zaterdag 28 december 2013

De adem van mijn ziel ...

Uw liefde is de adem voor mijn ziel,
als levend water dat mij doorstroomt.
Ik adem Uw liefde,
dat is alles wat telt.
Uw liefde is de adem voor mijn ziel,
als levend water dat mij verkwikt
en mijn kracht herstelt.

Uw liefde is de adem voor mijn ziel,
als een lied van hoop dat leven brengt;
Ik adem Uw liefde;
de aanraking van Uw hand.
Uw liefde is de adem van mijn ziel,
als levend water dat genezing brengt
en mijn wezen ontspant.

Uw liefde is de adem van mijn ziel,
het water dat stroomt vanuit Uw troon;
Ik adem uw liefde;
verkwikking, herstel, leven.
Uw liefde is de adem van mijn ziel,
ik adem Uw liefde,
ik weet mij met U verweven.

-0-0-0-

Maak mij bewust van Uw liefde,
maak mij bewust hoeveel U van mij houdt.
Maak mij bewust,
zodat ik Uw liefde
als water
door mijn ziel voel stromen.
Dan kan ik verder
hoe moeilijk alles ook is.

Maak mij bewust van Uw liefde,
maak mij bewust hoeveel U om mij geeft.
Maak mij bewust,
zodat ik Uw liefde
als een warme omhelzing
in mijn binnenste voel branden.
Dan kan ik verder,
hoe zwaar het leven soms ook is.

Maak mij bewust van Uw liefde,
maak mij bewust hoezeer U mij bemint.
Maak mij bewust,
zodat ik Uw liefde,
stromend en brandend
in het diepst van mijn ziel,
aanneem en accepteer.
Dan kan ik verder,
wat het leven ook brengt.

Maak mij bewust van Uw liefde,
maak mij bewust hoeveel U van mij houdt.
Uw liefde is de adem voor mijn ziel,
waardoor ik kan leven.
Maak mij bewust,
en adem, adem, adem,
ja, adem Uw liefde in mijn ziel.
Dan kan ik verder,
want de adem van Uw liefde
is mijn kracht.


Lees meer op >> 'Into Your Hands'

donderdag 19 december 2013

zondag 15 december 2013

Verwachten

Adam, Eva,
wat waren jullie verwachtingen
toen jullie leefden zo dicht
in Gods nabijheid.
Hadden jullie verwacht te zullen vallen
en verder te moeten gaan
in pijn  en strijd?

Abraham,
toen God jou een zoon beloofde,
had je toen verwacht
dat je zo lang zou moeten wachten?
En toen God van je vroeg
je zoon te offeren,
wat, wat ging er toen
om in  jouw gedachten?

En jij, David, man naar Gods hart.
Als jongen ben je tot koning gekroond,
maar pas na jaren van moeite en strijd
nam je plaats op de aan jouw beloofde  troon.
Had je verwacht, toen je nog op de schapen paste
en zo dicht leefde in de tegenwoordigheid van de Heer,
dat je leven zo moeilijk en zwaar zou zijn;
vol ups en downs, bergen en dalen, lof en hoon?

En jij, Maria, begenadigde,
gezegende vrouw onder de vrouwen,
wat was jouw verwachting
toen je Gods Zoon ter wereld bracht?
Hij zou de wereld redden,
maar dat Hij daarvoor
aan een kruis moest sterven,
had je dat ooit verwacht?

En wij? Wat verwachten wij?
Of hebben we geen verwachtingen meer?
Zijn we zo teleurgesteld, in God en mensen,
dat we niet meer durven hopen, durven geloven
in de liefde van de Heer?

Zie toch naar de wolk van getuigen
die God ons heeft gegeven;
zie hoe Hij deed wat Hij had beloofd.
Zie hoe Hij dwars door alles heen
tot Zijn doel kwam met hun leven.

Zijn wegen zijn hoger dan onze wegen
en Zijn gedachten hoger dan die van ons.
Vertrouw daarom, ook als je Zijn wegen niet verstaat.
Hij is betrouwbaar en rechtvaardig,
liefdevol, genadig en trouw.
Hij is het, die op alle wegen met ons gaat.

Laat Zijn kracht jouw sterkte zijn;
laat Zijn liefde en vrede
dagelijks je hart doorstromen.
En zie daarbij uit naar de dag
dat Jezus weer terug zal komen.


Speciaal geschreven voor de Kerstavond voor Vrouwen 2013 waarvan het thema was: 'Verwachten'.
Voor het gehele (uitgebreide) verslag >> 'Into Your Hands'

zaterdag 7 december 2013

Mijn leven is met Christus verborgen in God

Mijn leven is met Christus
verborgen in God.
Welk een vreugde is het
dit te mogen weten.
Welk een ongekend voorrecht
waarvan de diepte
nauwelijks is te meten.

Mijn leven is met Christus
verborgen in God.
Welk een gevoel van geborgenheid
ligt hierin niet besloten.
Welk een ongekende zekerheid,
dat Zijn hand ons
veilig houdt omsloten.

Naar: Colossenzen 3:2,3

dinsdag 19 november 2013

Vastgrijpen aan Zijn beloften

Nee, ik weet niet,
noch begrijp ik vaak iets,
van het waarom
van de dingen
die gebeuren.

Waarom mijn hoop
soms verbrijzeld wordt.
Waarom mijn zorgen
zo groot en velen zijn.
Waarom pijn en verdriet
mij elke dag volgen.
Waarom strijden en vechten
soms daag’lijkse rituelen zijn.

Nee, ik weet, noch begrijp,
vaak iets van het waarom
van de dingen
die mijn leven
kleuren.

Maar één ding weet ik,
al kan ik Gods perfecte plan niet zien,
er komt een dag
dat Hij mijn tranen zal drogen
en ik alles zal begrijpen.
En tot die tijd kies ik ervoor
om mij aan Zijn beloften
vast te grijpen.

Lees meer op 'Into Your hands'

donderdag 14 november 2013

Mag mijn hand ...

Mag mijn hand vandaag even
de hand zijn die die van jou omgeeft
en liefdevol troost.

Dat door dit gebaar
even iets van Gods liefde mag stromen
en jouw hart verwarmen.

Opdat de warmte van Zijn liefde
je zal bemoedigen en opbeuren,
je tot kracht en sterkte zal zijn.

Waardoor nieuwe hoop en moed
in je binnenste omhoogklimt
en je weet: Hij vergeet mij niet.


 

Wees stil, en kom tot rust bij Mij

Mijn geliefde dochter (zoon),
wordt maar stil
en kom tot rust;
kom tot rust
dicht aan Mijn hart.
Wees maar niet bang;
wat er ook gebeurt,
waar je ook bent,
waar je ook doorheen gaat,
Ik ben erbij,
je bent niet alleen.

Wordt maar stil
en kom tot rust bij Mij.
Zoals een kind
tot rust komt bij zijn moeder,
zo mag jij tot rust komen
bij Mij.
Leg alles wat je bezighoudt,
alles waarover je je zorgen maakt
maar in Mijn handen
en vertrouw Mij.
Ik ga met jou
door elke situatie heen.

Wordt maar stil
en kom tot rust;
kom tot rust
dicht aan Mijn hart.
Rust uit
en ontvang nieuwe kracht.
Laat Mij je geest vernieuwen
en je sterk maken.
Immers,
wie moe is beur Ik op;
wie geen kracht meer heeft
maak Ik sterk.

Kom maar
en rust,
rust maar uit
dicht aan Mijn hart.
Ik laat je geen moment alleen.


woensdag 9 oktober 2013

Hoeveel te meer zal Hij geven ...

Ik bid U, Vader,
om Uw Heilige Geest.
Bedauw niet slechts
mijn hart,
maar doordrenk het            
tot overstromens toe,            
opdat mijn leven U,
in woord en daad,
zal behagen.

Ik bid U, Vader,
om Uw Heilige Geest.
Stort met Uw Geest
Uw liefde uit in mijn hart,
opdat mijn leven,
door Uw liefde,
mensenharten raakt;
hen zal bemoedigen
en schragen.

- Amen -


Lees meer op 'Into Your hands'

Zaad van Hoop

Zaad van Hoop
is zaad van leven.
Zaad van twijfel
zal wanhoop geven.

Zaai het Zaad van Hoop,
het Woord van God,             
diep in je hart.
Het zal je vreugde geven,
kracht en sterkte,
en helen elke smart.

Zaai het ook
in het leven van
een ander;
strooi Hoop maar
rijkelijk om je heen.
Laten we zo
tot steun zijn
voor elkander;
troost brengen
aan een ieder
die weent.

Zaad van Hoop
is zaad van Leven.
Laten we delen
en geven.


Lees meer op 'Into Your Hands'

woensdag 4 september 2013

Je bent een Koningskind!

Niet goed genoeg!
De woorden razen door mijn hoofd;
kleine tentakels haken zich overal vast
en langzaam wordt mijn licht gedoofd.

Niet goed genoeg!
De woorden razen voort in mijn gedachten;
als messteken snijden ze door mij heen
en beroven  mij van mijn laatste krachten.

Niet goed genoeg!
De woorden razen voort, en voort,  en voort …
Er is geen plaats waar ik rust en vrede vind;
en wat ik probeer wordt  in de kiem gesmoord.

Niet goed genoeg!
Niet goed genoeg!
Niet goed genoeg!

Niet goed genoeg!
Ik kan niet meer, bijna is mijn licht gedoofd;
mijn tranen stromen, en stromen, en stromen …
en bedekken ieder woord dat God heeft beloofd.

Niet goed genoeg!
Niet goed genoeg!
Niet goed genoeg!

Mijn lieve dochter! Mijn geliefd kind!
Denk je nu werkelijk dat Ik je niet hoor,
Je moest eens weten hoe dit alles
Mijn hart doorboort.
O, Ik voel je pijn, je verdriet;
Ik ken je gedachten van ‘ze moeten me niet’.
Ik hoor, Ik zie, Ik ken elke leugen
die diep binnen in jou leeft
en jou het gevoel
‘Ik ben niet goed genoeg’ geeft.
Ja, elke leugen, Mijn geliefde dochter,
Mijn geliefd kind,
want alleen Mijn woord is waarheid
en dat zegt: ‘Je bent kostbaar en zeer bemind!
Je bent niet alleen goed genoeg,
nee, je bent meer nog dan dat,
ja, zo vele malen meer.
Och, je weet niet half hoe Ik jou,
wie je bent en wat je doet, waardeer.
Mijn liefde voor jou is zo diep.
Mijn genade zo oneindig groot.
Mijn vergeving kleurde de aarde
donker, donkerrood.
Ik weet, Mijn geliefde dochter,
hoe moeilijk jou dit leven valt
en hoe je, als niemand het ziet,
je vuisten balt.
Neem daarom afstand, Mijn geliefde dochter,
van deze leugen die zich in je denken
heeft vastgezet.
Geef de boze geen ruimte meer,
laat je denken niet langer
met zijn leugens worden
besmet.

Je bent kostbaar,
je bent waardevol!
Je bent gewild,
geliefd en bemind.
Je bent Mijn dochter,
een prinses,
een Koningskind!

Speciaal voor jou, lieve 'zus'

zondag 18 augustus 2013

Samen met Jezus de berg op

Ik sluit mijn ogen, terwijl ik in gedachten
samen met Jezus de berg opklim
om met onze Vader alleen te zijn.

Samen gaan we op een rustig plekje zitten
en ik volg Zijn blik naar omhoog
waar Hij Zijn Vader weet.

Stille, diepe, intense vrede vult mijn hart;
niets anders doet er meer toe,
dan alleen dit samenzijn.

Ik hoef ook niet meer zo nodig te spreken,
‘k ervaar: Hij weet alles al,
er is niets dat Hij niet weet.

O ja, ik mag Hem alles zeggen en vertellen,
maar niets doet er meer toe
in dit moment van samenzijn.

Zijn vrede en liefde omgeven en vullen mij,
mijn ziel wordt verkwikt,
dat is al wat ik weet.

Ik sta op en strek mijn handen naar omhoog
en ik dank Hem met heel mijn hart
dat Hij met mij samen wil zijn.

Lees meer op 'In rust met U'


vrijdag 12 juli 2013

U wil ik danken en prijzen

Met mijn mond breng ik U lof.
Met mijn hart geef ik U de eer.
Uw Naam wil ik verhogen,
U wil ik aanbidden, Heer.

Uw Naam wil ik roemen.
U wil ik danken.
U wil ik prijzen.
Met de mooiste klanken.

U bent, die U bent.
Goed, vol liefde en trouw.
Onveranderlijk en rechtvaardig.
De rots waarop ik bouw.

Ja, met mijn mond breng ik U lof.
Met mijn hart Geef ik U de eer.
Uw Naam wil ik verhogen.
U wil ik aanbidden, HEER!

Lees meer op 'Into Your Hands'

woensdag 3 juli 2013

Licht van Hoop

Zijn licht van hoop
schijnt altijd
en in elke omstandigheid.
Het is door niets
en niemand te doven.
Ik bid, dat Hij
je tranen mag drogen,
zodat je kunt zien
en geloven.


zaterdag 29 juni 2013

Hulp, redding en dank

Nog steeds toont God Zijn liefde.
Nog steeds hoort Hij elke roep om hulp.
Nog steeds redt Hij.
Nog steeds helpt Hij verder vanuit Zijn gegeven hulp.
Nog steeds bewijst Hij Zijn liefde.
Nog steeds is Hij dezelfde;
toen en nu.
 
Heer, U hoort mij als ik roep.
Waar ik mij ook bevind,
in welke omstandigheden
ik ook verkeer,
U hoort mij
en komt mij te hulp.
U bewijst aan mij Uw liefde.
Toont mij wegen die ik kan gaan.
U geeft mij een veilige plek om te wonen
en brengt stormen tot bedaren.

Uit het diepste duister haalt U mij.
Ketenen rukt U van mij af.
Op Uw woord word ik gezond
en U redt mij van het graf.

Ik wil U danken, Heer,
Uw Naam loven en prijzen
om de liefde die U mij steeds bewijst.
Ik wil U eren en aanbidden,
U alle eer en hulde brengen
om de liefde die U mij steeds weer geeft.

U bent groot
en zeer te prijzen.
Ik wil niet voorbijgaan
aan de liefde
die U steeds toont.
 
Naar: Psam 107
 

donderdag 20 juni 2013

Onmogelijke mogelijk

Uw hand, Heer,
kneedt mij,
vormt mij
en transformeert mij,
zoals een rups
verandert
in een vlinder.

In Uw hand, Heer,
is het onmogelijke
mogelijk.

Uw hand
heelt
mijn diepste wond,
mijn verslagen geest.
Uw hand
stopt niet
met wat U
begonnen was
te doen,
in mij.

Uw hand
houdt mij staande
als ik dreig te vallen.
Uw hand
richt mij op,
als ik gevallen ben.
Uw hand
is nooit te kort.
Er is niets
dat U niet kan doen.

Door Uw hand, Heer,
verandert
de rups in een vlinder,
en een mens
in een nieuwe schepping.
Door Uw hand,
verandert mijn leven.
Niet meer ik,
maar U leeft
in mij.

Het onmogelijke
maakt U mogelijk.

donderdag 13 juni 2013

Mijn ziel ...

Mijn ziel verlangt naar Hem
als dorstig land naar water,
als een hert dat naar water schreeuwt.

Mijn ziel komt pas tot rust
als zij haar rust gevonden heeft
bij Hem.
Mijn ziel wordt pas opgericht
als zij wordt gevoed en getroost
door te luisteren naar Zijn stem.

Word stil, mijn ziel, word stil
en wacht op de Heer.
Word stil mijn ziel, word stil.

Laat God je klaarmaken
om te Hem
kunnen ontvangen.
Wees stil, mijn ziel,
want Hij is het die jou vult
met dit verlangen.

Loof de Heer, mijn ziel, loof de Heer
en zing van Zijn heilige Naam.
Loof de Heer, mijn ziel, loof de Heer!

Prijs Hem om de hulp die Hij is;
de troost en redding,
de bevrijding die Hij geeft.
Loof Hem, mijn ziel,
om Zijn liefde en Zijn trouw.
Prijs Hem, die eeuwig leeft.

Lees meer op 'Into Your Hands'

donderdag 23 mei 2013

Ik heb het gedaan en Ik blijf het doen

Ik droeg je vanaf je prilste bestaan,
Ik nam je op de arm vanaf je geboorte.
En Ik blijf je dragen,
tot je oud bent en grijs.
Ik heb het gedaan en blijf het doen:
Ik neem je op de schouders,
Ik red je.

Jesaja 46:3b,4.Nee, ik weet niets,
niets van de dag van mijn geboorte.
Ik weet niets van mijn eerste ademteug,
noch van mijn moeder's vreugde
en haar armen om mij heen.
Maar U, U was erbij,
vanaf het allereerste begin.
U nam mij op Uw arm en
droeg mij reeds tot waar ik nu ben.

U belooft mij te blijven dragen
tot in de dagen van mijn ouderdom.
Nu kleuren mijn haren langzaam grijs;
de herfst van mijn leven komt eraan.
Maar Uw belofte gaat met mij mee
ook als straks de winter van mijn leven komt,
en mijn geest misschien sterker is dan mijn lichaam;
of mijn lichaam sterker dan mijn geest
en ik niets of niemand meer ken.

Laat dan in mijn geheugen staan gegrift,
de woorden die U ooit sprak:
'Ik nam je op de arm vanaf je geboorte.
En Ik blijf je dragen, tot je oud bent en grijs.
Ik heb het gedaan en blijf het doen.'
Zo neemt U mij, of ik het nu besef of niet,
op Uw schouders en draagt mij
tot ik over de drempel
van Uw woning ben.

Lees meer op 'Into Your Hands'

zaterdag 11 mei 2013

Toch vruchtdragen

'Gezegend is de man die op de HEERE vertrouwt, wiens vertrouwen de HEERE is.
Hij zal zijn als een boom, die bij water geplant is, en die zijn wortels laat uitlopen bij een waterloop.
Hij merkt het niet als er hitte komt, zijn blad blijft groen.
Een jaar van droogte deert hem niet, en hij houdt niet op vrucht te dragen.'


Jeremia 17:7,8


Plant je wortels in de Bron van Levend water.
Drink en word gevoed.
Hitte en droogte zullen je dan niet deren,
het is immers God, die je leven doet.

Plant je wortels in de Bron van Levend water.
Drink en draag vrucht.
Je zult zijn als een sterke boom,
als je altijd en in alles tot Hem vlucht.

Plant je wortels in de Bron van Levend water.
Drink en vertrouw.
Zijn zegen zal op je leven zijn;
je sterkte in tijden van hitte en kou.

Lees meer op 'Into Your Hands'

maandag 6 mei 2013

Geteld en opgeschreven

U hebt mijn omzwervingen geteld;
doe mijn tranen in Uw kruik.
Staan zij niet in Uw register?

Psalm 56:9

Mijn wegen zijn U bekend, o God.
Waar ik ook ga of sta,
U hebt ze alle geteld en opgeschreven.

Ook mijn tranen zijn niet voor U verborgen.
U verzamelt ze en doet ze in Uw kruik;
elke traan die ik huil in heel mijn leven.

Het getuigt van Uw indrukwekkende grootheid.
Het bemoedigt mij dat U mij zo ziet.
Het geeft mij kracht, dat U mij niet zult begeven.

U bent de God op wie mijn hoop is.
U bent de God op wie ik vertrouw.
U bent de God die ik alle eer wil geven.

Lees meer op 'Into Your Hands'

vrijdag 26 april 2013

Uw hart en het mijne

O Heer, wat verlang ik
naar een hart als dat van U.
Kunt U niet Uw hart
in het mijne brengen?

Ik verlang lief te hebben als U.
Zo bewogen als U te zijn.
Laat toch Uw hart
met het mijne vermengen.

Dan zal mijn hart meebewegen
op de maat van Uw harteklop.
Liefhebben wat U liefheb
en haten wat U haat, o Heer.

Ik wil dicht bij U zijn,
leven in gelijke tred met U.
O Jezus, een hart als dat van U
is al wat ik zo begeer.

Laat mij zien door Uw ogen,
horen wat U hoor.
Laat mij Uw tranen huilen,
bidden de gebeden van Uw hart.

Ja, Heer Jezus, laat Uw hart
zich met het mijne vermengen.
Laat het kloppen samengaan,
in harmonie en niet apart.

woensdag 20 maart 2013

Mijn schuilplaats, mijn schild

U bent mijn schuilplaats en mijn schild,
op Uw woord heb ik gehoopt.

Psalm 119:114Mijn schuilplaats, mijn schild is Hij!
Zijn woorden zijn een balsem
voor mijn vermoeide en geteisterde hart.
Ik kom tot rust in Zijn aanwezigheid.
Geheeld worden mijn wonden,
mijn pijn, mijn smart.

Mijn schuilplaats, mijn schild is Hij!
Bescherming vind ik
in Zijn tegenwoordigheid.
Zijn eeuwige armen zijn onder mij.
Hij geeft mij nieuwe kracht;
maakt mij opnieuw klaar voor de strijd.

Mijn schuilplaats, mijn schild is Hij!
Samen met Hem
vervolg ik mijn weg.
Ik neem mijn kruis op en ga verder,
terwijl ik vol vertrouwen
mijn hand in de Zijne leg.

Lees meer op 'Into Your Hands'

zondag 17 maart 2013

Eeuwige Liefde

Hoor de hartslag van Zijn onbegrensde liefde!
Hoor, luister goed, vooral als je het moeilijk hebt.
Laat het ritme van die harteklop je kracht zijn.
Zijn liefde zal je staande houden bij elke stap.

Hoor de hartslag van Zijn onbegrensde liefde!
Hoor, luister goed, zeker in tijden van pijn en verdriet.
Laat het ritme van die harteklop je troost zijn.
Zijn liefde zal je als een warme mantel omgeven.

Hoor de hartslag van Zijn onbegrensde liefde!
Hoor, luister goed, juist in tijden van drukte en stress.
Laat het ritme van die harteklop je doen ontspannen.
Zijn liefde is de bron voor rust en vree.

Hoor de hartslag van Zijn onbegrensde liefde!
Hoor, luister goed, speciaal in tijden van vreugd.
Laat het ritme van die harteklop je vullen met dank en lofprijs.
Zijn liefde is immers de kracht waardoor je leeft.

Lees meer op 'In rust met U'

Je hart uitstorten

O God, mijn God,
tot U moet ik spreken,
mijn hart luchten,
uitstorten wat mijn hart
zo bezwaard.
Niets wil ik achterhouden,
niets voor U verbergen.
U toelaten in deze diepste diepten
is mij alles waard.

Ik kan niet meer verder,
mijn denken is vertroebeld,
mijn lichaam laat het afweten,
mijn ziel, kil, leeg en verdord.
Ik kan niet verder leven,
niet verder voortbestaan,
U niet meer loven en prijzen,
tenzij ik bij U mijn hart uitstort.

De woorden echter ontbreken mij,
spreken kan ik zelfs niet meer,
geen woord komt meer over mijn lippen;
mijn mond is door alles verstomd.
Hoor, o Heer, mijn God,
hoor wat ten diepste in mij leeft,
door mijn zuchten en kreunen heen,
tot U in Uw woning komt.

Bij U, en U alleen,
stort ik mijn hart uit.
Alles leg ik voor U neer;
biddend, smekend, onder tranen.
In alle wanhoop,
vanuit het diepst van mijn ziel.
Alleen U, o Heer, mijn God,
kunt de weg naar bevrijding banen.

Lees meer op 'In rust met U'

donderdag 14 maart 2013

Hij gaat voor mij uit

De Heer Zelf zal voor je uittrekken,
Hij zal je ter zijde staan.
Hij laat je niet aan je lot over,
Hij laat je niet alleen.
Wees dus niet bang,
laat je geen schrik aanjagen.

Deuteronomium 31:8
U trekt voor mij uit;
U zult mij terzijde staan.
Nooit laat U mij over aan mijn lot,
hoe mijn leven ook zal gaan.

Ik hoef niet bang te zijn;
U laat mij nimmer alleen.
Niets hoeft mij schrik aan te jagen,
want U bent als een schild om mij heen.

Lees meer op 'Into Your Hands'

maandag 11 maart 2013

Heilig, heilig, heilig bent U, Heer!

Ik buig mij, Heer,
voor wie U bent
en ik geef U
alle lof en eer.

Dat U dit voor mij,
voor ons, hebt willen doen
is haast niet te bevatten.
Ik kan niet anders
dan U prijzen, Heer.

U wil ik aanbidden.
Heilig, heilig, heilig roepen
met al de engelen saam;
keer op keer op keer.

- Amen -

Lees meer op 'Into Your Hands'

zaterdag 2 maart 2013

Dit is Mijn geliefde Zoon!

 

Alsof ik dit tafereel
voor mijn ogen zie gebeuren;
de hemel open zie gaan,
de woorden hoor,
de erkenning
en bevestiging zie
en de liefde ervaar.

In diepe eerbied
en met heilig ontzag
buig ik opnieuw
mijn hoofd
en word me
van mijn groeiende liefde
voor Hem gewaar.

Naar: Mattheüs 3:13-17
Lees meer op 'Into Your Hands'

Onvoorstelbaar ...

Hij had de gestalte van God,
maar heeft zich niet willen vastklampen
aan zijn gelijkheid met God.
Filippenzen 2:6

Jezus, het beeld van de onzichtbare God.
2 Korinthiërs 4:4, Kolossenzen 1:15

Jezus, de afstraling van Gods heerlijkheid en de afdruk van zijn wezen.
Hebreeën 1:3

Vader, neem Mij nu bij U  en verheerlijk Mij met de glorie die Ik had bij U, voor de wereld bestond.
Johannes 17:5
Stil en met diep ontzag
ben ik vervuld
als ik deze woorden
tot mij door laat dringen.
Ik buig mijn hoofd
vol van ontroering
en bewogenheid,
en van diep berouw.

De stille woorden van mijn hart
vinden hun weg naar boven,
waar ik om vergeving vraag
dat Hij dit voor mij ‘moest’ doen.

Met mijn woordenloze gebed
dank ik Hem voor wat Hij
voor mij heeft opgegeven
en gedaan.

Stille vreugde maakt zich dan
van mij meester en diep van binnen
begint het eerst zachtjes,
maar dan steeds luider te zingen.

Tot mijn mond de stilte verbreekt
en ik Hem uit volle borst
de lof en eer toe zing
die Hem toekomt.

Heilig, heilig, heilig,
heilig bent U Heer!
Waardig, waardig, waardig,
om te ontvangen al
mijn lof, dank en eer.

Glorie, glorie, glorie
voor de allerhoogste Heer!
U wil ik loven,
U wil ik prijzen,
U wil ik aanbidden.
Nu, morgen,
ja, telkens weer.
Lees meer op 'Into Your Hands'

maandag 25 februari 2013

Gods adem

Ademt u over de aarde, dan ontstaat er weer leven en krijgt zij een nieuw gezicht.

Psalm 104:30
Sluit je ogen
en voel de warmte
van Zijn adem
heel zachtjes strijken
langs je gezicht.

Sluit je ogen
en laat met
het nieuwe leven,
dat overal langzaam
verschijnt, ook jouw hart
worden verlicht.

Heer, van hemel, zee en aarde,
blaas met Uw adem over ons.
Breng nieuw leven,
herstel onze krachten,
geef een ons nieuw zicht.

Heer, van hemel zee en aarde,
blaas met Uw adem over ons.
Opdat wij met vernieuwde krachten,
U zullen dienen en eren,
ons hart volkomen op U gericht.

Heer, van hemel, zee en aarde,
blaas met Uw adem over ons.
Geef nieuwe hoop en blaas weg
de dorheid en matheid van onze ziel,
opdat we weer zien hoe U ons pad verlicht.

Heer, van hemel, zee en aarde,
U wil ik loven, prijzen en danken,
voor Uw oneindige zorg over mens en dier.
Uw grote Naam wil ik zo bezingen,
U roemen met mijn lofgedicht.

Lees meer op 'Into Your Hands'

woensdag 20 februari 2013

Eén zekerheid

We zijn niet iedere dag even sterk.
Soms weten we gewoon niet
hoe we de dag moeten doorkomen.

Alles is donker om ons heen.
We lijken het spoor bijster
en we strompelen voort
terwijl de tranen stromen.

Soms dwingt het leven ons op de knieën;
staan we met onze rug tegen de muur
en vragen ons af
of het ooit nog goed zal komen.

Maar toch, te midden van alles
hebben we één zekerheid.
God is altijd daar, juist wanneer
wij Hem het hardst nodig hebben,
Zijn Licht schijnt in elke strijd.

Hij houdt ons staande of Hij draagt ons
wanneer we zelf niet meer kunnen staan.
Ja, Hij  zal er altijd voor ons zijn
en op al onze wegen naast ons gaan.

Nav. het lied - Always there van Secred Garden

zaterdag 16 februari 2013

Met heel mijn hart

Heer in Uw hand, leg ik mijn leven neer.
Zoals ik ben, kom ik, Heer.
U houdt mij vast, in de palm van Uw hand.
Ik ben van U, voor altijd.

Jezus, ik geloof in U.
Jezus, ik behoor aan U.
U bent het doel van mijn bestaan,
de rots waarop ik bouw,
met heel mijn hart.

Ik ga met U, waarheen de weg ook leidt.
Door vreugd' en pijn, U bent mijn hoop.
Want ik wil zijn, daar waar U bent,
dicht aan Uw hart, voor altijd.

Jezus, ik geloof in U.
Jezus, ik behoor aan U.
U bent het doel van mijn bestaan,
de rots waarop ik bouw,
met heel mijn hart.

Ik aanbid U, ik aanbid U nu.
Ik aanbid U, ik aanbid U nu.
Met heel mijn hart.

Jezus, ik geloof in U.
Jezus, ik aanbid U nu.
‘k Hef mijn handen naar U op
en geef U alle eer.
Jezus, ik geloof in U.
Jezus, ik aanbid U nu,
en ik prijs Uw heil'ge naam,
ik geef U alle eer.
Met heel mijn hart.

Met heel mijn hart heb ik geschreven nav. het lied 'With all I am' van Hillsong.
Ik hoorde het lied en de woorden raakten mijn hart heel diep en ik 'moest' in onze eigen taal dit lied weergeven.
Let wel; het is niet echt een vertaling van dit lied, al komt het in grote lijnen wel met elkaar overeen De woorden echter komen vanuit mijn hart.

 
Ps. De naam van mijn andere site 'Into Your hands' komt voort uit dit lied.


woensdag 13 februari 2013

De hemel getuigt van Gods grootheid,
het gewelf verkondigt wat Hij heeft gemaakt.
De ene dag geeft het door aan de andere,
de ene nacht maakt het aan de volgende bekend.
Het is een taal zonder woorden,
geluiden hoort men niet.
Toch gaat hun stem over heel de aarde,
dringt hun taal tot de uithoeken door.

Psalm 19:2-5Ik kijk naar buiten.
Een flets blauwe lucht
met grauwe wolken
is vandaag mijn uitzicht.

Langzaam vindt de zon een gaatje
om door heen te kruipen.
Haar warmte is reeds voelbaar
en het uitspansel wordt vrolijk verlicht.

De bomen staan schijnbaar stil
en bewegingloos.
Hier en daar ligt nog wat sneeuw,
ongerept en smetteloos.

Ik overdenk Zijn woorden,
terwijl mijn ogen deze dingen zien.
Ik word stil van het besef
welke groot en machtig God ik dien.

Zijn woorden beroeren mij
tot in het diepst van mijn wezen.
In heel de schepping wordt zo duidelijk
op Hem gewezen.

De hemel laat zien hoe groot Hij is,
het gewelf vertelt wie haar heeft voortgebracht.
Dag en nacht volgen elkaar steeds weer op,
de één vertelt aan de ander wie alles heeft bedacht.

Geen enkel woord wordt gesproken,
geen geluid hoort men daarbij.
En toch gaat hun stem over de ganse aarde,
geen enkele plek gaat het voorbij.

Woordeloos, geluidloos,
en toch gehoord.
Tot in alle uithoeken van de aarde
verkondigen zij Zijn woord.

Mijn hart vult zich met eerbied en heilig ontzag,
met diepe en stille verwondering,
terwijl ergens buiten in een boom
een vogel van Zijn grootheid zingt.

Laat wat ik voel,
diep binnen in mij,
mijn grootste lofzang
aan U zijn.

dinsdag 12 februari 2013

Iedereen moet Hem eren

Heer, Uw Naam is verheven boven heel de aarde,
over alles wat leeft bent U Koning en HEER.

Alles is door Uw hand ontstaan,
en alles blijft ook door U in stand.
U bent groter dan al wat bestaat,
het is Uw hand die alles omspant.

Uw grootheid, Uw majesteit, gaat alles te boven,
U en U alleen geef ik al mijn lof, dank en eer.

- Amen -

Lees meer op 'Into Your Hands'

woensdag 6 februari 2013

Ik help je

Wees moedig en vastberaden
op alle wegen die je moet gaan.
Ook op moeilijk te betreden paden
zal Ik je in alles bijstaan.

Laat je geen schrik aanjagen
en laat je niet uit het veld slaan.
Als ’t heel moeilijk is, zal Ik je dragen,
je helpen, zoals Ik bij Mozes (en Jozua)
heb gedaan.

Lees meer op 'Into Your Hands'

dinsdag 5 februari 2013

God hoort

God, de Vader,
zo bewogen van hart,
ziet mijn tranen,
heeft weet van mijn smart.
Hij hoort mijn smekingen,
neem mijn beden aan.
Hij, de Allerhoogste HEER,
is mij toegedaan.

Lees meer op 'Into Your Hands'

zondag 27 januari 2013

Tot op de bodem van ons hart ...

In eigen ogen heeft een mens altijd juist gehandeld,
maar de Heer kijkt tot op de bodem van zijn hart.

Spreuken 21:2HEER, U ziet
tot op de bodem
van ons hart.
U ziet wat daar leeft,
en of het
Uw woorden tart.

U ziet onze motieven;
U ziet, wat aan ons handelen
ten grondslag ligt.
Moet het verborgen blijven,
of verdraagt het
Uw licht?

Leer ons
boven alles
ons hart te bewaken,
opdat de bron van leven
niet met verkeerde dingen
besmet zal raken.

Leer meer op 'Into Your Hands'

zaterdag 19 januari 2013

Van een moeder tot haar kind (eren)

Voor Annerieke en Giel
In opdracht

Jullie staan aan het begin
van een groot avontuur.
Twee levens samen verbonden
tot een leven met elkaar;
Maar ik wil jullie graag
 nog even iets zeggen:
‘Weet, ook de Heer is daar!’

Vanaf vandaag zijn jullie,
als man en vrouw,
in voor- en tegenspoed,
elkaars steun en toeverlaat.
Maar ook nu wil ik jullie graag
nog even laten weten,
dat Hij in alles naast jullie gaat.

Als moeder bid ik
voor  al mijn kinderen,
dat Hij een ieder van hen
nabij is en bewaart.
Hij is mijn Heer, en daarom bid ik,
dat Hij ook jullie leven samen, zegent,
beschermt, omringt en spaart.

Jullie zijn een prachtig, kostbaar
en o zo’n waardevol stel;
niet alleen in mijn ogen,
maar ook in die van Hem.
Word maar eens stil
en hoor de liefde
in Zijn stem.

Samen zijn jullie sterk;
een ineengestrengeld snoer
wordt immers niet snel verbroken.
Maar samen met Hem
vorm je een drievoudig snoer,
en dat wordt nog
minder snel gebroken.

Zo nog even maar wat woorden
van een moeder tot haar kind(eren)
die  gewoon nogmaals wil laten weten
hoezeer ze j(ulli)e bemint.

vrijdag 18 januari 2013

Alleen God weet waarom

Woorden van troost heb ik niet (zijn er niet).
Maar één ding weet ik,
dat er een God is
die over ons waakt en alles ziet;
die voor ons zorgen wil
zeker en gewis.

Ook een antwoord op het waarom
heb ik niet (is er niet).
Gods wegen zijn soms zo moeilijk te verstaan.
Maar ik weet
dat Hij telkens Zijn hand biedt
en ons leiden wilt
ook in de zwaarste tijden van ons bestaan.

Is het omdat Hij ons beproeven wil
of om ons dichter te brengen bij Hem?
Ik weet het niet
en zwijg maar stil,
en probeer te luisteren naar Zijn stem.

Hij alleen heeft woorden van troost
en eeuwig leven.
Van bemoediging en kracht
om door te gaan.
Omdat Hijzelf Zijn Zoon
voor ons heeft gegeven,
en onze pijn en verdriet
zo goed kan verstaan.

donderdag 17 januari 2013

Twee- of drievoudig snoer

Wat is het goed
om samen door het leven
te mogen gaan.
Iemand naast je te hebben
die van je houdt, je helpt,
er voor jou wil zijn.
Die je ondersteunt
en in moeilijke dagen
naast je wil staan.

Wat is het heerlijk
om wakker te worden
met je geliefde aan je zij.
Iemand naast je,
die je warm houdt
in de koudste nachten.
Wiens ogen je vertellen,
wiens daden laten zien:
‘Mijn grootste liefde,
dat ben jij!

Wat is het goed,
wat is het heerlijk,
maar het kan soms ook
heel moeilijk zijn.
Het leven kent vreugde,
maar ook haar portie
aan verdriet en pijn.
De vlinders verdwijnen,
en kiezen voor liefde en trouw
kan dan een moeilijke keuze zijn.

Er is er echter Eén
die met jullie mee wil gaan
en in blijde en droeve dagen
naast jullie wil staan.
Samen zijn jullie sterk;
een ineengestrengeld snoer,
is immers niet snel verbroken.
Onthoud echter dit:
een drievoudig snoer
wordt nog minder snel gebroken.

maandag 14 januari 2013

Ik buig en kniel voor U

Ik buig en kniel voor U,
o HEER der Heren.
U wil ik aanbidden,
Uw grootheid eren.

U doorgrond mijn hart,
U ziet mijn wegen.
U kent al mijn gedachten,
de woorden,
die ik voor U hield verzwegen

Ik buig en kniel voor U,
o HEER der Heren.
U wil ik aanbidden,
Uw grootheid wil ik eren.

Niets kan ik voor U verbergen,
nergens kan ik U ontlopen.
U ziet mij
al zou ik in het donkerste hoekje
zijn weggekropen.

Ik buig en kniel voor U,
o HEER der Heren.
U wil ik aanbidden,
Uw grootheid wil ik eren.

U weefde mij, schiep mij,
zag mijn vormeloos begin.
Uw gedachten
zijn talrijk en kostbaar;
geven mijn leven zin.

Ik buig en kniel voor U,
o HEER der Heren.
U wil ik aanbidden,
Uw grootheid wil ik eren.

Laat mij nimmer vergeten
hoe groot en machtig U bent.
En dat U,
Die grote G’D en HEER,
mij bij name kent.

Ik buig en kniel voor U,
o HEER der Heren.
U wil ik aanbidden,
en Uw grootheid eren.

Lees meer op 'Into Your Hands'

vrijdag 11 januari 2013

Onbegrijpelijk

Heere, mijn God,
ik kan het niet begrijpen
dat U mij zo kent.
Dat U mij doorgrond
en altijd en in alles
bij mij bent.

Mijn hart is vol verwondering,
over Uw grootheid,
over wie U bent.
Uw Naam wil ik loven,
vol verwondering prijzen,
dat U mij zo goed kent.

Lees meer op 'Into Your Hands'

Soeverein en zorgzaam

Soeverein en zorgzaam,
almachtig en liefdevol.
De ‘Ik ben, die Ik ben’;
ontfermend en bewogen.

Vol van majesteit,
tegelijk zo teder.
Luister en heerlijkheid,
Vaderlijk mededogen.

Lees meer op 'Into Your Hands'

donderdag 10 januari 2013

U bent bij mij, altijd ...

U bent om mij heen,
U bent voor me en achter me,
en Uw hand ligt op mijn schouder.

Psalm 139:5Iedere stap die we zetten,
welke wegen we ook moeten gaan,
hoe moeilijk of moeizaam ook,
zelfs als we bijna niet kunnen blijven staan,
is daar Uw hand op onze schouder
die ons steeds vol liefde laat weten
dat U heel dicht bij ons bent
en ons nooit zal vergeten.

Lees meer op 'Into Your Hands'

woensdag 9 januari 2013

Bekend

U slaat mij gade
of ik nu rust of werk.
Wat ik ook doe:
het is u vertrouwd.
Voor er een woord over mijn lippen komt,
weet u al, Heer, wat ik denk.

Psalm 139:3,4Niets is voor Uw ogen verborgen,
met al mijn wegen bent U bekend.
Toch hoef ik niet te vrezen
dat U mij zo goed kent.

Vanuit Uw liefde ziet U op mij neer;
U wilt mij leiden op mijn wegen.
Mij corrigeren daar waar nodig is
en mij overladen met Uw zegen.

Lees meer op 'Into Your Hands'

dinsdag 8 januari 2013

Hij kent mij!

Heer, U doorgrondt me,
U kent me.
U ziet mij
of ik nu zit of sta.
U verstaat mijn gedachten
al van verre.

Psalm 139:1,2Niemand kent mijn gedachten
niemand kan voelen
wat ik voel.
Niemand weet
wat er ten diepste
in mij omgaat.

Niemand kan mijn pijn voelen,
niemand ziet de tranen
die in stilte vloeien.
Niemand weet
wat er ten diepste
in mij omgaat.

Niemand kent mij echt,
niemand weet
waarom ik soms lach
terwijl mijn hart huilt.
Niemand weet
wat er ten diepste
in mij omgaat.

Niemand kan mij doorgronden,
ik soms mijzelf niet eens.
Mijn diepste roerselen
zijn soms zelfs
voor mij verborgen.

Maar Hij kent mij!
Hij kent mij
zoals niemand anders
mij kent,
noch ik soms mijzelf.
Hij alleen weet
wat er ten diepste
in mij leeft.
En in die God
is mijn leven geborgen.

maandag 7 januari 2013

Heilig en toch dichtbij

Heilig en hoogverheven is Hij,
die in de hemel woont,
maar Zich tegelijk als
een liefdevolle Vader toont.

Heilig en hoogverheven is Hij,
die omziet naar gebrokenen van hart;
nieuw leven geeft
en heelt alle smart.

Naar: Jesaja 57:15
Lees meer op 'Into Your Hands'


Nieuw leven

Kunstig geweven;
zo bijzonder,
wonderlijk bereid
door Zijn hand.
Kostbaar geschenk
van nieuw leven.