vrijdag 5 december 2014

God regeert!

Heer Jezus, open ogen, open harten;
laat Uw Licht schijnen in deze donkere tijd.
Maak koude harten zacht en ontvankelijk,
om aan Uw koninkrijk te kunnen worden toegewijd.

In alles bent U aanwezig.
Elke zucht van het leven
ademt U in en uit.
Waar we ook gaan,
waar we ook staan,
wat we ook doen,
U bent overal;
altijd.

We ademen de lucht,
die door Uw hand is geschapen.
We bewandelen de aarde,
die door Uw hand is voortgebracht.
We leven het leven,
dat U ons heeft gegeven.
En op een dag
zal dit voor een ieder
duidelijk zijn.
Ja, voor eens
en altijd.

Elke knie zal zich dan buigen,
en elke mond zal het belijden:
U was God!
U bent God!
Voor eeuwig
en altijd.

Nog is het niet te laat;
nog is er tijd
om je over te geven
aan de Heer der Heren,
de Koning der koningen;
Hij, die regeert
in eeuwigheid.

Lees meer op 'Into Your Hands'

maandag 1 december 2014

Word geboren in mij!

HEER, U kiest mij uit?
U bent blij met mij?
Maar, ik heb U niets te bieden;
hebt U het werkelijk tegen mij?

Ik begrijp het niet;
mijn hart is vol verwarring.
Hoe is het mogelijk dat U
mijn hart kiest tot Uw woning.

Ben ik nu aan het dromen?
O, laat het mij toch zien!
'Mijn kind, Ik kies jou;
Ik heb jou gezien!'

Heer, hier is mijn hart;
maak het tot Uw Bethlehem.
Word geboren in mij;
ik wil luisteren naar Uw stem.

Lees meer op 'Into Your Hands'


Ik heb nog een iets andere versie gemaakt van dit gedicht voor Kerstdienst in onze gemeente 2016.

HEER, U kiest mij uit?
U bent blij met mij?
Maar, ik heb U niets te bieden;
hebt U het werkelijk tegen mij?

Ik begrijp het niet;
mijn hart is vol verwarring.
Hoe is het mogelijk dat U
mijn hart kiest tot Uw woning.

Ben ik nu aan het dromen?
O, laat het mij toch zien!
Ik ben maar een gewoon mens,
en vol zonden bovendien.

Ik weet het, Mijn geliefde kind,
Ik weet aan wie Ik het vraag.
Maar weet je, Ik heb je zo lief, zo lief,
dat Ik het toch aan je vraag.

Mag Ik je hart, Mijn kind,
mag Ik het maken tot Mijn Bethlehem?
Mag Ik in jou worden geboren;
wil jij horen naar Mijn stem?

zondag 16 november 2014

Verwonderd en stil

Door de diepste diepten
heeft U mij geleid.
Al kon ik er nog niets van zien,
toch had U alles voorbereid.
Op geen enkele weg
liet U mij alleen;
U stond elk moment
beschermend om mij heen.
Nu ik terugkijk zie ik,
en ben ik verwonderd en stil.
Ik buig mijn hoofd
en geef mij over aan Uw wil.

Lees meer op 'Into Your Hands'


zaterdag 8 november 2014

Stil en verwonderd

Welk een diepe vrede ligt er besloten
in het stille samenzijn met Hem.
Welk een rust komt voort uit het lezen van Zijn woord,
en daarmee als het ware het horen van Zijn stem.
Welk een verwondering wordt mijn deel,
als ik de rijkdom ontdek in Zijn woord.
En hoe meer ik de stilte voor een samenzijn met Hem zoek,
hoe meer deze stilte mij bekoort.

Vrede en vreugde
vullen mijn hart.
Helen de wonden,
genezen de smart.

Vrede en vreugde,
tot diep in mijn ziel.
Ik buig mijn hoofd
en kniel …

Lees meer op 'Into Your Hands'


maandag 27 oktober 2014

Stilte

Stilte,
je bent zo kostbaar,
zo waardevol;
ik heb je zo lief!

Als het na drukte en rumoer stil wordt,
voel ik je als een druk op mijn oren.
Dankbaarheid vindt haar weg naar boven,
terwijl in mijn hart vreugde ontspringt.
Je bent voelbaar, je bent tastbaar;
ik kan je aanwezigheid horen.
Je bent een balsem voor mijn ziel,
die alle onrust en onvrede verdringt.

Stilte,
je bent mij zo kostbaar,
zo waardevol;
ik heb je zo lief …

Je bent een waardevolle zegen,
voor als ik onrustig ben en verward.
Er gaat kracht van je uit en ...
je brengt vrede terug in mijn hart.
Je brengt mij dicht bij mijn Vader,
waar ik mij veilig weet en bemind.
Je schept licht en ruimte,
waardoor ik mijzelf hervindt.

Stilte,
je bent me zo kostbaar,
zo waardevol;
stilte, ik heb je zo lief!

zondag 5 oktober 2014

Laat Uw glorie zien!

Smeekbede

In gedachten kniel ik neer
bij de troon van genade
en smeek om hulp
voor mijn kind.
Ik pleit op de betekenis
van zijn naam
die hem met U
verbindt.

Ik bid en smeek
om een wonder
van Uw hand;
U brengt immers
zelfs het onmogelijke
tot stand!

Hoor mijn gebed, o Heer,
neem mijn smeking aan!
Verhoor mijn bede,
opdat mijn kind weer fier
door het leven kan gaan.

Laat Uw glorie zien, o Heer;
toon Uw heerlijkheid en macht.
Opdat mijn kind zal kunnen getuigen
van Uw wonderbare kracht.

In Jezus’ Naam.

- Amen -

Lees meer op 'Quality Time'

Danken, ondanks

Worstelen

Rauwe pijn en verdriet snijden door mijn hart
terwijl ik zie naar wat Hij voor mij
(en voor die mij zo lief is)
heeft volbracht.
Mijn ziel worstelt
met de gevoelens die ik heb,
terwijl  Hij vol liefde geduldig
op mij wacht.

Soms duurt de strijd dagen en dagen,
en soms is hij snel beslecht.
Na vanmorgen ligt de weg open
en gehoorzaam doe ik wat Hij zegt.

Ik dank Hem, ondanks de pijn en het verdriet,
en langzaam zakt de scherpe pijn weg
en ervaar ik Zijn troost, als ik alles,
onder dank, in Zijn handen leg.

Het leven is soms zo moeilijk en zwaar,
zo vol lijden, pijn en verdriet.
En waarom de één zo’n moeilijke weg moet gaan
en een ander schijnbaar niet
is waar ik mijn hoofd voor  buigen moet.

Zijn wegen zijn voor ons soms niet te begrijpen,
ons verstand is te klein, te beperkt.
Al wat Hij van ons vraagt is
te blijven geloven, te blijven vertrouwen,
dat het goed is wat Hij doet.

Ik geloof, Heer, maar kom mij,
en mijn kind, in ons geloof te hulp!

- Amen -

Lees meer op 'Quality Time'

zaterdag 23 augustus 2014

Neem de tijd, o mijn ziel ...

Neem de tijd, o mijn ziel,
neem de tijd om te overdenken,
tot je door te laten dringen
hoe groot Zijn liefde is.
Neem de tijd om te ontdekken
op welke wijze Hij
Zijn liefde laat zien.

Neem de tijd, o mijn ziel,
neem de tijd en vind rust
in Zijn liefde en trouw.
Neem de tijd
tot je gevuld bent
met verwondering,
aanbidding en vreugde.

Neem de tijd, o mijn ziel,
neem de tijd
tot deze kostbare waarheid
deel is van je leven.
Neem de tijd
en groei in volharding
en standvastigheid.

Neem de tijd, o mijn ziel,
neem de tijd ...

Naar een citaat van Andrew Murray.
Lees meer op  >> 'Into Your Hands'

zondag 27 juli 2014

Op Jezus zien

Als ik alleen zou zien
op de dingen die gebeuren,
op de rampen en de immense nood,
zowel ver weg als dichtbij,
zou ik haast moedeloos worden,
mijn hoofd laten hangen
en zeggen:
het hoeft niet meer voor mij.

Als ik alleen zou zien
op mijn eigen leven,
op al mijn zorgen en worstelingen,
op al mijn verdriet en pijn,
kan ik bijna niet meer verder,
heb ik de neiging om op te geven
en te zeggen:
ik wil hier niet meer zijn.

Als ik alleen zou zien
op al deze dingen …

Maar ik richt mijn blik op Jezus,
de Leidsman en de Voleinder
van het geloof.
Zo kan ik daag’lijks verder
en zal ik niet van mijn Hoop
worden geroofd.

Lees meer op 'Quality Time'


woensdag 23 juli 2014

En dan staat alles stil ...

En dan
staat alles stil.
Verbijstering,
niet begrijpen,
ontreddering.
Hoe, wat,
waarom?

Verdriet,
zo groot, zo intens,
zo diep;
nauwelijks te bevatten,
laat staan
alleen
te dragen.

Ik buig mijn hoofd
en wend mij
tot Hem
Die alles hoort
en ziet;
Die weet heeft van dit
immense verdriet.
Ik buig mijn hoofd,
en slechts enkele woorden
komen: ‘Ontferm U, Heer!
Ontferm U, ontferm U, ...
Ontferm U, Heer!'

Dat elk hart
troost mag vinden
bij Degene
die kan troosten,
de scherpte van de pijn 
kan wegnemen,
en bij Wie de kracht
te vinden is
om verder te kunnen.


Ter nagedachtenis aan de nabestaanden
van de vliegtuigramp 17-07-2014


maandag 16 juni 2014

Jezus, mijn Steen der hulp

Eben-Haëzer:  'Steen der hulp’Jezus,
U bent mijn rots,
mijn steen der hulp.
U bent mijn sterkte
en mijn kracht;
mijn toevlucht
voor elke dag.

Jezus,
U bent mijn rots,
mijn steen der hulp.
Bij U vind ik troost,
U richt mij op;
ja, U helpt mij
iedere dag.

Jezus,
U bent mijn rots,
mijn steen der hulp.
U bent mijn steun,
mijn toeverlaat;
op U vertrouw ik,
ja, elke dag.

Bij U schuil ik,
bij U huil ik,
bij U vind ik troost,
kom ik tot rust
en vind nieuwe kracht.

U richt mij op,
U bemoedigt mij,
U versterk mijn ziel
meer dan slaap
in de nacht.

Jezus,
U bent mijn rots,
mijn steen der hulp
voor iedere dag!

Geschreven nav. het schilderij van Jenedy Paige 'My Ebenezer'
Lees meer op 'Into Your Hands'


zondag 15 juni 2014

Het meest bijzondere kleed

’s Ochtends is er steeds
hetzelfde ritueel.
Het tijdstip mag soms
anders zijn,
maar mijn nachtkleding uitdoen
en mijn gewone kleding aan,
hoort er elke dag bij.

Ook de kleding kan verschillen,
soms is ’t maar net
waar ik zin in heb,
of wat nodig is.
De ene dag ben ik tevreden
met wat ik in de spiegel zie
en soms ben ik in ’t geheel niet blij.

Dan heb ik ook nog kleren
voor speciale gelegenheden,
je kunt immers niet altijd
hetzelfde dragen.
Dus heb ik ook kleding voor op chic
en voor klussen in en rondom het huis;
o ja, en ook nog speciale zwemkledij.

Ik geloof dat ik nu
alles zo’n beetje heb gehad;
ik geloof niet dat ik nog iets
vergeten ben.
Hier en daar misschien nog
een likje ‘verf’, maar voor de rest
zit het nu wel goed met mij.

Als ik dan ’s morgen tevreden
nog een laatste blik in de spiegel werp,
hoor ik ineens een zachte stem:
‘Vergeet je niets; ben je werkelijk klaar?’
Beschaamd buig ik mijn hoofd,
hoe kon ik dit nu toch vergeten:
mijn meest bijzondere kledij.

Ik keer mijn spiegel de rug toe
en pak aan wat mijn Vader voor mij heeft.
Het mooiste van het mooiste
ooit door iemand geweven.
Mijn vinger volgt even heel voorzichtig
de zuivere, bloedrode draad;
o, Heer Jezus, U stierf voor mij!

Liefde dringt mijn hart en ziel binnen
als ik in gedachten één word met het kleed.
Anders wordt mijn kijk op dingen,
op de wereld waarin ik leef.
Zachtjes begint het in mij te zingen;
de dag zie ik met vreugde tegemoet.
Hoe kan het ook anders, nu is Hij zo dichtbij!

Lees meer op 'Quality Time'
                     Nieuwe kleren (2)


zondag 18 mei 2014

Even alles laten voor wat het is ...

Even alles laten voor wat het is
en gewoon even alles op een rijtje zetten.
'Waar ben ik mee bezig,
wat is belangrijk
en wat kan wachten?'

Even alles laten voor wat het is
en gewoon even van alles afstand nemen.
Het is goed voor mij,
voor mijn humeur
en onrustige nachten.

Even alles laten voor wat het is
en gewoon even iets heel anders doen.
Iets dat past bij mij,
wat ik nodig heb
voor nieuwe energie en kracht.

Even alles laten voor wat het is
en gewoon genieten van wat vreugde schenkt.
Het geeft rust en vrede,
een dankbaar hart
en een mond die lacht.


zondag 20 april 2014

De Liefde heeft het laatste woord!

Jezus is waarlijk opgestaan!
De Liefde heeft het laatste woord!
Genade is er voor jou en mij;
eeuwig leven voor wie Hem toebehoort!

De liefde heeft het laatste woord!
Zijn vergeving wacht op jou!
Genade biedt Hij je aan,
omdat Hij zoveel van je houdt!


zondag 13 april 2014

De aanklacht

Ik hoor de ene aanklacht
na de andere komen en gaan.
Dit, en dit, zus en zo, dat, en dat,
en dat heeft ze allemaal gedaan.
Mijn aanklager komt vingers tekort
om alles uit te tellen.
En hij laat een brede grijns
zijn woorden vergezellen.

Met iedere aanklacht is het alsof hij dichter
met zijn klauwen naar mij reikt.
Klaar om uit te halen en mij mee te nemen
als een trofee die zijn koninkrijk verrijkt.
Vurig en vol venijn is zijn pleidooi;
er is niets dat hij vergeet te noemen.
en ik, ik kan op geen enkele manier
wat ik ooit heb gedaan, verbloemen.

Ik staar naar beneden,
en wacht op wat komen gaat.
Mijn hart bonkt en mijn tranen stromen;
angstig wacht ik op wat me te wachten staat.
Opnieuw klinkt er een stem,
maar nu vol liefde, teder en zacht.
‘Geen enkele aanklacht van hem houdt stand,
want Ik, Ik heb alles voor jou volbracht!

Ik betaalde voor jou de prijs,
Ik gaf Mijn leven voor jouw zonden.
Elke aanklacht is door Mijn bloed gewist,
voor altijd ben je door Mij met de Vader verbonden.
Hij heeft geen recht meer op jou,
jij behoort immers aan Mij.
Ik gaf jou eeuwig leven;
Ik maakte jou van zonden vrij.’

Lees meer op >> 'Quality Time'


zondag 23 maart 2014

Als U over mij 'herdert', ...

Als U over mij ‘herdert’,
voel ik mij veilig en geborgen.
Als U over mij ‘herdert’,
weet ik, dat er ieder moment van de dag
Iemand is, Die omziet naar mij.

Als U over mij ‘herdert’,
voel ik mij waardevol en kostbaar,
Als U over mij ‘herdert’,
weet ik, dat er ieder moment dan de dag
Iemand is, Die over mij waakt.

Als U over mij ‘herdert’,
voel ik mij bijzonder en speciaal.
Als U over mij ‘herdert’,
weet ik, dat er Iemand is,
Wiens ogen rusten op mij.

Als U over mij ‘herdert’,
voel ik mij geliefd en bemind.
Als U over mij ‘herdert’,
weet ik, dat er Iemand is,
Die eens Zijn leven voor mij gaf.

Heer, U ‘herdert’ mij,
daardoor kan ik mijn wegen gaan.
Heer, U ‘herdert’ mij,
daardoor weet ik dat ik er nimmer
alleen voor zal staan.

Lees meer op 'Into Your Hands'

Als alles stil valt

Als alles stil valt
komen verwonden
van lichaam en geest
naderbij.
Zie, hoe zij
herstel en genezing vinden
bij Mij.

Als alles stil valt
wordt lofprijs hoorbaar
in de stemmen van kinderen
en zuigelingen.
Hoor, hoe zij
tot Mijn eer en glorie
‘Hosanna’ zingen.

Als alles stil valt,
wat hoor en zie jij,
wat gebeurt er dan
met jou?
Zie jij
hoe ontzettend veel Ik
van je hou?

Lees meer op 'Quality Time'

woensdag 19 maart 2014

Verwacht

Sla je ogen op naar de hemel
en verwacht je hulp van Hem,
Die hemel en aarde geschapen heeft.
Hij, de Bewaarder van Israël,
Die niet sluimert, noch slaapt,
is het die jou met liefde omgeeft.

Je voet zal niet wankelen.
Hij is de schaduw aan je hand.
Elke dag zal Hij over je waken
tot je komt in het Beloofde Land.

Zie omhoog en verwacht;
van Hem komt je hulp en kracht.


Naar: Psalm 121vrijdag 14 maart 2014

Alleen dan ...

Alleen als ik dicht bij Hem blijf,
met Hem leef, kan ik alles aan.
Alleen aan Zijn hand kan ik mijn levensweg
tot aan het einde toe gaan.


Vreugde

Adem.
Levensadem.
Ruach.
De adem van Zijn geest.

Leven.
Hersteld.
Nieuw leven.
Door het bloed van Jezus.

Vrede.
Vreugde.
Dansen.
De tamboerijnen klinken.

Liefde.
Bloei.
Weerspiegelen.
Zijn eer en heerlijkheid.

- Amen –

Naar: Sefanja 3:17 & I can hear Your voice van M.W. Smith
Lees meer op >> 'Into Your Hands'


maandag 10 maart 2014

Onderweg

Ik ben onderweg
met de volmaakte God
aan mijn zij.
Hem kan ik vertrouwen,
nimmer breekt Hij
Zijn woord aan mij.
Als ik een schuilplaats
nodig heb, ga ik
vlug naar Hem.
Hij beschermt mij als
een schild, terwijl ik luister
naar Zijn liefdevolle stem.


zondag 26 januari 2014

Op weg naar huis

We zijn op weg naar huis
met een God aan onze zij
Die ons schiep in de moederschoot,
voor Wie onze beenderen niet verborgen waren
toen wij in het duister groeiden.
Wiens ogen ons zagen vanaf het vormeloze begin
en Die onze dagen opschreef
nog voor er ook maar één
was aangebroken.

We zijn op weg naar huis
met een God aan onze zij
Die ons door en door kent,
Die vertrouwd is met alles wat we doen;
Die onze gedachten begrijpt,
weet wat we willen zeggen
nog voor we een woord
hebben gesproken.

We zijn op weg naar huis
met een God aan onze zij
Die wij niet kunnen ontlopen of ontvluchten,
noch in de hemel, noch in het dodenrijk.
Waar we ook gaan of staan,
waar we ook gaan wonen,
Hij is daar en zal ons leiden;
ja, Zijn hand zal ons vasthouden.
Wij kunnen ons niet voor Hem verbergen
want de nacht is voor Hem als de dag,
en het duister als het licht.

We zijn op weg naar huis
met een God aan onze zij
Wiens gedachten talrijker zijn
dan de korrels zand,
oneindig diep en groot.
We kunnen het alles niet begrijpen,
niet bevatten met ons verstand.
Het is te wonderbaarlijk.

We zijn op weg naar huis
met een God aan onze zij
Die ons geheel omgeeft,
van achter tot voor
en Wiens hands op onze schouder ligt.

Dank U, HEER, onze God,
dat we zo met U aan onze zij
op weg zijn naar huis.
Wij loven U om het ontzaglijke wonder
van ons bestaan.
Wij loven U om alles wat U hebt gemaakt.
Het is een wonder en wij beseffen dit
tot in het diepst van onze ziel.

Doorgrondt ons, o HEER,
zie tot diep in ons hart,
tot diep in onze gedachten,
of we ons nog op de goed weg bevinden
en leidt ons anders weer terug
op de eeuwige weg naar U.

Naar: Psalm 139
Lees meer op 'Quality Time'


woensdag 22 januari 2014

Spreken van Gods grootheid

Heer, U reinigt harten
en vergeeft zonden.
U redt en verlost
van de dood.
U richt op
en heelt wonden,
troost en bemoedigt;
bent nabij in elke nood.

Heer, U bent vol liefde
en barmhartigheid.
U bent genadig
en geduldig.
U bent trouw
en vol goedheid.
U bent elke dag
onze lofprijs waardig.

N.a.v. Psalm 145
Lees meer op 'Into Your Hands'

maandag 20 januari 2014

Gods grootheid

Heer,
open onze ogen,
opdat we Uw grootheid
zullen zien.

Open ons hart,
opdat we Uw grootheid
zullen indrinken.

Open onze mond,
opdat we van Uw grootheid
zullen spreken.

N.a.v. Psalm 145
Lees meer op 'Into Your Hands'