zondag 20 april 2014

De Liefde heeft het laatste woord!

Jezus is waarlijk opgestaan!
De Liefde heeft het laatste woord!
Genade is er voor jou en mij;
eeuwig leven voor wie Hem toebehoort!

De liefde heeft het laatste woord!
Zijn vergeving wacht op jou!
Genade biedt Hij je aan,
omdat Hij zoveel van je houdt!


1 opmerking: