zondag 14 februari 2016

Isa Zoë

Geboren: 7-02-2016

Isa Zoë
Gewijd aan God  -  Leven


Want U bent mijn hoop, Heere HEERE,
mijn vertrouwen vanaf mijn jeugd.
Op U heb ik gesteund van de moederschoot af,
van de baarmoeder af  bent U mijn Helper;
voortdurend zal mijn lof van U zijn.
Ik ben voor velen als een teken geweest,
maar U bent mijn sterke toevlucht.
Laat mijn mond vervuld worden met Uw lof
en met Uw luister, de hele dag.
HSV

Psalm 71:5-8


Lieve Isa Zoë,
je bent mijn derde kleindochter,
maar hoe ontroerend was het niet
om ook jou te mogen begroeten
en het wonder van jouw leven
te aanschouwen.

Een heel leven ligt nog voor je,
slechts enkele dagen zijn er pas voorbij.
En toch is er Eén die jou
vanaf het allereerste begin kent
en Die er naar verlangt je eens
Zijn levensplan te ontvouwen.

Gewijd aan God en Leven
zijn de betekenissen van de namen
die je van je ouders hebt ontvangen.
Hoezeer spreekt daaruit niet
hun verlangen dat jouw leven
aan Hem zal zijn gewijd.

Mijn lieve schat,
dat is ook mijn gebed.
Blijf daarom ook
elke dag van je leven
dicht bij Jezus,
en laat Hem het zijn die jou
op al je wegen leidt.

Hoop op Hem,
vertrouw op Hem,
steun op Hem;
Hij is de Bron van leven,
van liefde, vreugde en kracht
in elke omstandigheid.

Lieve
Isa Zoë,
zo zegen ik jou:
met vastberadenheid
om Zijn wegen te gaan.
Met standvastigheid
om tot Zijn eer te leven.
Met moed en kracht
om van Hem te getuigen.
Maar bovenal
met een hart als dat van Jezus,
vol van liefde
en bewogenheid.


Ik hou van je
en zal er voor je zijn zolang ik leef.

Liefs
oma Rita