woensdag 27 januari 2016

Kiezen ...

Ik echter vertrouw op Uw goedertierenheid ….

Psalm 13:6a


In al onze moeiten en zorgen,
pijn en verdriet,
hebben we een keuze:
Hoe ga ik er mee om?

O nee, het is vaak niet eenvoudig
om tegen alle gedachten
en gevoelens in te gaan;
toch klinkt altijd en in alles
Zijn stem: ‘Mijn kind, kom!’

Kom, en vertrouw op Mij!
Kom, en zing, al is het
met een gebroken stem.

Kom, en vertrouw!
Vertrouw op Mijn
onvoorwaardelijke liefde
voor jou!

Laat zo, - al is het een gebroken-
je halleluja toch klinken, want
wie lof offert, eer immers Hem!







dinsdag 26 januari 2016

Ruimte ...

Naar: Psalm 13:2-3

Hoelang nog, HEERE? Zult U mij voor altijd vergeten?
Hoelang zult U Uw aangezicht nog voor mij verbergen?
Hoelang zal ik nog plannen maken in mijn ziel,
verdriet hebben in mijn hart, dag na dag?

Hoelang zal mijn vijand zich nog boven mij verheffen?


Hoelang nog, Heer, hoe lang nog … ?

Ach Heer, wat ben ik blij met deze vragen,
die David hier neerlegt aan de voet van Uw troon.
Het maakt dat ook ik durf te komen en durf te spreken,
al is het soms slechts op een fluistertoon.

O, dank U wel, dat we mogen komen zoals we zijn
met al onze vragen, al onze noden,
al ons verdriet en al onze pijn.

Dank U voor de ruimte die
dit weten schept in mijn hart,
en daarmee reeds verlichting brengt
in al mijn nood en smart.


zaterdag 23 januari 2016

U ziet het wel!

'U ziet het wel, want U aanschouwt de moeite en het verdriet,
opdat men het in Uw hand geeft.'

Psalm 10:14


De hemel kan gesloten lijken,
en God daardoor onbewogen.
Maar niets van dit alles  is waar,
want Hij is een God die alles ziet
en vol is van mededogen.

Hij aanschouwt onze moeite en  ons verdriet,
Hij weet wat er in ons omgaat, in ons leeft;
en Zijn handen zijn naar ons uitgestoken
opdat een ieder loslaat en het in Zijn hand geeft.

Geen gewone handen, maar doorboorde handen;
handen, die kennen elke moeite, pijn en verdriet.
Handen van een God, die Zich voor ons liet doden.
Kunnen we nog twijfelen, ons afvragen,
of God ons wel ziet?


Zie: >> 'Ogen die zien'

Al in de morgen zie ik uit naar U!

... 's morgens leg ik mijn gebed voor U neer 
en zie ik naar U uit.

Psalm 5:4


Heer, als U er niet zou zijn
aan het begin van mijn dag,
wie zou dan naast mij gaan?
Op wie zou ik dan kunnen leunen,
op wie zou ik terug kunnen vallen,
of nog meer: wie zal mij dragen?
Naar wie zou ik op kunnen zien,
bij wie zou ik terecht kunnen
met alles wat mij bezighoudt,
of met al mijn vragen?

Wie, wie zou mij leiden?
Wie, wie zou met en voor mij strijden?


Zie: >> 'Ogen die zien'

Waardevol leven ...

Wat is een waardevol leven?
Is dat rijkdom,
is dat macht,
is dat een goede baan
met allerlei mogelijkheden?

Wat is een waardevol leven?
Is dat populair zijn,
is dat bekend en beroemd zijn,
je bevinden op de hoogste mogelijke
maatschappelijk trede?

Wat is een waardevol leven?
Is dat schoonheid,
is dat een goed figuur,
is dat een uiterlijk
zonder onvolkomenheden?

Wat, wat is een waardevol leven?

Is een waardevol leven
een leven zonder
pijn en verdriet,
zonder moeite en zorg,
zonder strijd?

Is een waardevol leven
een leven zonder ziekte,
zonder misvormingen;
waar alles goed en mooi is,
waar niemand lijdt?

Wat, wat is een waardevol leven?


Lees meer op 'Into Your Hands'

vrijdag 1 januari 2016

De regie van mijn leven

Heer, al mijn plannen,
al mijn eigen verlangens en hoop,
geef ik over aan U,
want ik verlang ernaar om Uw wil
voor mijn leven aan te nemen.

Ik geef mijzelf aan U,
mijn tijd, mijn alles, want,
Uw wil verlang ik te doen;
de taken, die U voor mij hebt,
verlang ik op mij nemen.

Vul mij, ja, maak mij vol
van Uw Heilige Geest;
laat mij steeds Uw zachte stem
horen en verstaan,
zodat mijn toewijding aan U
alleen maar toe zal nemen.

Hier ben ik, Heer,
werk Uw gehele wil
maar uit in mijn leven;
in Uw kracht verlang ik te gaan
om zo mijn positie in Uw koninkrijk
in te kunnen nemen.

Heer, zo geef ik U
de regie van mijn leven
in het volste vertrouwen
dat U mij in alles
houdt omgeven.

- Amen -


Lees meer op 'Into your Hands'