

Als alles stil valt

Als alles stil valt
komen verwonden
van lichaam en geest
naderbij.
Zie, hoe zij
herstel en genezing vinden
bij Mij.

Als alles stil valt
wordt lofprijs hoorbaar
in de stemmen van kinderen
en zuigelingen.
Hoor, hoe zij
tot Mijn eer en glorie
‘Hosanna’ zingen.

Als alles stil valt,
wat hoor en zie jij,
wat gebeurt er dan
met jou?
Zie jij
hoe ontzettend veel Ik
van je hou?

Lees meer op 'Quality Time'

woensdag 19 maart 2014

Verwacht

Sla je ogen op naar de hemel
en verwacht je hulp van Hem,
Die hemel en aarde geschapen heeft.
Hij, de Bewaarder van Israƫl,
Die niet sluimert, noch slaapt,
is het die jou met liefde omgeeft.

Je voet zal niet wankelen.
Hij is de schaduw aan je hand.
Elke dag zal Hij over je waken
tot je komt in het Beloofde Land.

Zie omhoog en verwacht;
van Hem komt je hulp en kracht.


Naar: Psalm 121vrijdag 14 maart 2014

Alleen dan ...

Alleen als ik dicht bij Hem blijf,
met Hem leef, kan ik alles aan.
Alleen aan Zijn hand kan ik mijn levensweg
tot aan het einde toe gaan.


Vreugde

Adem.
Levensadem.
Ruach.
De adem van Zijn geest.

Leven.
Hersteld.
Nieuw leven.
Door het bloed van Jezus.

Vrede.
Vreugde.
Dansen.
De tamboerijnen klinken.

Liefde.
Bloei.
Weerspiegelen.
Zijn eer en heerlijkheid.

- Amen –

Naar: Sefanja 3:17 & I can hear Your voice van M.W. Smith
Lees meer op >> 'Into Your Hands'


maandag 10 maart 2014

Onderweg

Ik ben onderweg
met de volmaakte God
aan mijn zij.
Hem kan ik vertrouwen,
nimmer breekt Hij
Zijn woord aan mij.
Als ik een schuilplaats
nodig heb, ga ik
vlug naar Hem.
Hij beschermt mij als
een schild, terwijl ik luister
naar Zijn liefdevolle stem.