zondag 27 januari 2013

Tot op de bodem van ons hart ...

In eigen ogen heeft een mens altijd juist gehandeld,
maar de Heer kijkt tot op de bodem van zijn hart.

Spreuken 21:2HEER, U ziet
tot op de bodem
van ons hart.
U ziet wat daar leeft,
en of het
Uw woorden tart.

U ziet onze motieven;
U ziet, wat aan ons handelen
ten grondslag ligt.
Moet het verborgen blijven,
of verdraagt het
Uw licht?

Leer ons
boven alles
ons hart te bewaken,
opdat de bron van leven
niet met verkeerde dingen
besmet zal raken.

Leer meer op 'Into Your Hands'

zaterdag 19 januari 2013

Van een moeder tot haar kind (eren)

Voor Annerieke en Giel
In opdracht

Jullie staan aan het begin
van een groot avontuur.
Twee levens samen verbonden
tot een leven met elkaar;
Maar ik wil jullie graag
 nog even iets zeggen:
‘Weet, ook de Heer is daar!’

Vanaf vandaag zijn jullie,
als man en vrouw,
in voor- en tegenspoed,
elkaars steun en toeverlaat.
Maar ook nu wil ik jullie graag
nog even laten weten,
dat Hij in alles naast jullie gaat.

Als moeder bid ik
voor  al mijn kinderen,
dat Hij een ieder van hen
nabij is en bewaart.
Hij is mijn Heer, en daarom bid ik,
dat Hij ook jullie leven samen, zegent,
beschermt, omringt en spaart.

Jullie zijn een prachtig, kostbaar
en o zo’n waardevol stel;
niet alleen in mijn ogen,
maar ook in die van Hem.
Word maar eens stil
en hoor de liefde
in Zijn stem.

Samen zijn jullie sterk;
een ineengestrengeld snoer
wordt immers niet snel verbroken.
Maar samen met Hem
vorm je een drievoudig snoer,
en dat wordt nog
minder snel gebroken.

Zo nog even maar wat woorden
van een moeder tot haar kind(eren)
die  gewoon nogmaals wil laten weten
hoezeer ze j(ulli)e bemint.

vrijdag 18 januari 2013

Alleen God weet waarom

Woorden van troost heb ik niet (zijn er niet).
Maar één ding weet ik,
dat er een God is
die over ons waakt en alles ziet;
die voor ons zorgen wil
zeker en gewis.

Ook een antwoord op het waarom
heb ik niet (is er niet).
Gods wegen zijn soms zo moeilijk te verstaan.
Maar ik weet
dat Hij telkens Zijn hand biedt
en ons leiden wilt
ook in de zwaarste tijden van ons bestaan.

Is het omdat Hij ons beproeven wil
of om ons dichter te brengen bij Hem?
Ik weet het niet
en zwijg maar stil,
en probeer te luisteren naar Zijn stem.

Hij alleen heeft woorden van troost
en eeuwig leven.
Van bemoediging en kracht
om door te gaan.
Omdat Hijzelf Zijn Zoon
voor ons heeft gegeven,
en onze pijn en verdriet
zo goed kan verstaan.

donderdag 17 januari 2013

Twee- of drievoudig snoer

Wat is het goed
om samen door het leven
te mogen gaan.
Iemand naast je te hebben
die van je houdt, je helpt,
er voor jou wil zijn.
Die je ondersteunt
en in moeilijke dagen
naast je wil staan.

Wat is het heerlijk
om wakker te worden
met je geliefde aan je zij.
Iemand naast je,
die je warm houdt
in de koudste nachten.
Wiens ogen je vertellen,
wiens daden laten zien:
‘Mijn grootste liefde,
dat ben jij!

Wat is het goed,
wat is het heerlijk,
maar het kan soms ook
heel moeilijk zijn.
Het leven kent vreugde,
maar ook haar portie
aan verdriet en pijn.
De vlinders verdwijnen,
en kiezen voor liefde en trouw
kan dan een moeilijke keuze zijn.

Er is er echter Eén
die met jullie mee wil gaan
en in blijde en droeve dagen
naast jullie wil staan.
Samen zijn jullie sterk;
een ineengestrengeld snoer,
is immers niet snel verbroken.
Onthoud echter dit:
een drievoudig snoer
wordt nog minder snel gebroken.

maandag 14 januari 2013

Ik buig en kniel voor U

Ik buig en kniel voor U,
o HEER der Heren.
U wil ik aanbidden,
Uw grootheid eren.

U doorgrond mijn hart,
U ziet mijn wegen.
U kent al mijn gedachten,
de woorden,
die ik voor U hield verzwegen

Ik buig en kniel voor U,
o HEER der Heren.
U wil ik aanbidden,
Uw grootheid wil ik eren.

Niets kan ik voor U verbergen,
nergens kan ik U ontlopen.
U ziet mij
al zou ik in het donkerste hoekje
zijn weggekropen.

Ik buig en kniel voor U,
o HEER der Heren.
U wil ik aanbidden,
Uw grootheid wil ik eren.

U weefde mij, schiep mij,
zag mijn vormeloos begin.
Uw gedachten
zijn talrijk en kostbaar;
geven mijn leven zin.

Ik buig en kniel voor U,
o HEER der Heren.
U wil ik aanbidden,
Uw grootheid wil ik eren.

Laat mij nimmer vergeten
hoe groot en machtig U bent.
En dat U,
Die grote G’D en HEER,
mij bij name kent.

Ik buig en kniel voor U,
o HEER der Heren.
U wil ik aanbidden,
en Uw grootheid eren.

Lees meer op 'Into Your Hands'

vrijdag 11 januari 2013

Onbegrijpelijk

Heere, mijn God,
ik kan het niet begrijpen
dat U mij zo kent.
Dat U mij doorgrond
en altijd en in alles
bij mij bent.

Mijn hart is vol verwondering,
over Uw grootheid,
over wie U bent.
Uw Naam wil ik loven,
vol verwondering prijzen,
dat U mij zo goed kent.

Lees meer op 'Into Your Hands'

Soeverein en zorgzaam

Soeverein en zorgzaam,
almachtig en liefdevol.
De ‘Ik ben, die Ik ben’;
ontfermend en bewogen.

Vol van majesteit,
tegelijk zo teder.
Luister en heerlijkheid,
Vaderlijk mededogen.

Lees meer op 'Into Your Hands'

donderdag 10 januari 2013

U bent bij mij, altijd ...

U bent om mij heen,
U bent voor me en achter me,
en Uw hand ligt op mijn schouder.

Psalm 139:5Iedere stap die we zetten,
welke wegen we ook moeten gaan,
hoe moeilijk of moeizaam ook,
zelfs als we bijna niet kunnen blijven staan,
is daar Uw hand op onze schouder
die ons steeds vol liefde laat weten
dat U heel dicht bij ons bent
en ons nooit zal vergeten.

Lees meer op 'Into Your Hands'

woensdag 9 januari 2013

Bekend

U slaat mij gade
of ik nu rust of werk.
Wat ik ook doe:
het is u vertrouwd.
Voor er een woord over mijn lippen komt,
weet u al, Heer, wat ik denk.

Psalm 139:3,4Niets is voor Uw ogen verborgen,
met al mijn wegen bent U bekend.
Toch hoef ik niet te vrezen
dat U mij zo goed kent.

Vanuit Uw liefde ziet U op mij neer;
U wilt mij leiden op mijn wegen.
Mij corrigeren daar waar nodig is
en mij overladen met Uw zegen.

Lees meer op 'Into Your Hands'

dinsdag 8 januari 2013

Hij kent mij!

Heer, U doorgrondt me,
U kent me.
U ziet mij
of ik nu zit of sta.
U verstaat mijn gedachten
al van verre.

Psalm 139:1,2Niemand kent mijn gedachten
niemand kan voelen
wat ik voel.
Niemand weet
wat er ten diepste
in mij omgaat.

Niemand kan mijn pijn voelen,
niemand ziet de tranen
die in stilte vloeien.
Niemand weet
wat er ten diepste
in mij omgaat.

Niemand kent mij echt,
niemand weet
waarom ik soms lach
terwijl mijn hart huilt.
Niemand weet
wat er ten diepste
in mij omgaat.

Niemand kan mij doorgronden,
ik soms mijzelf niet eens.
Mijn diepste roerselen
zijn soms zelfs
voor mij verborgen.

Maar Hij kent mij!
Hij kent mij
zoals niemand anders
mij kent,
noch ik soms mijzelf.
Hij alleen weet
wat er ten diepste
in mij leeft.
En in die God
is mijn leven geborgen.

maandag 7 januari 2013

Heilig en toch dichtbij

Heilig en hoogverheven is Hij,
die in de hemel woont,
maar Zich tegelijk als
een liefdevolle Vader toont.

Heilig en hoogverheven is Hij,
die omziet naar gebrokenen van hart;
nieuw leven geeft
en heelt alle smart.

Naar: Jesaja 57:15
Lees meer op 'Into Your Hands'


Nieuw leven

Kunstig geweven;
zo bijzonder,
wonderlijk bereid
door Zijn hand.
Kostbaar geschenk
van nieuw leven.