zondag 20 december 2015

Licht

Licht, dat schijnt in de donkere dagen.
Licht, dat ons herinnert aan de prijs,
die we na dienen te jagen.

Licht, dat door niets en niemand is te doven.
Licht, dat voor ons uitgaat, rondom ons is,
en dat ons Hem doet loven.

Licht van Liefde, Licht van Hoop,
Licht van de wonderschone toekomst die ons wacht.
Licht, dat ons bij de hand neemt en ons leidt
naar de plaats waar op ons wordt gewacht.


Lees meer op 'Into your Hands'

zondag 13 december 2015

Mijn ogen hebben Uw heil gezien!

Ik sluit mijn ogen en in gedachten
aanschouw ik het tafereel dat zich
op mijn netvlies ontvouwt.

Een man, die een baby in zijn armen neemt,
zijn ogen opslaat naar de hemel en God dankt;
zichtbaar is hoeveel hij van dit Kind houdt.

Op zijn gezicht ligt een onaardse glans,
een vreugde en intense dankbaarheid,
waarneembaar voor een ieder die het aanschouwt.

Ik hoor de woorden die hij spreekt:
‘… mijn ogen hebben Uw heil gezien’;
het is alsof iets zich in mij openvouwt.

Het wonder van het Geschenk van Genade
wordt in al haar volheid blootgelegd,
en de rijkdom opnieuw aan mij toevertrouwd.

‘Mijn ogen hebben Uw heil gezien …’
Onbeschrijflijk is de diepe vreugde,
die zich in mijn hart ontvouwt.

Het brengt me bij jou, Ken jij Hem al?
Ken jij deze vreugde, deze vrede, diep in je hart;
hebben jouw ogen Zijn heil al aanschouwd?

Heb jij Zijn Geschenk van Genade al aangenomen?
Heb jij door de wegen die Hij ging voor jou,
al gezien hoeveel Hij van je houdt?


Lees meer op 'Into Your Hands'

zondag 6 december 2015

Mijn voorstellingsvermogen te boven ...

Heer, woorden schieten mij te kort
om U te bedanken voor wat U
voor ons, voor mij, hebt gedaan.
Dat U Uw heerlijkheid opgaf,
klein als een baby wilde worden,
de weg van de minste wilde gaan.

Het gaat mijn voorstellingsvermogen
ver te boven, Heer, om de diepte
en de reikwijdte daarvan te beseffen.
Ik kan niet anders dan voor U knielen
en mijn handen vol dank en eer,
en diep ontzag, naar U opheffen.


Lees meer op >> 'Into Your Hands'

zondag 29 november 2015

Een hart vol verlangen, vol verwachting ...

Advent, een tijd van voorbereiding,
een tijd van verwachten, van uitzien naar;
om te kunnen herdenken, om te kunnen vieren,
om Hem te danken en te loven, alleen en met elkaar.

Advent, eigenlijk niet een tijd om maar druk, druk bezig te zijn,
maar om stil te worden, om Hem te ontmoeten;
om vol te worden van Zijn Geest, om zo de Koning der koningen,
vol van lof, dank en eer, te begroeten.


Lees meer op >> 'Into Your Hands'

zondag 8 november 2015

Open ogen

Open ogen
voor bijzonderheden
in gewone dingen.

Open ogen
voor speciale momenten,
die mij doen zingen.

Open ogen
voor wat Hij
geschapen heeft.

Open ogen
voor al het mooie
dat Hij geeft.

Open ogen
voor als Hij
wenkt.

Open ogen
voor de Gever
achter elk geschenk.


Lees meer op 'Ogen die zien'

zondag 25 oktober 2015

Strijd ...

Een wirwar van gevoelens en gedachten
nemen me mee en brengen me in het nauw.
Het lukt me maar niet om het van me af te schudden,
en mijn wereld wordt mistig, kil, en grauw.

Ik dreig meegesleurd te worden in een poel van onzekerheden,
van pijn en verdriet, moeiten en zorgen, en vele vragen.
Antwoorden of oplossingen zijn er niet, en zullen misschien ook niet komen,
maar ik weet, als ik niet oppas kom ik vast te zitten in klagen.

En zo strijden gevoelens en gedachten om het hardst met wat ik zeker weet;
soms nemen mijn emoties de overhand, en soms wordt hen het zwijgen opgelegd.
In alles is echter steeds de keuze aan mij, aan wat ik besluit:
luister ik naar wat ik denk of voel, of naar wat er in Gods woord wordt gezegd?


Lees meer op 'Quality Time'

zondag 11 oktober 2015

Dankbaarheid en verlangen

Dankbaarheid vult mijn hart,
ja, dwars door- en ondanks
alle moeiten en smart.
Ik zie Zijn trouwe hand,
en weet: daardoor
hield (en houd) ik stand.

Zo kan (en wil) ik verder gaan,
mijn hart en oog gericht op
wat Hij voor mij heeft gedaan.
En ik verlang nog meer te zien
van die geweldige God en Vader
die ik dien.

Ik dank, U, Vader, ik prijs Uw Naam!
Ik dank U, Jezus, ik prijs U, Heer!
Voor al Uw zegeningen en genade
breng ik U mijn dank, lof en eer!

- Amen -


Lees meer op 'Into Your Hands'

zaterdag 12 september 2015

Oog van geloof en venster van gebed

Kijken met het oog van geloof door het venster van gebed zet mij stil;
kijken met het oog van geloof door het venster van gebed
brengt mij bij Hem alvorens ik wat doe of zeg.

Kijken met het oog van geloof door het venster van gebed doet mij andere dingen zien,
kijken met het oog van geloof door het venster van gebed  zorgt ervoor
dat ik steeds opnieuw alles in Zijn handen leg.

Kijken met het oog van geloof door het venster van gebed brengt vrede in mijn hart,
kijken met het oog van geloof door het venster van gebed
houdt mijn blik gericht op de eeuwige weg.

Kijken met het oog van geloof door het venster van gebed …
het is Hem zien boven en in alles en doen wat Hij zegt.


Lees meer op 'Into Your Hands'

donderdag 27 augustus 2015

Gevormd en geweven

Lief, klein wonder van Gods hand,
je wordt nu door Hem
gevormd en geweven.
Je groeit in het verborgene
waar Zijn hand jou
volledig houdt omgeven.
En nog voor jij één dag
hebt geleefd, heeft Hij
reeds al jouw levensdagen
in Zijn boek opgeschreven.

Ik bid, mijn lieve kleinkind,
dat Hij in jouw hartje
grote liefde weeft voor Hem,
zodat je al jong Hem
zal kennen en liefhebben,
en zal luisteren naar Zijn stem.

Liefs,
je oma

zondag 23 augustus 2015

Oprechte liefde ...

Oprechte liefde schept
de waardevolste
herinneringen.
Groeit en bloeit;
doet ons hart
van vreugde zingen.

Oprechte liefde
is liefde die geeft
en niet alleen maar vraagt;
is liefde die standhoudt
en in Jezus’ kracht
alles verdraagt.

Oprechte liefde
maakt het werk
van onze handen licht;
we dienen met vreugde
voor Gods heilig
aangezicht.

Oprechte liefde doet ons
de ander accepteren
zoals hij is;
en in woord en daad
weerspiegelen wij
Zijn beeld en gelijkenis.


N.a.v. het stukje ‘Sincere Love’ uit ‘Love is …’ – Promise Journal
Lees meer op 'Into Your Hands'

dinsdag 4 augustus 2015

Liefde is ...

Ik ben een mooie vrouw van God,
in alle opzichten kostbaar voor Hem.
Ik verlang Hem te zoeken,
Zijn stem te horen,
te ontdekken Zijn plan voor mijn leven.

O, Hij kent mij zoals niemand anders;
Hij weet de verlangens van mijn hart.
Was Hij het immers Zelf niet
die mij in het verborgene maakte;
mij in de moederschoot heeft geweven?

Ik verlang sterk te worden, te zijn, in Hem;
dat Zijn vrede mijn hart zal leiden.
In Zijn liefde verlang ik te gaan,
en uit te delen van wat Hij
heeft gegeven, en nog zal geven.


Nav. de introductie/voorwoord uit de Promise Journal: You are a beautiful woman of God ...
Lees meer op >> 'Into Your Hands'

dinsdag 28 juli 2015

Dat ik U toch zo mag noemen!

Abba, Vader, …
Dat ik U toch zo mag noemen!
U, die zo groot bent,
zo hoogverheven,
zo vol heerlijkheid en luister.

Abba, Vader, …
Dat ik U toch zo mag noemen!
Het heelal kan U niet eens bevatten,
en toch wilde U wonen in een tempel;
ja, zelfs in ons mensen, in ons hart.

Abba, Vader, …
Dat ik U toch zo mag noemen!
Heer Jezus, vol diep ontzag
buig ik mij voor U neer, want U
maakte dit mogelijk voor mij.


Lees meer op >> 'Into Your Hands'

vrijdag 15 mei 2015

Hemelvaart

Terug naar de Vader,
terug naar de plaats
vanwaar Hij kwam.

Nog even staren ze naar boven,
nog een laatste blik op Hem,
die hen zo lief en dierbaar was.

Nog een laatste woord van de engelen,
nog een laatste woord ter bemoediging,
nog een laatste woord en zij gingen heen.

Biddend en verwachtend,
uitziende naar Hem die komen zou.
Biddend en wachtend
op de Trooster, die Hij had beloofd.

donderdag 14 mei 2015

Uit de serie 'Onderweg naar Pasen'
De vrouw die het beste voor haar zonen wilde

Dag 40 - Moedertrots of ...

Geef mij een hart als het Uwe, Heer Jezus,
dienstbaar en bewogen.
Laten Uw gedachten mijn gedachten zijn,
gericht om God te behagen en te verhogen.

Lees meer op 'Into Your Hands'


Dag 41 - Dienen

Dienen, dienstbaar zijn.
De helpende hand toesteken,
zonder bang te zijn
jezelf te verliezen.

Dienen, dienstbaar zijn.
Meer op Jezus lijken,
een hart als de Zijne;
het juiste kiezen.

Lees meer op 'Into Your Hands'


Dag 42 - De beker

Met trillende handen
neem ik Uw beker aan;
een beetje bang voor de weg
die U me vraagt te gaan.

Maar ik heb U lief, zo lief!
U, die Uw leven gaf voor mij!!!
Wat zou ik nog anders kunnen,
wat zou ik nog anders willen,
dan U volgen en gaan aan Uw zij.

Lees meer op 'Into Your Hands'

Uitzien en Verwachten

Terug naar de Vader,
terug naar de plaats
vanwaar Hij kwam.

Nog even staren ze naar boven,
nog een laatste blik op Hem,
die hen zo lief en dierbaar was.

Nog een laatste woord van de engelen,
nog een laatste woord ter bemoediging,
nog een laatste woord en zij gingen heen.

Biddend en verwachtend,
uitziende naar Hem die komen zou.
Biddend en wachtend
op de Trooster, die Hij had beloofd.

Hemelvaart,
feest van Uitzien 
en Verwachten

donderdag 2 april 2015

Uit de serie ‘Onderweg naar Pasen’
De vrouw die niet zomaar opgaf

Dag 36 – Smeken

Mijn Jezus, mijn toevlucht,
mijn hulp en trooster in elk verdriet.
Bij U vind ik alles wat ik nodig heb,
nooit klop ik tevergeefs bij U aan.
Ik weet, bij U vind ik ontferming;
ik weet: U bent met mij begaan.
Mijn Jezus, mijn toevlucht,
mijn hulp, mijn trooster in elk verdriet.

Lees meer op 'Into Your Hands'


Dag 38 – Genade op genade

Een kruimel genade;
een woord,
een gebaar,
ze weet het zeker:
dat is genoeg.

Een kruimel genade,
het is alles wat
ze nodig heeft.
Ze weet het zeker:
dat is genoeg.

Een kruimel genade …

Lees meer op 'Into Your Hands'


Dag 39 – Geef niet te snel op!

Soms is bidden smeken.
Soms is bidden worstelen.
Soms is bidden strijden.
Soms geven we te snel op.
Soms is Zijn genade genoeg.

Soms is het eerbiedig spreken.
Soms zijn het opgeheven handen.
Soms is het knielen aan Zijn voeten.
Soms ontbreken ons de woorden.
Soms is stil zijn genoeg.

Lees meer op 'Into Your Hands'

dinsdag 31 maart 2015

Uit de serie ‘Onderweg naar Pasen’
De vrouw die niet zomaar opgaf

Dag 33 - Hij is en zal altijd bij ons zijn!

Heer, U bent er altijd;
in alles wat er ook gebeurt,
en in elke omstandigheid.
Leer Mij op U te vertrouwen;
nu leven we immers door geloof
en nog niet door aanschouwen.

Lees meer op 'Into Your Hands'


Dag 34 - Overgave

Niet mijn wil.
Buigen.

Uit handen geven.
Vertrouwend opzien.

Overgave.
Het is goed, wat Vader doet.

Lees meer op 'Into Your Hands'

maandag 30 maart 2015

Uit de serie ‘Onderweg naar Pasen’
De vrouw die altijd bezig was

Dag 29 – Wees welkom, Heer!

Heer,
ik geef U
de sleutels
van mijn hart;
als een open boek
wil ik voor U zijn.
Kom binnen, Heer,
in elke ruimte die
er is, opdat mijn
leven helemaal
van U zal
zijn.

Lees meer op ‘Into Your Hands’


Dag 30 – Druk, druk, druk …

Gedicht: >> Als Jezus


Dag 31 - Verwachtingen

Kom toch bij Mij!
Geef Mij je ‘moeten’ en
laat je door Mij leiden.
Kom toch bij Mij;
laat niets je van Mij
afhouden en scheiden.

Kom maar bij Mij!
Bij Mij is vergeving,
bij Mij vind je rust,
Kom maar bij Mij; 
laat los en word stil;
wees je van MIJ bewust!

Lees meer op 'Into Your Hands'

donderdag 26 maart 2015

Uit de serie ‘Onderweg naar Pasen’
De vrouw die Jezus’ voeten waste met haar tranen.

Dag 26 – Zondaars

Innerlijk met ontferming bewogen
is Hij met iedere zondaar die Hij ziet.
Hoe zwart zijn of haar leven ook is,
echt, het deert Hem niet.

Hij draait Zijn hoofd niet om,
noch keert Hij Zich van hem of haar af.
Hij heeft lief, zo oneindig lief,
dat Hij voor hem of haar Zijn leven gaf.

Lees meer op ‘Into Your Hands’


Dag 28 – Mijn geliefde, je bent vrij!

Gedicht: >> Je bent vrij

dinsdag 17 maart 2015

Uit de serie 'Onderweg naar Pasen'
De vrouw die alleen verder moest …

Dag 22 - Alleen

Voor mij droeg Hij al dit leed,
voor mij droeg Hij die pijn.
Voor mij streed Hij die strijd.
zodat ik nimmer alleen zou zijn.

Lees meer op 'Into Your Hands'


Dag 23 - Dood en leven; duisternis en Licht

Het Leven is gekomen;
het Licht, dat de duisternis
verdreef.
De dood is overwonnen;
kom en aanvaard;
LEEF!

Lees meer op 'Into Your Hands'


Dag 24 - Innerlijk met ontferming bewogen

Huil maar niet;
zie omhoog, zie op MIJ!
Laat Mij je Trooster zijn
in je diepste verdriet.

Huil maar niet;
IK ben met jou begaan!
Laat MIJ je rouw omkeren
in een vreugdelied.

Lees meer op 'Into Your Hands'


Dag 25 - Rechtspraak, ten leven of ten dode ...

Doorboorde handen
reiken jou Zijn liefde aan.

Mag jouw naam ook
in het Boek des Leven staan?

Lees meer op 'Into Your Hands'

vrijdag 13 maart 2015

Uit de serie: 'Onderweg naar Pasen
De vrouw die alles gaf

Dag 19 - ..., maar de Heere ziet het hart aan.

‘Arm en rijk,
Jezus ziet het aan.
Liefde en bewogenheid
doorstromen Zijn hart,
als Hij de arme weduwe
voorbij ziet gaan.’

~0~0~0~

Ze zag
en was bewogen
met hen
die misschien
nog minder hadden
dan haar.

Ze zag en gaf
van het kleine beetje
dat ze had;
voor God echter
was het meer dan
alle gaven van de rijken
bij elkaar.

-o-o-o-

Geef mij een hart, Heer,
dat ziet en bewogen is.
Geef mijn een hart,
dat ziet en geeft.

Geef mij een hart, Heer,
dat ziet voorbij zichzelf.
Geef mij een hart, Heer,
waarin Uw liefde leeft.

Lees meer op 'Into Your Hands'


Dag 20 - Loslaten en vertrouwen

Meer dan een ander
heeft zij gegeven.
En dat, terwijl ze nauwelijks
meer iets had om van te leven.
Groot is haar geloof
en haar vertrouwen;
Een voorbeeld voor ons allen
om gewoon op Hem te bouwen.

Lees meer op 'IntoYour Hands'


Dag 21 - Alles

Leer mij, Heer, om
in Uw voetspoor te gaan;
vanuit de liefde die U mij geeft
te gaan en te staan.
Te geven en te delen
van wat U mij geeft.
Opdat zichtbaar zal zijn
dat U het in mij
voor het zeggen heeft.

Lees meer op 'IntoYour Hands'

donderdag 5 maart 2015

Uit de serie 'Onderweg naar Pasen'
De Samaritaanse vrouw

Dag 15 - Zon der gerechtigheid

Drie uur was de aarde verstoken
van het licht van de zon.
Drie lange uren,
maar passend in Gods plan.
Drie lange uren
van diepe duisternis,
zodat de Zon der Gerechtigheid
genezend schijnen kan …

Mag Ik schijnen
in jouw leven?

Mag Ik jou
genezing geven?

Lees meer op 'Into Your Hands'


Dag 16 - ... opdat wij nimmermeer dorsten

Levend water,
schoon, helder en fris.
Wil jij ontvangen
de vergeving en genezing
die alleen bij Hem te vinden is?

Doorboorde handen
reiken Levend Water aan.
Wil jij ontvangen
en Zijn rust en vrede
binnengaan?

Lees meer op 'Into Your Hands'

dinsdag 3 maart 2015

Feline Sophie
Geboren: 1-03-2015

Lieve kleine Feline Sophie,
kostbare parel,
ontvangen uit Gods hand.
Door Zijn ogen werd je gezien
vanaf het allereerste begin;
Zijn handen hebben jou
vormgegeven.

Ik bid, lieve meid, 
dat deze hand
je steeds mag leiden
op elke weg die je gaat
in dit leven.

Ik bid, 
dat deze hand,
je elke dag 
vol bescherming 
houdt omgeven.

Ik bid,
dat deze hand 
je zegenen zal
elke dag 
van je leven.

Ik bid dat jij,
lieve Feline Sophie,
uit zal groeien tot 
een vrouw naar Gods hart,
die Hem in alles 
wat ze doet
 de eer zal geven.

Blijf dicht bij Hem,
mijn lieve kleine schat,
Luister dagelijks
naar Zijn stem.
Dan zal Hij 
je de weg wijzen
door het leven.

Ik hou van je!
Liefs, 
oma

Uit de serie: Onderweg naar Pasen
Zien door een kromgebogen vrouw

Dag 12 – Raadselen

Eens, eens zullen we begrijpen,
nu is ons denken te klein.
Nu zien we nog in raadselen,
dan zal alles volkomen zijn.

Lees meer op >>'Into Your Hands'


Dag 13 - En toch ...
Hij is waarlijk opgestaan!

Zorgen drukken ons terneer,
zwaar is de last die we dragen.
Gebukt gaan we door het leven;
onze ogen zien de hemel niet meer.

Ons kruis kan zwaar en moeilijk zijn;
ons gebukt door het leven doen gaan.
Als slechts de grond alles is wat we nog zien,
vergeet dan niet: ‘Hij is waarlijk opgestaan!’

Lees meer op >>'Into Your Hands'


Dag 14 - Gebogen om op te richten

Een Man, gebogen onder de last van een kruis strompelt voort.
De last waardoor Hij gebogen gaat, is zwaarder dan je denkt.
Het is niet slechts het gewicht van het kruis, 
maar ook al onze zorgen, moeiten, pijn en verdriet, 
de reden van elke traan die door ons wordt geplengd.

Lees meer op >> 'Into Your Hands'

donderdag 26 februari 2015

Uit de serie:Onderweg naar Pasen
Als ziekte ons leven binnenkomt ...

Dag 8 – Op zich genomen …

Vals beschuldigd,
bespot en geslagen.
Met doornen gekroond,
het kruis gedragen.

Handen en voeten
met spijkers doorboord.
Het is volbracht!
Zijn laatste woord.

Alles heeft Hij
op Zich genomen,
 opdat Zijn vrede ons
zal door stromen.

Lees meer op >> 'Into Your Hands'


Dag 9 – Spreken met …

Ze spraken met U, Heer Jezus, over haar
en geven ons daarmee het voorbeeld
wat de beste weg is om te bewandelen.
Stil worden, U op zoeken, met U spreken,
en vanuit een bewogen en betrokken hart
voor de ander in actie komen en handelen.

Spreken met U,
alles met U delen,
vreugde en verdriet.
De weg is open,
de toegang vrij,
Uw stem klinkt:
‘Vergeet Mij niet!’

Lees meer op >> 'Into Your Hands'


Dag 10 – Als Hij ons aanraak …

Een doorboorde hand
is naar je uitgestoken.
Het maakt Hem niet uit wie je bent
of wat je ook hebt gedaan.
Zie toch de liefde in Zijn ogen,
voor jou, voor mij;
 voor ons is Hij de weg
van lijden gegaan.

Een doorboorde hand
is naar ons uitgestoken;
verlangend om onze hand te pakken,
ons te redden en te bevrijden.
Opdat wij zullen leven
gaf Hij het Zijne
en doorstond Hij
al het lijden.

Een doorboorde hand
is naar ons uitgestoken.
Zo onbegrijpelijk
maar waar.
Pak Zijn hand,
voel Zijn aanraking,
merk de verandering.
Geloof,  en ervaar.

Lees meer op >> 'Into Your Hands'

Uit de serie: Onderweg naar Pasen
Vandaag sta ik stil bij hen die rouwen

Dag 5 – Rouw en troost

Die vrucht, och,
daar gaat het niet echt om,
het had net zo goed
iets anders kunnen zijn.
Iets echter triggerde de mens
en bracht hem
tot ongehoorzaamheid
om als God te willen zijn.

Het leven, dat eens
zo mooi was en goed,
is voorbij  en de dood
heeft zijn intrede gedaan.
Moeiten en zorgen,
pijn en verdriet,
maken voortaan deel uit
van ons menselijk bestaan.

Vele tranen worden nu
dagelijks vergoten,
door hen die in diepe rouw
gedompeld zijn.
Verlies van dierbaren,
van wat we hadden,
om wat was, en nooit meer
het zelfde zal zijn …

~0~0~0~

Maar de dood heeft niet
het laatste woord,
noch staan we alleen
in ons verdriet.
Er is een Trooster
aan ons gegeven;
Iemand die meevoelt
en elke nood ziet.

Die onze tranen
in een fles vergaard;
Die zelfs beloofd heeft
ze eens te drogen.
Er is Iemand wiens hart
volledig naar ons uitgaat,
Die zo van ons houdt
en diep met ons is bewogen.

Lees meer op 'Into Your Hands'


Dag 6 – Voorgegaan

Boven in de hemel
ziet een Vader naar Zijn Zoon.
Zijn hart is vol pijn en verdriet;
leeg is de plaats naast Zijn troon.

Wie zal ooit kennen
de pijn van Zijn hart;
Hij, die Zijn enige Zoon
om ons te redden
aan de dood overgaf.

Twijfel je nog of Hij
ook maar weet heeft
van jouw verdriet en pijn,
als je staat aan de rand
van een graf?

~0~0~0~

Geloof, geloof in Mij,
Ik ben de dood ingegaan.
Wees maar niet bang, weet,
Ik ben ook daarin voorgegaan.

Hoe je ziel nu ook door angst
en vrees worden doorboord,
door Mij heeft de dood
nimmermeer het laatste woord.

Vertrouw je leven aan Mij toe,
leg het in mijn hand.
Wees niet bang, laat Mij je leiden
naar het ‘Beloofde Land’.

Lees meer op 'Into Your Hands'


Dag 7 – Dochter, zoon, Ik zeg je: sta op!

Een doorboorde hand
is uitgestoken,
verlangend om
tot leven te wekken.
Zijn stem klinkt:
Dochter, zoon, sta op!
Grote vreugde doorstroomt
de hemelse vertrekken.


Rouw verandert in vreugde.
De hemel viert feest.
Wat dood was leeft!

Lees meer op ‘Into Your Hands’

zaterdag 21 februari 2015

De bloedvloeiende vrouw en Jezus

Er klinkt een stille schreeuw
die door geen mens wordt gehoord.
Een schreeuw vol pijn door jaren
van eenzaamheid; door ziekte onrein.
Een stille schreeuw om wat 12 jaar bloeden
met haar en haar leven heeft gedaan.
En nu, verwachting, hoop en geloof,
dat slechts één aanraking genoeg zal zijn.

In diepe eenzaamheid gaat zij haar weg.
Schuw  en schichtig ziet ze om zich heen.
Niemand mag haar aanraken;
onrein, onrein, onrein!
Bij een ieder die zij tegenkomt,
kruipt ze moedeloos en verdrietig ineen.

Alles, alles heeft ze geprobeerd.
Berooid is ze achtergebleven.
Niemand die haar nog helpen kan;
voorbij, geen geld, geen hulp!
Niemand ziet meer haar verdriet,
of de zinloosheid van haar leven.

En nu is daar die Man die wonderen doet.
De één na de ander wordt door Hem genezen!
Zou ze? Ach, wat heeft ze te verliezen?
Nieuwe hoop ontluikt!
Stilletjes nadert ze Hem van achteren,
angstig als ze is om opnieuw te worden afgewezen,

Er is er Eén Die oog heeft voor alles wat verloren is;
Die oog heeft voor de outcasts en verschoppelingen.
Er is er Eén, Die verder ziet dan wat ogen zien.
Er is er Eén, Die kwam juist voor de geringe.

Er is er Eén, Die niets liever wil dan dat mijn hart
geraakt wordt zoals dat van Hem
voor wat verloren is, verstoten, zwak of geschaad;
die als Hij, de noodkreet hoort van een wanhopig stem.

Ze werkt zich door de menigte en haar hand
raakt aan de zoom van Zijn kleed.
Zijn kracht doorstroomt haar,
genezing wordt haar deel;
licht breekt door in haar donkere bestaan;
ze heeft weer uitzicht na zoveel leed.

‘Wie, wie heeft Mij aangeraakt?’
De ogen van de Man gaan zoekend rond.
Kracht was van Hem uitgegaan
bij de aanraking van een vrouw
met een uit vertwijfeling geboren geloof,
maar waardoor zij wel genezing vond.

Zijn kracht werd haar kracht,
haar onreinheid nam Hij aan.
Maar nog even, dan hangt Hij te bloeden
aan het kruis op Golgotha en zal
de onreinheid van de gehele wereld
Hem de dood in doen gaan.

Jezus,
Hij gaf Zijn leven in ruil
voor dat van jou en mij.
Daarvoor kwam Hij,
ja, kwam Hij heel speciaal.
Zijn lijden en sterven maakt ons zo
van zonden voor eeuwig vrij.

Dank U wel, Heer Jezus, voor Uw lijden,
dank U wel, dat U stierf voor mij.
Dank U wel, voor Uw liefde en genade,
door Uw vergoten bloed ben ik gered en vrij.


‘Mijn dochter, (Mijn zoon)
je geloof heeft je behouden;
heb goede moed
en ga in vrede heen!
je hebt nieuwe hoop 
en een nieuwe toekomst
ligt voor je open;
je bent nimmermeer alleen.Uit de serie: Onderweg naar Pasen
(Het gedicht in zijn geheel)
Lees meer op Into Your Hands:
>> Dag 1 - Hoop
>> Dag 2 - Verschoppeling(en)
>> Dag 3 - Genezen, gered
>> Dag 4 - In ere hersteld

Hoop

Een Man wandelt
door de straten.
Bewogenheid en liefde
tekenen Zijn gezicht.
Eén woord van Zijn mond,
één aanraking van Zijn hand,
één blik naar omhoog;
een wonder wordt verricht.

Nieuwe hoop.
Een nieuwe toekomst.
Een nieuw vooruitzicht.
Zowel voor deze vrouw,
als voor een ieder wiens hart
op deze Man is gericht.

Een Man wandelt
door de straten.
Hij heeft oog voor alles wat
gebroken is, en ontwricht.
Hij geeft hoop voor
een nieuwe toekomst die
door Zijn liefde en genade
voor ons openligt.


Uit de serie: Onderweg naar Pasen
Lees meer >> Into Your Hands

Bloed ...

Hoor het geschreeuw
van al die dieren, klaar
om geofferd te worden
tot vergeving van zonden.
Hoor hun geschreeuw;
zie, hoe hun bloed vloeit,
omdat alles wat eens zo goed was,
door ons was geschonden.

Hoor de schreeuw:
'Vader, waarom hebt Gij mij verlaten?'
En in het donker drupt Zijn bloed
gestaagd op de grond.
De aarde raakt doordrenkt,
terwijl Zijn moeizame ademhaling
in het duister weerklinkt
tot de voor ons bedoelde straf
aan het kruis was afgerond.

Hoor, de laatste schreeuw:
'Het is volbracht!'
Zie het bloed dat vloeide
uit al Zijn wonden.
Hoor het geluid van het
voorhangsel dat scheurt;
het onomstotelijk bewijs
dat wij opnieuw met onze maker
zijn verbonden.


Uit de serie: Onderweg naar Pasen
Lees meer >> Into Your Hands

vrijdag 20 februari 2015

Verlangen

Ik verlang ernaar
om stil te worden
en te ontvangen,
om te aanvaarden.
Ik verlang ernaar
te bloeien, te groeien
en vrucht te dragen
door 7 x 7 dagen
van zegen
en verdieping
heen.

Leidt mij, Heer,
door Uw Heilige Geest;
maak mijn hart
ontvankelijk
voor wat U
wil zeggen
door alles wat ik
deze dagen lees.

- Amen -


Uit de serie: Onderweg naar Pasen
Inleiding
Lees meer >> Into Your Hands