2016 t/m 2019
Maandgedichten


2019
Gedichten van mijn Blog Quality Time
'Waar God leidde ...'
De link naar het bijhorende Blog zit in de titel.


>> Januari - Moed

Wees sterk en moedig,
schrik niet en wees niet ontzet,
want Ik ben met je;
je bent geen moment alleen.

Ik zal je sterken en helpen,
je ondersteunen met Mijn hand.
Wees dus niet bang, en kijk
maar niet angstig om je heen.

Zie op Mij, en vat moed;
geloof en vertrouw.
Zie op Mij, en wees dapper;
houd vast aan Mijn liefde voor jou.


2018

‘En zie, Ik ben met  je …’

Hoe vaak minachten we eigenlijk deze woorden
door ze ‘af te zwakken’ met ons blijven zien
op onze omstandigheden, onze pijn en verdriet.
Waardoor we als het ware Zijn hand wegslaan,
en Zijn hulp, troost, en kracht afwijzen,
en waardoor ons hart Hem niet meer ziet.

‘En zie, Ik ben met je alle dagen …’

Laten we deze woorden toch voor ogen houden,
de diepte ervan overdenken tot ze als waarheid
landen in ons hart en in ons leven.
Laten ze verankerd raken tot in het diepst van onze ziel,
opdat ze ons tot kracht en sterkte zijn,
en de benodigde moed en volharding geven.

‘En zie, Ik ben met je alle dagen tot de voleinding van de wereld!’

Dat deze woorden ons zullen aansporen
om van Hem te getuigen, een ieder
op de plaats waar hij gaat of staat.
Hij is immers met ons iedere dag;
er is geen stap die we zetten,
zonder dat Hij naast ons gaat.

>> Mei - Jezus gaat voor Zijn aangezicht uit ...
Gods goedertierenheid en trouw

Ik hoef niet meer te vrezen,
genade heeft mij gered.
Het vergoten bloed van Jezus
heeft mij in vrijheid gezet.
Op mijn schouders ligt
het kleed van rechtvaardigheid.
Verkregen door Gods trouw
en goedertierenheid.

>> Juni - Omdat je op Mij hebt vertrouwd!

Heer, wees mijn bron,
laat mijn focus op U zijn,
opdat ik op U vertrouw
in alle moeite en pijn.

Heer, open mijn ogen,
ontsluit mijn hart.
Laat mij op U vertrouwen
in alle zorgen en smart.

Heer, open mijn oren,
doe mij horen wat U zegt,
opdat de strijd om vertrouwen
in mijn hart wordt beslecht.

Heer, open mijn verstand,
zodat ik het juiste zal kiezen.
Met U aan mijn zij
lijd ik geen verliezen.

En open dan mijn mond
met een nieuw lied, o Heer.
Vol van geloof en vertrouwen
en tot Uw glorie en eer.

- Amen -


2017

>> Januari - De schoenen uit

Ik buig mijn hoofd
en doe mijn schoenen uit.
In alle rust ga ik zitten,
terwijl ik mijn ogen sluit.

Volkomen stilte en intense vrede,
zijn tastbaar in en om mij heen.
Ik voel mij kostbaar en geliefd,
ver weg is pijn en moeite, geween.

Hier wil ik zijn, en blijven,
even niet gebonden aan tijd,
en tot me door laten dringen
het wonder dat Hij mij leidt.

Dat Zijn hand mij beschermt,
dat Zijn hand mij draagt.
Dat Zijn hand mij optilt,
en altijd liefdevol schraagt.

De diepte van deze liefde zien,
de genade van Zijn zegeningen.
De grootsheid van Zijn werken,
en hoe Hij mij blijft omringen.

Diep en heilig ontzag vervult mij,
een lied van lof en dank ontspringt.
Mijn handen hef ik naar omhoog,
en mijn mond opent zich, en zingt, zingt, en zingt …

>> Februari - De diepte van Gods liefde zien ...

O, de diepte van Uw liefde,
zo oneindig groot en vol van trouw,
die in de diepste dalen, of op hoogste bergen,
steeds opnieuw klinkt: Ik hou van jou!

Jezus, dat U zo Uw leven gaf
voor de wereld, ja, voor mij …
Dat te begrijpen is mij te verheven,
te wonderbaar; ik kan er niet bij.

O, de diepte van Uw liefde,
zo oneindig groot en vol genade,
dat er vergeving is voor al mijn zonden,
voor al mijn verkeerde daden.

Jezus, dat U zo Uw liefde toonde,
aan de wereld, aan mij,
Dat te begrijpen is mij te verheven,
te wonderbaar; ik kan er niet bij.

O, de diepte van Uw liefde,
zo oneindig groot en onvoorwaardelijk.
Dat ik bij U mag komen, gewoon zoals ik ben,
het is werkelijk haast onbegrijpelijk.

Jezus, dat U zo liefheeft,
de wereld, ja, ook mij!
Ik neem het aan, ook al kan ik
er met mijn verstand niet bij.

O, de diepte van Uw liefde …
Open mijn ogen, Heer en doe mij zien.
Opdat ik meer en meer in U geworteld raak
en U met volle overtuiging dien.

>> Maart - De liefde van God zichtbaar in Zijn geduld ...

Opnieuw deed ik het verkeerd,
opnieuw bleef ik vechten en strijden.
Opnieuw kon ik niet loslaten en overgeven,
opnieuw liet ik me niet door U leiden.

Ik vraag me af, Heer, zal ik het ooit leren;
opnieuw was ik immers koppig en eigenwijs.
Heeft U echt nog steeds geduld met mij,
op deze weg die ik ga, op mijn aardse reis?

Ik buig mijn hoofd en belijd vol berouw,
terwijl ik mij vastgrijp aan Zijn gegeven woord:
‘De HEERE is geduldig en rijk aan goedertierenheid …’
en ik ervaar hoe Zijn Liefde in mijn ziel gloort.

Dank U, lieve Vader, voor Uw liefde,
zo zichtbaar is in Uw geduld met mij.
Dank U voor tijd waarin ik mag leren;
U bent de Pottenbakker, ik de klei.

>> April - De liefde van God zichtbaar in Zijn genade (1)

Gods liefde zichtbaar
in genademomenten,
genadegeschenken.
Soms word ik mij
er pas van bewust
als ik stil word
en terug ga denken …

>> April - De liefde van God zichtbaar in Zijn genade (2)

… Ik trek mij terug,
word stil en laat mij
leiden door Zijn Geest.
En in de herinneringen
die komen, toont Hij mij
dat Hij er altijd, en overal,
bij is geweest.


>> April - De liefde van God zichtbaar in Zijn genade (3-slot)

Zo terugdenkend zie
en ervaar ik Zijn liefde
meer en meer.
Het vult mijn hart
met dankbaarheid,
en mijn mond
met lof en eer.

Mei/Juni
>> De liefde van God zichtbaar in Zijn woord (1)

>> De liefde van God zichtbaar in Zijn woord (2)

>> De liefde van God zichtbaar in Zijn woord (3)

O Heer,
hoe zichtbaar is Uw liefde in Uw woord;
iedere bladzijde getuigt daarvan.
Och, namen we toch maar de tijd
om te ontdekken hoe U steeds weer
vol liefde tot ons allen spreekt.
Dan zouden we zien
hoe alles verbleekt;
ja, in het niet valt bij wat U zegt.
Als we de rijkdommen ontdekken,
die U ons geeft voor iedere dag,
zal er niets zijn wat ons meer bekoort.

>> Juli - Smaak en zie ... (1)

U, o God, bent een goedertieren God,
een God van liefde, goedheid en genade.
Een God vol mededogen; vriendelijk en trouw,
en Die ernaar verlangt ons hiermee te overladen.

U staat klaar om ons Uzelf te tonen, en te geven;
U wacht op ons tot wij willen proeven en smaken.
U hunkert om ons in onze grootste nood
met Uw goedertierenheid aan te raken.

>> Juli - Smaak en zie ... (2 en slot)

Smaak en zie, proef en ontdek;
God is werkelijk wie Hij zegt dat Hij is.
Neem toch met minder geen genoegen,
het is anders het grootste gemis.

Schuil bij Hem, dan ben je veilig;
schuil bij Hem, dan is je leven geborgen.
Schuil bij Hem, en je bent een gelukkig mens,
want de Heer Zelf zal altijd voor je zorgen.

- Amen -

>> Augustus - De liefde van God zichtbaar in Zijn nimmer aflatende zorg ...

Lieve Vader,
U omgeeft mij met genade
en liefdevolle ontferming.
Iedere dag opnieuw is daar
Uw liefde en bescherming.
Uw goedheid en Uw geduld
zijn zo onmetelijk groot;
zichtbaar en tastbaar in
alle zorg die U reeds bood.
Laat mij toch nooit vergeten
dat U voor mij zorgt, elke dag.
Doe mij daarom als het moeilijk is,
terugdenken aan hoe U voorzag.
Laat dat mijn zicht op U behouden,
opdat mijn leven meer en meer,
ongeacht wat er nog komen gaat,
zal zijn tot Uw glorie en eer.

- Amen -

>> December - Focus, en groei!

Mijn God, op U is mijn vertrouwen,
Ik weet: op U kan ik mijn leven bouwen.
Wat er ook gebeurt, ik ben nooit alleen.
Uw Vaderarmen zijn altijd om mij heen.

Kom maar, noordenwind, koud en guur,
ook al maak je mij het leven nog zo zuur,
ook al verkil je mij tot op het bot,
toch krijg je me niet kapot.

Kom maar, noordenwind, guur en koud,
er is Iemand, die van mij houdt.
Zijn liefde verwarmt mijn hart,
te midden van alle pijn en smart.

Kom maar, noordenwind, ik kan je aan,
want Hij die groter is, zal naast mij gaan.
Hij leidt mij door elke omstandigheid,
en leert mij volharding en standvastigheid.

Kom maar, noordenwind, kom maar op,
want de zuidenwind verwarmt mijn verkilde bot,
en verspreidt mijn geur van geloof en vertrouwen
en iedereen zal weten: op God kun je bouwen.


2016

>> Januari - Moed ...
Ik ben er toch!

Wees niet bang,
laat je niet ontmoedigen.
Kijk niet zo verschrikt om je heen;
Ik ben er toch! Ik ben er toch!

Wees niet bezorgd,
laat ongerustheid niet zo knagen.
Loop niet verdwaasd in de rondte;
Ik ben er toch! Ik ben er toch!

Geef toch aan Mij wat jou zo bezighoudt;
geef aan Mij wat jou de moed ontneemt.
Geef toch aan Mij wat jou zo wanhopig maakt;
geef aan Mij voordat het je van Mij vervreemdt.

Ik ben er toch! Ik ben er toch!
Want, beloofde Ik je niet te ondersteunen,
bij je te zijn alle dagen van je leven.
Beloofde Ik je niet om voor je uit te gaan
en je dagelijks met Mijn liefde te omgeven.

Ik ben er toch! Ik ben er toch!
Heb Ik je niet op Mijn arm genomen
en beloofd je te dragen tot je oud en grijs bent.
Jij, die Mij zo kostbaar en waardevol bent,
die Ik bij naam noem, en door en door ken.

Ik weet wat je nodig hebt,
nog voor je Mij erom vraagt.
Wees sterk en vastberaden, Mijn kind,
moedig, onverschrokken, onversaagd.

>> Januari (2) - De Heer zal voor mij strijden!
Vertrouw …

‘k Mag alles in Uw handen leggen
en weten dat U voor alles zorgt.
Ik mag rusten en vertrouwen,
ja, weten: U bent het, die
met en voor mij strijdt.

‘k Mag alles in Uw handen leggen,
echt alles aan U toevertrouwen.
Ik mag leven in Uw vrede,
want U bent het die
mijn weg bereidt.                              

‘k Mag alles in Uw handen leggen …
Mijn ziel is verkwikt
en verblijd.

>> Maart - Ik reken op Uw kracht!
'Opstandingskracht'

Mijn leven heb ik
voor U neergelegd.
Niet meer ik,
maar U leeft in mij.
In Uw kracht ben ik
meer dan overwinnaar.
Het nieuwe is gekomen,
het oude is voorbij.

>> April - Liefdevol en trouw!

Van Uw liefde en trouw wil ik vertellen,
ja, ik wil erover zingen iedere dag weer.
Want zij is voor eeuwig en eeuwig,
en groter dan ik me vaak realiseer.

Van Uw liefde en trouw wil ik getuigen,
ja, ik wil het doorgeven aan iedereen.
Opdat men komt, buigt en knielt,
en het leven niet meer zal zijn als voorheen.

Uw liefde en trouw wil ik doorgeven,
ja, ik wil wijzen op het volbrachte werk van Uw Zoon.
Want met het geven van Zijn leven voor ons,
voeren Uw liefde en trouw de boventoon.

>> Mei - Als verdriet je woorden verhindert ...

Mijn lieve kind,
de last op je schouders,
draag hem over aan Mij;
Ik zal voor je zorgen.
Want wie Mij trouw is
laat Ik niet bezwijken;
hij is in Mij geborgen.

Tranen stromen
en blijven stromen.
Ik wil bidden,
maar de woorden
blijven steken.
Slechts enkele uithalen
van mijn geschrei
weten de stilte
te doorbreken.

Mijn verdriet
is te groot;
de pijn te
intens.
De duisternis
te diep,
en mijn strijd
zo immens.

Zoveel woorden
zou ik willen spreken,
maar niet één
daarvan klinkt.
Op mijn gezicht
is alleen een spoor
van tranen
die blinkt.

Zal Hij mij begrijpen?
Zal Hij weten wat ik wil zeggen
ook al verhinderd mijn verdriet
elk woord dat ik wil spreken?

Zal Hij horen,
zal Hij begrijpen,
mijn stil,
mijn woordeloos
smeken?

'Gij weet mijn zitten en mijn opstaan,
Gij verstaat van verre mijn gedachte.

Als er nog geen woord op mijn tong is, zie, HEERE,
Gij weet het alles.'

Psalm 139:2,4
SV

'De HEERE is goed, Hij is ter sterkte in den dag der benauwdheid,
en Hij kent hen die op Hem betrouwen.'

Nahum 1:7
SV

Ik kniel aan Zijn voeten neer
en laat mijn tranen gaan.
Ik huil en huil tot ik leeg ben
en weet, Hij heeft elk woord,
dat in mijn tranen weerklonk,
verstaan.

Ja, de Heere is goed!
Hij is mijn sterkte
in dagen van strijd,
van pijn, van verdriet.
Hij is mijn Ontfermer,
de God, die mij hoort,
en die mij ziet.

>> Juni - Op U stel ik mijn hoop!

Op U stel ik mijn hoop;
ik vertrouw op wie U bent!
Op U, die vol goedheid is,
genadig en trouw;
onveranderlijk
en onwankelbaar.

Op U stel ik mijn hoop;
Ik vertrouw op U!
Op U, die mijn toevlucht is,
mijn vesting en mijn rots;
eeuwig, vast
en onwrikbaar.

Op U stel ik mijn hoop;
Ik vertrouw op U!
Op U, die mijn Verlosser is,
mijn Heiland en Heer;
O, hoe onvoorstelbaar
wonderbaar.

>> Juli - Rust vinden in je geliefd voelen(weten)

De stilte zoeken;
tot rust komen
in Uw aanwezigheid.
Niets zeggen,
alleen maar samenzijn
dicht aan Uw hart.
Uw harteklop horen:
‘Je bent geliefd,
kostbaar en waardevol;
ja, zo door Mij bemind.’

Hoe kostbaar en waardevol
zijn deze momenten
dicht bij U.
Rustend in Uw liefde,
genietend van Uw nabijheid,
maakt dat de zon ook
in het donker schijnt.
En zo ervaar ik,
ja, steeds opnieuw:
‘Ik ben Uw geliefde kind.’

>> Augustus - Veilig en geborgen
Onder Uw vleugels

Verberg mij onder Uw vleugels, Heer,
daar zal Uw trouw mij beschermen.
Ik hoef niet bang te zijn, want
als een schild bent U om mij heen.
En hoe vaak ik ook kom, U zult Zich
steeds opnieuw over mij ontfermen.

Verberg mij onder Uw vleugels, Heer,
daar zal ik veilig en geborgen zijn.
Dan zal ik mij koesteren
in de warmte van Uw liefde en leren
dat U mijn kracht en sterkte bent,
ook in al mijn verdriet en pijn. 

Verberg mij onder Uw vleugels, Heer,
verberg mij als Uw liefste bezit.
Dan zal ik tot rust komen en
nieuwe kracht ontvangen
als ik U meer en meer leer kennen,
en U om Uw grote liefde aanbid.

>> September/Oktober - Onophoudelijk aanwezig en nimmer aflatende zorg
Iedere dag

Mijn dagen kunnen moeilijk zijn en zwaar,
donker en eindeloos lang.
Ik kan me eenzaam voelen,
onbegrepen, verward of bang.
Maar één ding weet ik:
Jezus is onophoudelijk bij mij,
en zorgt voor mij, iedere dag.

Vooruitzichten kunnen me terneerdrukken
of genadeloos aan mij knagen;
gedachten en gevoelens benauwen,
en vol zijn met vragen.
Maar één ding weet ik:
Jezus is onophoudelijk bij mij,
en zorgt voor mij, iedere dag.

Pijn en verdriet kunnen mijn dagen vullen,
mijn snikken door niemand gehoord.
De hemel kan van koper lijken
en mijn gebeden onverhoord.
Maar één ding weet ik:
Jezus is onophoudelijk bij mij,
en zorgt voor mij, iedere dag.

>> November - Klaar voor de strijd!

U rust mij toe voor de strijd;
alles wat ik nodig heb,
heeft U mij gegeven.
Open mijn ogen; doe mij zien,
opdat ik vanuit Uw overwinning
zal gaan en leven.

>> December - Prijs en dank de Heer!

Ja, de Heer leeft!
Onze God is een levende God!
Hij is de God die ons redt;
Hij is de Rots onder onze voeten.
Hij leeft,
ja, Hij leeft!

Geprezen zij Uw Naam!
Geprezen zij Uw Naam, o heilige God!
U wil ik loven en prijzen;
U wil ik danken en eer bewijzen.
Geprezen zij Uw Naam, o heilige God!


Geen opmerkingen:

Een reactie posten