zaterdag 26 november 2016

Ik ben bij je!

Mijn lieve kind,
Mijn hand is op jouw leven,
en met al Mijn liefde en zorg,
houd Ik jou omgeven.
Ik weet dat jouw dagen
soms moeilijk zijn en zwaar,
maar je weet het, hè,
ook dan ben Ik daar!

Ga ervoor, Mijn lieve kind,
ga, en loop de wedloop van dit leven.
Houd je oog daarbij omhoog gericht
opdat je niet op zal geven.
Ja, er zullen dagen zijn dat je denkt                
dit kan ik niet, dit is te zwaar.                            
Maar je weet het, hè,                                            
juist dan sta Ik meer dan ooit voor je klaar.

Geen dag zul je alleen hoeven te gaan.
Geen enkel moment zul je er alleen voor staan.
Weet dat op de weg die voor je ligt,
Mijn oog onafgebroken op jou is gericht!

woensdag 23 november 2016

Dank U!

Dank U, lieve Vader,
dank U, dat U er altijd bent,
en dat als ik iets niet goed doe,
U mij niet de rug toekeert,
maar mij liefdevol vergeeft.

Dank U, lieve Vader,
dank U, voor Uw liefdevolle zorg,
voor terechtwijzing waar nodig,
maar ook voor Uw ondersteuning
zodat ik verder kan.

Dank U, lieve Vader,
dank U, voor de bemoediging,
voor het hernieuwde perspectief,
en dat U me opnieuw liet weten:
'Mijn kind, Ik weet overal van.'

Dank U, lieve Vader,
dank U, voor zoveel liefde,
dank U, voor zoveel trouw!
Dank U, voor de diepe vrede
die in mijn hart is herleefd.                      


Lees meer op 'Into Your Hands'

woensdag 16 november 2016

Kracht in kwetsbaarheid

Open zijn, eerlijk en oprecht,
hoogten en diepten benoemen,
je onzekerheid niet verbergen;
rusten in de wetenschap
dat er Eén is bij wie je altijd
kunt schuilen,
bij wie je veilig bent,
wat een ander ook zegt.

Je houvast zoeken in een lied
dat je naar boven leidt,
je doet uitstijgen boven alles wat                
je angstig en onzeker maakt;
dat je dicht bij Hem brengt.

Open zijn, eerlijk en oprecht;
ook boosheid en frustraties
bij Hem neer durven leggen,
en dan openstaan voor
Zijn terechtwijzing, die altijd
in Liefde komt en als doel heeft
je weer op de juiste weg te brengen.

Kwetsbaar voor Hem staan,
de Enige bij wie je echt
jezelf kunt en mag zijn,
en Die je vervolgens
tegemoet komt
met Zijn liefde en kracht,
zodat er kracht, Zijn kracht,
komt in jouw kwetsbaarheid.