woensdag 20 maart 2013

Mijn schuilplaats, mijn schild

U bent mijn schuilplaats en mijn schild,
op Uw woord heb ik gehoopt.

Psalm 119:114Mijn schuilplaats, mijn schild is Hij!
Zijn woorden zijn een balsem
voor mijn vermoeide en geteisterde hart.
Ik kom tot rust in Zijn aanwezigheid.
Geheeld worden mijn wonden,
mijn pijn, mijn smart.

Mijn schuilplaats, mijn schild is Hij!
Bescherming vind ik
in Zijn tegenwoordigheid.
Zijn eeuwige armen zijn onder mij.
Hij geeft mij nieuwe kracht;
maakt mij opnieuw klaar voor de strijd.

Mijn schuilplaats, mijn schild is Hij!
Samen met Hem
vervolg ik mijn weg.
Ik neem mijn kruis op en ga verder,
terwijl ik vol vertrouwen
mijn hand in de Zijne leg.

Lees meer op 'Into Your Hands'

zondag 17 maart 2013

Eeuwige Liefde

Hoor de hartslag van Zijn onbegrensde liefde!
Hoor, luister goed, vooral als je het moeilijk hebt.
Laat het ritme van die harteklop je kracht zijn.
Zijn liefde zal je staande houden bij elke stap.

Hoor de hartslag van Zijn onbegrensde liefde!
Hoor, luister goed, zeker in tijden van pijn en verdriet.
Laat het ritme van die harteklop je troost zijn.
Zijn liefde zal je als een warme mantel omgeven.

Hoor de hartslag van Zijn onbegrensde liefde!
Hoor, luister goed, juist in tijden van drukte en stress.
Laat het ritme van die harteklop je doen ontspannen.
Zijn liefde is de bron voor rust en vree.

Hoor de hartslag van Zijn onbegrensde liefde!
Hoor, luister goed, speciaal in tijden van vreugd.
Laat het ritme van die harteklop je vullen met dank en lofprijs.
Zijn liefde is immers de kracht waardoor je leeft.

Lees meer op 'In rust met U'

Je hart uitstorten

O God, mijn God,
tot U moet ik spreken,
mijn hart luchten,
uitstorten wat mijn hart
zo bezwaard.
Niets wil ik achterhouden,
niets voor U verbergen.
U toelaten in deze diepste diepten
is mij alles waard.

Ik kan niet meer verder,
mijn denken is vertroebeld,
mijn lichaam laat het afweten,
mijn ziel, kil, leeg en verdord.
Ik kan niet verder leven,
niet verder voortbestaan,
U niet meer loven en prijzen,
tenzij ik bij U mijn hart uitstort.

De woorden echter ontbreken mij,
spreken kan ik zelfs niet meer,
geen woord komt meer over mijn lippen;
mijn mond is door alles verstomd.
Hoor, o Heer, mijn God,
hoor wat ten diepste in mij leeft,
door mijn zuchten en kreunen heen,
tot U in Uw woning komt.

Bij U, en U alleen,
stort ik mijn hart uit.
Alles leg ik voor U neer;
biddend, smekend, onder tranen.
In alle wanhoop,
vanuit het diepst van mijn ziel.
Alleen U, o Heer, mijn God,
kunt de weg naar bevrijding banen.

Lees meer op 'In rust met U'

donderdag 14 maart 2013

Hij gaat voor mij uit

De Heer Zelf zal voor je uittrekken,
Hij zal je ter zijde staan.
Hij laat je niet aan je lot over,
Hij laat je niet alleen.
Wees dus niet bang,
laat je geen schrik aanjagen.

Deuteronomium 31:8
U trekt voor mij uit;
U zult mij terzijde staan.
Nooit laat U mij over aan mijn lot,
hoe mijn leven ook zal gaan.

Ik hoef niet bang te zijn;
U laat mij nimmer alleen.
Niets hoeft mij schrik aan te jagen,
want U bent als een schild om mij heen.

Lees meer op 'Into Your Hands'

maandag 11 maart 2013

Heilig, heilig, heilig bent U, Heer!

Ik buig mij, Heer,
voor wie U bent
en ik geef U
alle lof en eer.

Dat U dit voor mij,
voor ons, hebt willen doen
is haast niet te bevatten.
Ik kan niet anders
dan U prijzen, Heer.

U wil ik aanbidden.
Heilig, heilig, heilig roepen
met al de engelen saam;
keer op keer op keer.

- Amen -

Lees meer op 'Into Your Hands'

zaterdag 2 maart 2013

Dit is Mijn geliefde Zoon!

 

Alsof ik dit tafereel
voor mijn ogen zie gebeuren;
de hemel open zie gaan,
de woorden hoor,
de erkenning
en bevestiging zie
en de liefde ervaar.

In diepe eerbied
en met heilig ontzag
buig ik opnieuw
mijn hoofd
en word me
van mijn groeiende liefde
voor Hem gewaar.

Naar: Mattheüs 3:13-17
Lees meer op 'Into Your Hands'

Onvoorstelbaar ...

Hij had de gestalte van God,
maar heeft zich niet willen vastklampen
aan zijn gelijkheid met God.
Filippenzen 2:6

Jezus, het beeld van de onzichtbare God.
2 Korinthiërs 4:4, Kolossenzen 1:15

Jezus, de afstraling van Gods heerlijkheid en de afdruk van zijn wezen.
Hebreeën 1:3

Vader, neem Mij nu bij U  en verheerlijk Mij met de glorie die Ik had bij U, voor de wereld bestond.
Johannes 17:5
Stil en met diep ontzag
ben ik vervuld
als ik deze woorden
tot mij door laat dringen.
Ik buig mijn hoofd
vol van ontroering
en bewogenheid,
en van diep berouw.

De stille woorden van mijn hart
vinden hun weg naar boven,
waar ik om vergeving vraag
dat Hij dit voor mij ‘moest’ doen.

Met mijn woordenloze gebed
dank ik Hem voor wat Hij
voor mij heeft opgegeven
en gedaan.

Stille vreugde maakt zich dan
van mij meester en diep van binnen
begint het eerst zachtjes,
maar dan steeds luider te zingen.

Tot mijn mond de stilte verbreekt
en ik Hem uit volle borst
de lof en eer toe zing
die Hem toekomt.

Heilig, heilig, heilig,
heilig bent U Heer!
Waardig, waardig, waardig,
om te ontvangen al
mijn lof, dank en eer.

Glorie, glorie, glorie
voor de allerhoogste Heer!
U wil ik loven,
U wil ik prijzen,
U wil ik aanbidden.
Nu, morgen,
ja, telkens weer.
Lees meer op 'Into Your Hands'