maandag 31 december 2012

Met liefde omgeven

Het schrift voor dit jaar wordt langzaam gesloten;
bijna is het weer helemaal volgeschreven.
Mijn dankbaarheid groeit met iedere bladzijde
die ik hier en daar bekijk,
en waar ik zie, dat Hij
me iedere dag met liefde heeft omgeven.

Dank U, lieve Vader,
voor Uw liefde en Uw trouw, die niet ophouden
als dit jaar wordt afgesloten;
U bent er ook in het nieuwe jaar.
En iedere dag die nog komen gaat,
houdt Uw liefde mij omsloten.

Ik dank U, ik Prijs U en geef U alle glorie en eer.
U bent de Allerhoogste, de Almachtige, mijn God, Vader en Heer.

Zie:  >> Als een blanco schrift
Zie:  >> Met liefde omgeven (Into Your Hands) 

vrijdag 28 december 2012

Een beetje is genoeg

Heer, ik kom tot U
met het kleine beetje
dat ik heb.
In het vertrouwen
dat het voor U
voldoende is
om het te veranderen
in overvloed.

Leer mij daarin
naar U te luisteren;
te gaan of te doen
wat U mij zegt.
Zonder vragen,
zonder maren;
Want wat U zegt,
is goed.

N.a.v. Wat heb je nog wel in huis 
Seizoenendagboek van  Jenneke Keizer

woensdag 26 december 2012

Regen van zegen

Uw vreugde is mijn kracht
en ik ga vol verlangen op weg
naar wat bij U op mij wacht.
Dorre dalen vrees ik niet;
zij worden oasen
als ik daar op U zie.
Uw zegen daalt als regen neer,
waardoor ik onvermoeibaar verder kan
tot ik U zie, o Heer.

Naar: Psalm 84:6-8
Lees meer op 'In rust met U'


Als een zegen voor iemand anders:

Zijn vreugde is je kracht!
Ga daarom vol verlangen op weg
naar wat bij Hem op je wacht.
Vrees de dorre dalen niet;
zij worden oasen als je
daar op Hem ziet.
Zijn zegen daalt als regen neer,
waardoor je onvermoeibaar verder kunt
tot je Hem ontmoet, jouw Heer.

Horen en verstaan

Heere,
open mijn ogen,
open mijn oren,
open mijn hart.
Doe mij Uw stem horen.

Doe mij Uw woord begrijpen.
Doe mij Uw woord verstaan.
Doe mij Uw woord bewaren,
opdat ik Uw wegen zal gaan.
Heere, verfris mijn innerlijk en leid mij op Uw weg.

In Jezus’ Naam.

- Amen -

Zijn licht is gekomen

Zijn Licht is gekomen
en schijnt in deze wereld
vol van duisternis;
geeft ons de boodschap
dat er verlossing,                   
vergeving  en genezing is.   

Zijn Licht is gekomen
en schijnt door de kribbe
en het kruis naar jou en mij.
Immanuël,
God Die met ons is,
Zijn bloed kocht ons vrij.

Zijn Licht is gekomen
en Zijn Luister,
Zijn heerlijkheid
schijnt over ons leven.
Opdat wij Hem zouden
weerspiegelen en Hem zo
alle eer en glorie geven.

Sta op en schitter

‘Sta op en Schitter!
Zijn Licht is gekomen.
Over jou
schijnt de luister
en de heerlijkheid
van de Heer.

Schudt het stof
van je af.
Laat Zijn Licht schijnen
door jou heen
tot Zijn glorie en eer.

- Amen –

Naar: Jesaja 60:1,2
          Jesaja 52:2

Jezus, Licht van de wereld ...

Ontmoedigd en hongerig zwerven er mensen in het rond.
De één kijkt omhoog, de ander staart onafgebroken naar de grond.
De wereld hult zich in een steeds dieper wordende duisternis;
steeds meer wordt vergeten, dat er Een Licht in dit duister is.


Kerst komt weer dichterbij.
Nog slechts hier en daar klinkt de boodschap,
van het Kind dat is geboren
en de Zoon die ons is gegeven.
Hij is de Vredevorst
en Brenger van nieuw leven!

Jezus, Licht van de wereld, Immanuël!
Zijn Licht schijnt over onze aarde.
Hoor hoe Zijn woord nog klinkt:
‘Sta op en Schitter;
je bent kostbaar en van onnoemelijke waarde!
Ik ben voor jou gekomen
legde over jou Mijn luister
en Mijn heerlijkheid.
Hoe donker ook de wolken ook zijn,
hoe duister alles om je heen,
in Mij en door Mij,
wordt nieuw leven werkelijkheid.

Jezus, Licht van de wereld, Immanuël.
Het Kind dat is geboren,
de Zoon Die aan ons is gegeven.
Door Hem kunnen wij opstaan en schitteren,
want Hij geeft ons een nieuw leven.

(1e couplet naar Jesaja 8:21,22 GNB)

In Uw handen

In Uw handen, Heer,
leg ik alles neer.
Dat alles wat wij doen,
zal Zijn tot Uw glorie en eer.

In Uw handen, Heer,
leg ik alles neer.
Op U is onze hoop
en verwachting, o Heer.
Raak harten aan, Heer,
breng in levens een keer.
Schijn met Uw Licht,
en herstel wat gebroken is weer.

In Uw handen, Heer,
leg ik alles neer.
Doe ons opstaan om te leven
tot Uw glorie en eer.

- Amen -

Advent

Advent:
verwachten,
uitzien
naar de komst
van de Heer.
Die komen zou
om ons te redden;
te herstellen de weg
tot Gods troon.

Advent:
verwachten,
uitzien
naar de komst
van de Heer.
Die gekomen is
om ons te redden;
de weg
herstelt heeft
tot Gods troon.

Advent:
verwachten,
uitzien
naar de komst
van de Heer.
Maranatha,
ja, kom spoedig,
Heer,
en leidt ons
voor eeuwig
naar Gods troon.

Advent - Verwachten
Uitzien naar - Hoop

Veilig

In de stilte van de donkere nacht,
waar ik in het donker lig te wachten
tot de slaap zich over mij ontfermt,
komt Zijn woord in mijn gedachten
en ik weet mij veilig, geborgen
en beschermd.

Het is alsof ik door Hem word ingestopt.
Zijn vleugels zijn mijn deken,
en zo ben ik onder Zijn hoede
veilig en beschermd.
Zijn liefdevolle, trouwe Vaderhand
houdt mij als een schild omgeven,
ook als de slaap zich over mij
heeft ontfermd.

Lieve Vader, dank U dat U over mij waakt
iedere dag, maar ook iedere nacht.
Dank U wel, voor Uw vleugels als mijn deken
en Uw zachte stem die zegt: ‘Slaap zacht.’

- Amen -

Naar: Psalm 91:4

You gotta trust Me, alright?!

Je moet Me vertrouwen, okay?
Ook al begrijp je niets van de dingen
die nu gebeuren en waar je nu
doorheen moet gaan.
Vertrouw Mij, en weet dat Ik
bij iedere stap die je zet,
naast je zal staan.

Je moet Me vertrouwen, okay?
Want je weet toch,
Mijn gedachten zijn hoger dan jouw gedachten,
Mijn wegen hoger dan jouw wegen.
Vertrouw Mij en weet
dat Ik het beste met je voor heb
en je wil overladen met Mijn zegen.

Je moet Me vertrouwen, okay?
Wees als een kind
dat in alles vertrouwt
op wat zijn vader doet.
Dat vol vertrouwen zijn handje
in die van zijn vader legt;
‘wat mijn Vader doet, is goed.’

Je moet Me vertrouwen, okay?!

Ziet men Jezus in mij

Als ik zeg en bid
dat ik verlang
om meer en meer
op Jezus te gaan lijken,
Hem te weerspiegelen,
zodat anderen
Hem zien in mij,
ben ik dan bereid
om net als Hem
liefdevol en genadig
te zijn,
bewogen en meelevend,
vergevend,
zoals Hij?

Is het gezicht
dat ik zie in de spiegel
het gezicht
dat ik wil
dat anderen zien.
Is het gezicht
dat ik zie in de spiegel
het gezicht
waarin anderen ontdekken
dat ik Jezus dien?

Ziet men Jezus in mij?

Vul mij

Kom, o Heer,
met Uw Levend Water.
Vul mijn leven
tot overlopen toe.

Maak mij tot een boom
geplant aan waterstromen,
haar wortels diep geplant in U.
Vruchtdragend op het juiste moment
tot eer en glorie van Uw Naam.

Ik verlang te zijn
als een opengebloeide roos.
De zoete geur van Christus verspreidend
en tot zegen zijn
voor een ieder die ik ontmoet.

Kom, o Heer,
met Uw Levend Water
en vul mijn leven
tot overlopen toe.

U wil ik weerspiegelen.
Dat men U ziet in mij.
Schitterend en stralend
tot ik kom in Uw heerlijkheid.

- Amen -

Tot rust komen

Tot rust komen.
De stilte zoeken.
Uw aanwezigheid.
Niets zeggen,
alleen maar samenzijn.

Dicht aan Uw hart.
Uw harteklop horen:
'Je bent geliefd.
Ik hou van jou.
Je bent zo kostbaar,
zo waardevol.
Ja, zo door Mij bemind.'

Tot rust komen
in Uw aanwezigheid.
In de stilte van het samenzijn.
Niets hoeven zeggen.
Niets hoeven doen.

Tot rust komen
door Uw harteklop:
'Geliefd, waardevol, bemind.
Je mag er zijn.
Je bent van Mij.'

'Psalm 151'

(Workshop Vrouwenconferentie 2011)

'Psalm 151
Een Psalm van Rita.'

Heer,
U bent de Rots van mijn bestaan,
de vaste grond onder mijn voeten.
Mijn toevlucht, mijn schild,
op U kan ik vertrouwen,
op U kan ik aan.

U bent het die mijn roepen hoort;
mij ziet in elke nood.
Niets ontgaat Uw ogen,
als zij zoekend over de aarde gaan.

U hebt mij lief.
Ik ben waardevol en kostbaar
in Uw ogen;
ja, met heel mijn leven
bent U zeer begaan.

U verkwikt mijn ziel,
richt mij op wanneer ik val.
U lest mijn dorstig hart,
trekt mij uit het diepste dal.

O Heer,
ik wil U loven en prijzen
voor de hoop die U geeft.
U danken
voor Uw trouw en liefde
waarmee U mij dagelijks omgeeft.

Geloofd en geprezen
zij Uw grote Naam.
Van nu aan tot in eeuwigheid
loof ik U
met alle heil'gen saam.

Als je weer eens een boom ziet staan ...

Een houten voederbak
werd de slaapplaats
van de Koning der Koningen,
die om aan ons gelijk te worden,
als baby naar deze wereld kwam.

Een houten kruis
werd de ‘troon’
van deze Koning der Koningen,
die om ons te redden,
daar al onze zonden op Zich nam.

Als je weer eens
een boom ziet staan,
denk dan eens
aan die houten kribbe,
aan het houten kruis,
waar Jezus het mogelijk maakte
dat al jouw zonden
worden weggedaan.

dinsdag 25 december 2012

Jezus

Jezus
Het kind in de kribbe
geboren in een stal;
de mens geworden Koning
die de wereld redden zal.

Jezus
Zijn leven was een leven
in alle eenvoud en dienstbaarheid;
Zijn liefde delend en gevend
vanuit een hart vol bewogenheid.

Jezus
zoals Hij Zijn leven leefde,
is Hij en voorbeeld voor jou en mij,
opdat wij in Zijn voetsporen zullen treden
en leven zoals Hij.

Jezus
Het kind in de kribbe
werd de man aan het kruis;
zodat er voor jou en mij
een plaats is in het Vaderhuis.

Jezus
Hem volgen betekent
je leven neerleggen voor Hem;
Hem in alles gehoorzaam zijn,
luisteren naar Zijn stem.

Jezus
Het kind in de kribbe,
geboren in een stal;
ja Hij is de Koning der Koningen
die deze wereld verlossen zal.

maandag 24 december 2012

Heb je nog even tijd

Mag ik op deze avond
nog even gebruik maken
van de mogelijkheid
om je te vertellen
van de Here Jezus?
Misschien weet je het nog wel
van heel vroeger,
dat kindje in de kribbe,
geboren in een stal.

Weet je,
je hebt waarschijnlijk
alles al mooi versierd;
kaarsjes, kerstboom, slingers
en wat allemaal nog niet meer.
Je hebt je vast ook al uitgesloofd
in de keuken
en je bent reuze benieuwd
hoe iedereen het vinden zal.

Maar, wil je misschien heel even meekomen,
even bij dit alles vandaan?
Loop je even met me mee
dan gaan we samen naar die stal.
Dit kindje in de kribbe
is niet zomaar een baby,
maar is de Zoon van God,
die naar de wereld kwam
en haar redden zal.

Heb je nog heel even?
Ga je nog verder met me mee?
Dan lopen we door van de stal in Bethlehem
naar een tuin genaamd Gethsemané.
De man die je ziet, is het kindje uit de kribbe in die stal.
Hoor je de angst in Zijn stem,
zie je de bloeddruppels op Zijn gezicht?
“Vader! Mag dit aan Mij voorbij gaan?!
Het is Uw wil die geschieden zal!!”

Ik weet het, je wilt dit nu vast niet zien.
De geuren uit je keuken,
de stemmen in de kamer lokken;
maar toch, pak mijn hand
en ga nog even verder met me mee.
Deze worsteling doorstaat Hij voor jou en mij,
Hij weet welk lijden Hem te wachten staat,
dat Hij straks onschuldig wordt veroordeeld
en de kruisdood sterven zal.

Kom, we gaan nog even verder
van Gethsemané naar Golgotha.
Daar aan het kruis hangt De Man,
die eens was het kindje uit de kribbe in die stal.
Zie je Zijn doorboorde handen en voeten,
de wond in Zijn zij.
Misschien moeilijk voor je om te geloven,
maar Hij is werkelijk de Schepper en Koning van het gans heelal.

En deze Schepper van hemel en aarde,
deze Koning van het gans heelal
bleef niet dood, bleef niet in het graf.
Kom maar mee en zie hoe de steen is weggerold;
kom en zie, het graf is leeg.
Zie hoe Hij verschijnt aan de vrouwen,
hoe Hij Zijn littekens aan Thomas laat zien.
Zo ging in vervulling de profetie door God gegeven,
dat er Iemand zou komen die de wereld redden zal.

En jij?

Jij bent door Zijn hand geschapen,
Hij blies jou Zijn levensadem in.
Je bent voor Hem zo kostbaar, Hij heef jou zo lief,
je wordt door Hem zo bemind,
Hij wil niets liever,
dan dat jij gered wordt
en de weg tot de Vader vind.

Kijk deze kerst eens voorbij de lichtjes,
de versieringen, het eten, het gezellig samenzijn.
Ga deze Kerst ook eens de weg
van de kribbe naar het kruis.
Hij wacht daar in liefde en ontferming,
vol genade op een ontmoeting met jou.
Hij wil jouw naam schrijven in het Boek des Levens,
je een plaats bereiden in het eeuwig Vaderhuis.

Mijn aanbidding is voor U

De hieronderstaande gedichten/stukjes zijn ontstaan bij het lezen van het boekje: 'Mijn aanbidding is voor U' van Louie Giglio.
Sommige zinnen raakten mij zo diep dat ik gewoon schrijven moest.
Mijn gebed was hierin, dat Zijn Geest mij zou leiden zodat het ook voor anderen tot bemoediging mag zijn.


Nav. Hoofdstuk 1
Geschapen om Hem te weerspiegelen

Door Zijn hand geschapen.
Kostbaar in Zijn ogen;
waardevol, geliefd, bemind.
Opdat ik tot Zijn eer zal leven;
Zijn heerlijkheid zal weerspiegelen.
De wereld zal zien:
zij is Gods kind.

We zijn geschapen om Gods heerlijkheid te weerspiegelen.

Als je vandaag Zijn stem hoort,
wees dan niet koppig.

Hebreeën 4:7bNav. Hoofdstuk 2
'Hier ben Ik!'

Heer, U schiep ons
met een zoekende ziel,
opdat wij U zouden zoeken
en al tastend zouden vinden.

Onze ziel zal nooit tot rust komen,
tot zij rust vindt in U.
En U bent nooit ver bij ons vandaan,
verlangend opnieuw Uzelf met ons te verbinden.

God is voortdurend op zoek naar jou!
Hij legt over elke dag de uitnodiging:
Hier ben IK!
Zoek Mij en je zult Mij vinden.

Hier ben Ik;
Ik ben nooit ver weg!


... opdat zij de Heere zouden zoeken,
of zij Hem misschien al tastend zouden mogen vinden,
hoewel Hij niet ver is van ieder van ons.
Want in Hem leven wij,
bewegen wij ons
en bestaan wij ...

Handelingen 17:27,28
Nav. Hoofdstuk 3
Je wordt wat je aanbidt

Wie of wat wil je zijn?
Wie of wat
wil jij aanbidden?
Waar hecht jij
de meeste waarde aan?

Wie of wat bepaalt
wie jij bent
of zult worden?
Wie of wat
zit op de troon
van jouw leven?

Er is een strijd
om jouw
en mijn aanbidding.
Er is er één
die alle aanbidding
weg wil halen
van Degene
Die het waarlijk
toebehoort.

Kies dan heden
wie jij wilt dienen;
kies dan heden
wie jij wilt aanbidden.

Wat we aanbidden, dat worden we.

Zoals zij, zo worden ook hun makers,
en ieder die op hen vertrouwt.

Psalm 115:8
Nav. Hoofdstuk 4
Het kruis, de plaats waar aanbidding begint

Heer Jezus,
U legde vrijwillig
Uw leven af.
U koos ervoor
om aan het kruis
te laten zien
hoeveel God van ons
mensen houdt;
dat Hij zowel rechtvaardig
als liefdevol is.
U gaf Uw leven,
opdat wij
zouden leven.

Het kruis,
waaraan U
de wreedste dood
stierf;
het kruis, dat zo
met Uw bloed
was bedekt,
is voor ons
de plaats van
genezing geworden.
De plaats van
onvoorwaardelijke liefde.

Vanaf het kruis
klinkt het lied
van verlossing;
komt een stroom
van genade.
Het kruis
is de plaats
van vrede;
de plaats
waar aanbidding
begint.

Het kruis is de plaats waar echte aanbidding begint.

Toen de centurio,
die recht tegenover hem stond,
hem zo zijn laatste adem zag uitblazen,
zei hij:
‘Werkelijk, deze mens was Gods Zoon.’

Marcus 15:39
Nav. Hoofdstuk 5
Aanbidden is een werkwoord

Aanbidding:
Iets zien
van de grootheid,
de majesteit,
de glorie,
en de Genade
van een God
Die door niets is
of wordt beperkt.

Daarop reageren;
alleen of samen,
op Wie Hij is,
wat Hij doet
of heeft gedaan.
Dat laten zien
in onze woorden,
in ons leven.

Hij is het
Die regeert
over de hemel
en de aarde.
Hij is het,
Die de touwtjes
in handen heeft,
ons leven leidt;
in en door
ons werkt.

Hij nodigt ons uit,
terwijl Hij alles
in handen houdt
door Zijn
onmetelijke kracht,
omhoog te kijken,
Hem te bewonderen
en Hem alle lof,
eer en glorie,
te geven.

Aanbidden is werken.
Aanbidden is roepen,
zingen en dansen.
Aanbidden is klappen,
buigen en spreken.
Aanbidden is overdenken,
je hoofd omhoog heffen,
bewonderen.
Aanbidden is stil worden,
afgoden wegdoen,
naar Hem toe rennen.
Aanbidden is …

Aanbidden is een werkwoord

Zing voor God, zing psalmen voor Zijn Naam;
spring op van vreugde voor Zijn aangezicht.
In U zal ik mij verblijden en van vreugde opspringen,
ik zal voor Uw Naam psalmen zingen, o Allerhoogste!

Kom, zie de daden van de HEERE.

Spreken zal ik
over uw grote luister, uw grote majesteit,
over uw wonderen,
tot iedereen zal verkondigen
hoe machtig, hoe ontzagwekkend u bent!
Ja, ik zal vertellen
hoe groot u bent.

Ik zal neerknielen,
mijn gezicht naar uw heiligdom,
en u prijzen
om uw liefde,
om uw trouw.
Want u doet uw woord gestand,
u houdt uw naam in ere.

Naar u, Heer, kijk ik op,
u troont hoog in de hemel.

Ik overdenk Uw bevelen
en heb oog voor Uw paden.

Want Uw goedertierenheid houd ik voor ogen,
ik wandel in Uw waarheid.

In nood roep ik de Heer,
Hij antwoordt mij.

Want met U ren ik door een legerbende,
met mijn God spring ik over een muur.

Ik zal die afgoden geen offers meer brengen,
ik zal hen niet vereren,
hen niet te hulp roepen.

Ik stel mij de HEERE voortdurend voor ogen;
omdat Hij aan mijn rechterhand is, wankel ik niet.

Zeker, mijn ziel is stil voor God;
van Hem is mijn heil.

Ps. 68:5a,5c; Ps. 9:3; Ps. 46:9a; Ps. 145:5,6; Ps. 138:2; Ps. 123:1; Ps. 119:15;
Ps. 26:3; Ps. 120:1; Ps.18:30; Ps. 16:4b,8; Ps. 62:2

Nav. Hoofdstuk 6
Oneindig ontzagwekkend

Heer,
U bent God.
U bent
Die U bent;
altijd en eeuwig.
Onveranderlijk.
Zuiver en stralend,
volkomen goed.
Zonder enig gebrek.

U bent ontzagwekkend
in heerlijkheid en heiligheid.
Uw grootheid
is onbeschrijfelijk.
Ondoorgrondelijk en onbegrijpelijk
zijn Uw oordelen en wegen,
Uw rijkdom, wijsheid en kennis
onuitputtelijk.

En toch ...

U, o God,
oneindig in wezen en macht,
bekend en vertrouwd
met ons en onze wegen,
verlangt naar ons,
naar onze liefde,
naar onze aanbidding.

O goddelijk mysterie
van oneindig ontzagwekkend
en toch intiem benaderbaar;
van Schepper,
maar ook Vader;
van Almachtige God
en ook Vriend.
O onbegrijpelijk wonder
van genade.

Ik prijs U voor Wie U bent.
Ik eer U voor wat U hebt gedaan.
In vreugde en verdriet,
ja, ook als ik U niet ervaar.
Iedere dag van mijn leven
wil ik U aanbidden,
alleen, of met mijn broeders
en zusters bij elkaar.

U, Heer, mijn God, bent oneindig ontzagwekkend!

O, diepte van rijkdom,
zowel van wijsheid als van kennis van God,
hoe ondoorgrondelijk zijn Zijn oordelen
en onnaspeurlijk Zijn wegen!
Want wie heeft de gedachten van de Heere gekend?
Of wie is Zijn raadsman geweest?
Of wie heeft Hem eerst iets gegeven
en het zal hem vergolden worden?

Want uit Hem
en door Hem
en tot Hem
zijn alle dingen.
Hem zij de heerlijkheid,
tot in eeuwigheid.

- Amen –

Romeinen 11:33-36
Nav. Hoofdstuk 7
Aanbidding is een levenswijze

Aanbidden
is eerbied en ontzag,
is buigen voor,
is dienen.

Aanbidden
is jezelf aan God geven
als een levend en heilig,
en een Hem welgevallig offer.
Is Hem alles geven
wat je hebt;
is je antwoord
op alles wat Hij heeft gedaan.

Aanbidden
is God niet alleen eren met je woorden,
maar ook met je daden,
is niet alleen zeggen,
maar ook doen.

Aanbidden
is meer dan een lied.
Aanbidden
is Leven.

Aanbidding is een Levenswijze.

Broeders en zusters,
omdat God zo goed voor ons is,
roep ik u op, uzelf aan te bieden
als een levende en heilige offergave
die hij graag aanvaardt.
Dat is úw ware eredienst; ...

Romeinen 12:1

Dus, dit moeten jullie doen,
en God helpt jullie erbij:
Neem je gewone, dagelijkse leven -
Je slapen, eten, werken, bezig-zijn -
en geef het aan God als een offer.
Van harte aanvaarden wat God voor je doet,
is het beste wat je voor Hem kunt doen.

Eugene Peterson
Nav. Hoofdstuk 8
Door Jezus alleen

Door het offer van Jezus
kunnen wij aanbidden.
Door Zijn dood is het mogelijk
om door God te worden aanvaard.
Door Jezus kunnen wij naderen
tot de troon van genade.
Is Hij niet al onze lofprijs
en aanbidding waard?

In Jezus Christus
zijn we vrij.
Voor eeuwig hebben wij
Zijn vergeving ontvangen.
Laten we door Jezus voortdurend
God een lofoffer brengen.
Hij wacht op onze aanbidding
vol verlangen.

Laat zo ons leven
een leven van aanbidding zijn.
Een leven dat weerspiegelt
Zijn goedheid en genade.
Een manier van leven,
een ononderbroken lied,
dat Hem elk moment
met aanbidding zal overladen.

Jezus is de eeuwige deur waardoor wij binnengaan om God te aanbidden.

Laten we door Jezus
voortdurend aan God een lofoffer brengen
door zijn naam openlijk te prijzen.
Vergeet ook niet om goed te doen
en elkaar te helpen.
Dat zijn de offers
die God graag ziet.

Hebreeën 13:15,16
Nav. Hoofdstuk 9
In woord en daad

Zuig je vol met Gods woord.
Laat de wortels van Zijn karakter
tot diep in je hart en in je gedachten doordringen.
Dan zullen oprechte woorden,
tot en over Hem,
als een lofoffer in je binnenste ontspringen.

God aanbidden.
In wat we zeggen en in wat we doen;
in onze woorden en in onze daden.
Vrucht van onze lippen en ons leven.
Hem in alles met aanbidding overladen.
Thuis of op je werk.
Of je nu alleen bent
of samen in de kerk.

Elke gewone taak,
hoe onbelangrijk ook in onze ogen,
kan door een houding van aanbidding
worden tot een lofoffer voor Hem.
Laten we aanbidden
door Zijn hart te weerspiegelen
zowel in onze daden als met onze stem.


Als we onszelf in Gods karakter onderdompelen,
begint Gods karakter te groeien 'aan de takken van onze boom'.
Zijn karakter wordt uiteindelijk zichtbaar
in de dingen die wij doen.


Laten we door Jezus
voortdurend aan God een lofoffer brengen
door zijn naam openlijk te prijzen.
Vergeet ook niet om goed te doen
en elkaar te helpen.
Dat zijn de offers
die God graag ziet.

Hebreeën 13:15,16
Nav. Hoofdstuk 10
Aanbiddingsreis

Onze aanbidding is een reactie op God.
Hem moeten we in het oog houden
en doorgaan met dagelijks ontdekken wie Hij is.
Stap voor stap,
beetje bij beetje,
maar voortdurend in beweging.

Tijd vrijmaken om met Hem samen te zijn.
Zijn woord openen
en meer en meer ontdekken
wie Hij is.
De tijd met Hem niet beëindigen
zonder te beseffen dat Hij bij je is
en deel wil zijn van je leven.

Ontdek Zijn eigenschappen,
ontdek Zijn karakter.
Bouw gaandeweg aan je relatie met Hem.
Proef en zie hoe goed Hij is.
Gelukkig is de mens
die zijn toevlucht zoek bij Hem.
Proef en zie;
je zult zien, je zult merken,
hoe goed Hij is.
Kom dichterbij!
Ontdek!

Een persoonlijk leven van aanbidding ontwikkelen,
is het belangrijkste wat je kunt doen.
Daar begint de aanbiddingsreis.


Nader tot God,
en Hij zal tot u naderen.

Jacobus 4:8
Nav. Hoofdstuk 11 (slot)
Samen

Lieve Vader in de hemel.
Allereerst wil ik U bedanken voor mijn reis door dit boekje over aanbidding.
Dank U wel voor de dingen die U mij heeft laten zien, voor wat ik mocht leren, voor de woorden die U mij heeft gegeven.
Zoals U weet, ben ik nu bij het laatste hoofdstuk gekomen en hier verandert de reis van alleen naar samen, naar met elkaar.
Vanuit Uw woord weten we het eigenlijk allemaal heel goed, maar wat is de praktijk moeilijk.
We weten dat het Christelijk geloof niet iets is voor ons persoonlijk alleen, maar zoals het hier zo mooi in het boekje staat, een familieaangelegenheid.
Door Uw Zoon, onze Here Jezus Christus, zijn we met U verbonden en door U weer met elkaar.
'We zijn Zijn lichaam, Zijn volk, Zijn gezin, Zijn vertegenwoordigers in deze wereld!'
En een ieder van ons heeft daarin zijn/haar eigen bijzondere plaats.
Ik word stil, als ik kom bij de zin dat de kerk een stuk beter af zou zijn, als onze bijeenkomsten vol zouden zijn met mensen die God zes dagen lang hebben nagejaagd voordat ze bij elkaar kwamen.
Wat is dat iets om over na te denken en om de diepte en de reikwijdte daarvan tot ons door te laten dringen.
Zo ook de vraag die me even later tegemoet komt: 'Wat zou er gebeuren als we aanbiddend naar de kerk zouden gaan, en al voor de deur vol zouden zijn van het besef van Zijn aanwezigheid?'
O Vader, hoe vaak gaan we niet naar de kerk met een onrustig hart,een boos of verbolgen hart, een sceptisch hart, een ....
Wat bepalen de omstandigheden van thuis of de dingen die zich die ochtend hebben afgespeeld, vaak de hartsgesteldheid waarmee we naar de kerk gaan.
En wat kunnen we dat vaak maar moeilijk van ons afzetten en loslaten om ons te richten op U, op een gezamenlijke ontmoeting met U.
O. hoe zou het zijn als we inderdaad al voor de deur van de kerk vol zouden zijn van Uw aanwezigheid ...
'Al onze persoonlijke beken van aanbidding zouden samenvloeien tot één kolkende rivier.'
O Vader, vergeef me als ik teveel overneem uit dit boekje en het citaatrecht overschrijd.
Maar deze woorden, Vader, ze raken mijn hart zo diep dat ik ze voel, ze proef, ze zie.
Ik voel als het ware het kolken van die rivier in mijn hart en ik moet er overschrijven, ik moet het delen.
O, wat zou het inderdaad allemaal anders worden.
Vergeef ons, Vader, dat we ons zo makkelijk laten inpakken en beheersen door wat er op ons afkomt.
Dat we vaak slechts maar een klein beetje van onze tijd en aandacht aan U geven.
Dat U niet onze onverdeelde aandacht krijgt.
Vergeef mij, vergeef ons en help ons ...
Doe mij -ons- meer stilstaan bij Wie U bent, bij Uw grootheid.
Heere, als ik 'Uw huis' zou binnengaan in het volle besef Wie ik, samen met mijn broeders en zusters ga ontmoeten, in het volle besef van Uw grootheid, Uw liefde, Uw genade, wat zou het dan inderdaad anders zijn.
O Vader, leid mij, leid ons Uw gemeente, door Uw Heilige Geest en verander mij, verander ons.
Maak ons hart bereid om U samen in eenheid te ontmoeten en U te aanbidden in het volle besef van Wie U bent.
In Jezus 'Naam bid ik U dit.

- Amen –

U aanbidden.
Alleen of samen
met een voorbereid hart,
met onverdeelde aandacht,
in het diepe besef van Uw grootheid,
Uw liefde en genade.
Dat U bent Wie U zegt dat U bent.
Inademend het wonder dat U er altijd bent;
uitademend woorden en daden,
die laten zien wie U bent.
Onszelf volkomen gevend.
Voor eeuwig verbonden
met Uw eindeloze heerlijkheid.

'Wat zou er gebeuren als we aanbiddend naar de kerk zouden gaan, en al voor de deur vol zouden zijn van het besef van Zijn aanwezigheid?'

U bent het waard, Heere,
te ontvangen de heerlijkheid,
de eer en de kracht,
want U hebt alle dingen geschapen,
en door Uw wil bestaan zij en zijn zij geschapen.

En zij zeiden met luide stem:
Het Lam Dat geslacht is, is het waard om de kracht te ontvangen,
en rijkdom, wijsheid, sterkte, eer,
heerlijkheid en dankzegging.

- Amen –

Openbaring 4:11
Openbaring 5:12


Hem prijzen met een lied

In de morgen wil ik komen
en U prijzen met een lied.
Ik wil U danken
en U eerbewijzen,
Ja, roemen
om alles wat U biedt.

In de morgen wil ik komen
en U eren met een lied.
Ik wil spreken en getuigen
van Uw grootheid
en Uw almacht.
Ja, doorgeven
dat U ons hoort en ziet.

In de morgen wil ik komen
en U loven met een lied.
Ik wil knielen en buigen
voor U, mijn Koning
en Heer.
Ja, Uw Naam verhogen
in vreugde en verdriet.Jehova Shalom - Shannon Wexelberg

zondag 23 december 2012

Soms, zo ineens ...

Van achter mijn bureautje
kijk ik af en toe naar buiten.
En hoewel de regen haar sporen
op mijn ramen achterlaat,
en de wind de bomen voor ons huis
in beroering brengt,
is mijn hart gevuld
met diepe vrede en rust.

Soms staren mijn ogen
even in de verte omhoog.
En hoewel de lucht grauw is,
geen spoortje blauw laat zien,
nog niet het kleinste
gouden randje van de zon,
ben ik me van Zijn liefde en zorg
voor mij bewust.

En zo bewegen mijn vingers
zich over het toetsenbord
om in woorden om te zetten
wat er diep van binnen
in mij leeft.
De dankbaarheid in mijn hart,
de innerlijke rust en vrede,
door het soms ineens zo diepe besef
hoeveel Hij, mijn hemelse Vader,
om mij geeft.

woensdag 19 december 2012

Blindelings vertrouwen ...

Gaan als een kind
aan de hand van de Vader.
Blindelings vertrouwend
op God, de Vader, keer op keer.

Ik sluit mijn ogen
en denk terug aan de tijd,
aan het kind van weleer.

In mijn hart groeit het verlangen
naar blindelings vertrouwen,
maar nu op mijn Heer.

Mijn weg door ’t leven gaan,
wetende, Hij zorgt voor mij,
iedere dag weer.

Zijn Woord wijst mij de weg,
Zijn hand houdt mij vast,
vanuit de hemel ziet Hij op mij neer.


Lees meer op >> 'Into Your Hands'

dinsdag 18 december 2012

Wanneer U als een herder voor mij zorgt ...

Heer,
hier ben ik.
Zorg voor mij
als een herder.
Leid mij,
vertroost mij,
herstel mij,
vernieuw mijn kracht.

Heer,
leid mij
aan rustige wateren
en verkwik mijn ziel.
Op U
stel ik mijn vertrouwen;
ik zal niet vrezen,
al is mijn weg
donker als de nacht.

Heer,
hier ben ik,
zorg voor mij
als een herder.
Houd
over mij
trouw de wacht.

- Amen -

Lees meer op 'Into Your Hands'

maandag 17 december 2012

Raak mijn lippen aan

Raak mijn lippen aan, Heer,
raak mijn lippen aan.
Reinig mij,
zuiver mij;
raak mijn lippen aan!

Raak mijn lippen aan, Heer,
raak mijn lippen aan.
Vergeef mij,
heilig mij;
raak mijn lippen aan!

Raak mijn lippen aan, Heer,
raak mijn lippen aan.
Hier ben ik,
zend mij;
raak mijn lippen aan!

Raak mijn lippen aan, Heer,
raak mijn lippen aan.
Zet mijn tong
in vuur en vlam voor U;
raak mijn lippen aan!
Ja, raak mijn lippen aan!

- Amen –

Naar Jesaja 6: 6,7

De woorden van mijn mond

Heer,
Jacobus zegt: ‘We struikelen allemaal,
zo niet, dan is hij(zij) een volmaakt mens.'
En hoewel ik daar zo naar uit zie, Heer;
ik moet U belijden dat ik nu nog
keer op keer faal.

Heer, U kent mijn gedachten,
nog geen woord is op mijn tong,
of U weet al wat ik wil gaan zeggen.
O Vader, ik bid U, als hetgeen
wat mijn mond uit wilt gaan
niet is tot Uw eer,
wilt U dan Uw hand
over mijn lippen leggen.

Ik weet het, Vader,
ik moet mijn mond voor zonden behoeden,
mijn tong aan banden leggen.
Niet meepraten of zomaar
van alles en nog wat zeggen.

Hoe meer ik immers spreek,
hoe groter de kans dat ik woorden spreek
die U verdriet doen of pijn.
O, ik weet het, Vader,
eerder mijn mond houden,
mijn tong in bedwang houden,
dat zou zoveel beter zijn.

Uw woord is zo duidelijk:
‘wie zijn tong en mond bewaart,
behoedt zichzelf voor benauwdheden.’
De tong is slechts een klein orgaan
maar tegelijk is zij een wereld
van ongerechtigheden.

Heer, met mijn mond breng ik U
alle lof en eer;
maar als ik niet oppas,
ga ik het volgende moment
gewoon vreselijk te keer.

Ik weet het, Vader,
dit is niet goed, zo hoort het niet.
Het is zondig, het maakt mij onrein
en het doet U en de ander verdriet.

O Vader, ik bid U,
zet een wacht voor mijn mond,
behoed toch de deur van mijn lippen,
opdat mij niets onbedachtzaams
meer zal ontglippen.

Ik bid U, vader,
laat toch de woorden van mijn mond
en de overleggingen van mijn hart
U welgevallig zijn.
Dat ook in wat ik denk en zeg
zichtbaar mag worden
dat U met Uw licht en liefde
door mijn leven schijnt.

- Amen -

Naar: Jac. 3:2; Ps. 139:4; Ps. 39:2; Spr. 10:19; Spr. 21:23; Jac. 3:5a,6a,9; Ps. 141:3; Ps. 19:15

De hemel viert feest

De hemel viert feest;
de Zoon van God
is teruggekeerd.
Engelen zingen,
juichen,
brengen Hem lof en eer.
Ja, Hij is het waard
te worden geëerd.

Hoor hoe de hemel zingt,
hoor hoe de hemel juicht.
Nog slechts een korte tijd
en heel de schepping buigt.
Hoor hoe de hemel zingt,
hoor hoe de hemel juicht.
Nog slechts een korte tijd
en iedere mond getuigt:

Jezus Christus is Heer,
Hem en Hem alleen
komt toe
alle lof, dank en eer.

(Jezus wordt opgenomen in de hemel - Handelingen 1:4-11)

In de avondschemering

In de avondschemering
kijk ik omhoog en zoek Hem,
die al mijn dagen kent.

Jezus,
U bent mijn Redder en Heer,
mijn Bron, mijn steun en toeverlaat.
Dank U, dat ik weten mag
dat U heel dicht bij mij bent.

In de stilte
van Zijn nabijheid
leun ik als het ware
even met mijn hoofd
tegen Hem aan.

De dagen zijn soms
zo moeilijk en zwaar
en vergen zoveel van mij.
Maar dank U, Jezus,
dat ik ze niet alleen
hoef te gaan.

U gaat met mij mee,
elke dag,
ja elk moment;
U laat mij nooit alleen.

U leidt,
U ondersteunt,
U troost,
U geeft mij kracht;
als een schild
bent U om mij heen.

En zo kom ik tot rust
in de stille avondschemering,
in Uw liefdevolle nabijheid.

Nog even koester ik mij
in de warmte van Uw liefde
en sterk mij aan de kracht
van Uw aanwezigheid.

Ochtendmeditatie

Heer,
ik kom tot U
en in de stilte
van de ontluikende,
nieuwe dag,
zoek ik
Uw aanwezigheid.

Ik sluit mijn ogen,
vouw mijn handen
en verlang ernaar
even met U
alleen te zijn.
U bent mijn Heer
en het is
mijn diepst verlangen
dat U mij
op al mijn wegen
leidt.

Ik heb geen woorden
om te spreken,
Heer;
‘k wil slechts alleen
even met U
samen zijn.

In de stilte
van deze nieuwe dag,
in Uw aanwezigheid,
kom ik tot rust
en ontvang
nieuwe kracht.

Uw Geest
doorstroom
mijn wezen
als ik U, hier,
in de stilte
ontmoet.

In mijn hart
ontspringt een lied
van lof en dank;
ik zing voor Hem,
heel zacht.

Niets mag
dit stille samen-zijn
verstoren;
hier
ligt mijn sterkte
als ik
de nieuwe dag
begroet.

Zuiver en standvastig

Mijn God, maak mijn hart zuiver
en mijn geest standvastig.

Psalm 51:12
Als ik bid:
Maak mijn hart zuiver, o God,
dan bid ik eigenlijk;
Heer, laat mij zien
wat er niet goed is
in mijn leven.
Dan geef ik aan,
dat ik bereid ben
om Zijn wil te doen
en mijzelf volledig
aan Hem over te geven.

Als ik bid:
Maak mijn geest standvastig, o God,
dan bid ik eigenlijk:
Heer, ik wil niet langer zijn
als de golven der zee
die gaan op en neer.
Dan geef ik aan,
dat ik bereid ben
om te worstelen
en te strijden,
ook al doet het soms
behoorlijk zeer.

Als ik bid:
Maak mijn hart zuiver
en mijn geest standvastig, o God,
dan bid ik eigenlijk:
Heer, ik wil leven tot Uw eer
en Uw Naam verhogen.
Dan geef ik aan,
dat ik bereid ben
Zijn wil te doen
en Zijn wegen te gaan,
onverschrokken,
doch zeer bewogen.

Gods onzichtbare hand

In gedachten zie ik haar staan.
ze trekt haar omslagdoek dichter om zich heen.
Haar ogen staan vol tranen,
waar, o waar moet ze nu toch heen …

Geschopt, geslagen en uit huis gezet;
er is in huis geen plaats meer voor haar.
Ze heeft schande over haar familie gebracht
toen Jezus tot leven kwam in haar.

O, ze kan niet en wil niet meer zonder Hem leven,
maar de prijs is hoog en wordt duur betaald.
Maar Hij gaf voor haar Zijn leven,
de grootste prijs heeft Hij reeds betaald.

Zo loopt ze ontredderd door de straten,
op zoek naar een veilig onderkomen.
Ergens heel ver weg klinkt een zacht gebed;
een deur gaat open, ze mag er binnen komen.

De warmte van vuur en liefde
omarmen haar gebroken hart en leven.
Hulp, gezonden door God op een uitgesproken gebed
brengen nieuwe hoop en nieuwe kansen om te leven.

Gods onzichtbare hand in beweging gebracht door een gebed.
O Heer, maak mijn hart gevoelig voor de stem van Uw Geest;
opdat ik in beweging kom en er een verschil wordt gebracht
door een door mij gebeden gebed.

Geschreven nav. de Women to Women-dag van Open Doors

Hoopvolle toekomst

Er wacht mij een hoopvolle toekomst,
want U, Here, heeft mijn geluk voor ogen.
Uw gedachten over mij zijn gedachten van vrede,
Uw Vaderhart is vol van mededogen.

Telkens als ik U om hulp roep,
zult U er zijn en naar mij luisteren.
Telkens als ik tot U bid zult U mij horen
al zou ik niets kunnen dan zachtjes fluisteren.

Zo zult U er voor mij zijn iedere dag,
terwijl ik op weg ben naar Uw heerlijkheid.
Op deze weg is er vrede in mijn hart,
want U, Heer Jezus, bent het die mij leidt.

Stille zaterdag

Vandaag noemt men het Stille Zaterdag;
de dag tussen Goede Vrijdag en Pasen,
de dag voor Jezus ‘opstanding.
Maar het is niet stil;
het is een dag als andere,
ik merk geen enkele verandering.

Het maakt me een beetje verdrietig
dat het slechts een naam is
die aan deze dag is gegeven.
De winkels zijn gewoon open,
iedereen gaat gewoon zijn gang
alles bruist van het gewone leven.

O, ik weet wel, morgen is het Pasen;
voor ons is het immers anders,
wij weten dat Hij is opgestaan.
En toch, het was deze Stille Zaterdag
dat Jezus verbleef in het graf
ver bij Zijn Vader vandaan.

Stille Zaterdag.
O Vader, wat moet het voor U
ontzettend stil zijn geweest.
Uw Geliefde Zoon,
verborgen in het graf;
doodse stilte voor het feest.

Ik wil vandaag stilstaan, Vader,
bij de stilte die er was tussen
Goede Vrijdag en Jezus’ Opstanding.
Meegaan in de gevoelens van gemis,
in de stilte tussen vrees en hoop, voor
het moment van volledige voleindiging.

Als God zwijgt

Mijn God, mijn God,
waar bent U?
Ik schreeuw de woorden uit.
Ik heb U zo nodig,
maar waar, waar bent U nu?

Ik bid, ik smeek,
ik schreeuw, ik huil.
Ik stoot de woorden uit:
'U bent toch Degene
bij wie ik altijd schuil?'

Mijn bed is nat
van de vele tranen.
Nogmaals schreeuw ik het uit,
terwijl nog een stroom van tranen
hun weg naar beneden banen.

Dan buig ik mijn hoofd
en besluit op Uw beloften
te gaan staan,
ook al ervaar Ik
Uw aanwezigheid nu niet.
U hebt gezegd:"
'Ik zal je niet begeven
noch verlaten,'
deze woorden staan vast
ook als ik U niet ervaar of zie.

Gods aanwezigheid is niet afhankelijk
van wat ik voel of ervaar.
Hij is er en Hij zal er altijd zijn,
ook in de stilte die ik nu ervaar.

* Psalm 22: 2,3
* Mattheüs 27:46


Lees ook een later verschenen Blog waarin ik dit gedicht gebruikt heb.
>> 'Als de hemel zwijgt - Nieuw inzicht ...'
      (Into Your Hands)

zondag 16 december 2012

In de stilte van de nacht

In de stilte van de nacht,
zo, nog even voor het slapen gaan,
lees ik nog een paar verzen
en neem Zijn woorden mee in mijn slaap.
Ik kom tot rust
als ik Zijn woorden lees
en vrede vult mijn hart
terwijl ik nog eens heerlijk gaap.

In de stilte van de nacht,
door het nachtelijk duister omringd,
lijken soms de zorgen en moeiten
zo vreselijk zwaar.
Hoe heerlijk is het dan
om even uit Zijn woord te lezen
en zo te beseffen:
Hij is daar!

In de stilte van de nacht,
als je alleen bent
met je gevoelens en gedachten,
is er Eén, Die alles weet wat in jou leeft.
Je kunt rustig gaan slapen,
want Hij, Die sluimert noch slaapt,
is het die jou,
vol liefde en bescherming,
omgeeft.

Zegen en genade

Zegeningen in regendruppels,
genezing door tranen heen.
Leren door de beproevingen van het leven:
'Je bent nooit alleen.'

Gods woord dat troost in elk verdriet;
ons steeds opnieuw laat weten:
"Ik vergeet je niet!
Bij Mij ben je veilig en geborgen;
Ik zal altijd voor je zorgen!"

Mijn bede:
'Heer Jezus, trek mij
steeds dichter naar U toe.
U wil ik volgen,
al ben ik nog zo moe.
Laat zegen voortkomen
uit deze, soms zo moeilijke en zware reis;
laat mij mij standvastig en zeker
gaan, de weg die U mij wijst.
En als dan het einde
van mijn reis gekomen is,
laat mij dan meer en meer geworden zijn
naar Uw beeld en gelijkenis.

Welk een genade
is mijn deel geworden
toen Hij mij riep
door de donkere nacht.
Welk een genade
is mijn deel geworden,
doordat Hij aan mij dacht.

Welk een genade
is mijn deel geworden,
toen Hij stierf
daar aan het kruis.
Welk een genade
is mijn deel geworden,
dat Zijn eeuwige woning
straks ook is mijn thuis.

Welk een genade
is mijn deel geworden
nu Zijn adem in mij leeft.
Welk een genade
is mijn deel geworden
dat Hij mij
met Zijn beschermende vleugels
omgeeft.

Wat kan ik anders doen
dan gaan waarheen Hij mij ook roept;
ik verlies mijn leven,
maar vind het terug in Hem.
Ik verkrijg door Hem
een hoop die nimmer sterft;
ik buig mijn hart, neem mijn kruis op
en luister gehoorzaam naar Zijn stem.


What Grace is Mine


Ook dit lied heb ik zo goed mogelijk proberen te vertalen.

Welke genade is van mij, dat Hij, Die woont in het oneindige licht,
door de nacht heen roept om mijn verre ziel te vinden.
En uit Zijn littekens gegoten genade, die voor mij pleit,
zodat ik kan leven en in Zijn naam gekend ben.

Dus ik zal gaan waarheen Hij mij ook roept.
Ik verlies mijn leven om het terug te vinden in Hem.
Ik geef alles om de hoop verkrijgen die nooit sterft.
Ik buig mijn hart, neem mijn kruis op, en volg Hem.

Welke genade is van mij om te weten dat Zijn adem leeft in mij.
Onder Zijn vleugels kan mijn ontwaakte ziel stijgen.
Alle angst kan vluchten, want de donkere nacht van de dood is overwonnen.
Mijn Verlosser leeft, en regeert in eeuwigheid.


Mijn anker

Heer Jezus,
de reis van dit leven
kan zo moeilijk zijn en zwaar.
Stormen kunnen zo hevig woeden
en Uw aanwezigheid daarin
is soms nauwelijks merkbaar.

Geef ons, Heer,
een standvastige geest,
een geest vol van vertrouwen op U.
Laat ons vasthouden
aan de woorden die U eens sprak.
Ze golden toen, maar ook nu.

U bent bij ons,
al de dagen van ons leven,
of we U nu ervaren of niet.
U bent er,
U zult er altijd zijn,
in vreugde en in verdriet.


Zegeningen

  Blessings 

Misschien is het goed
om onszelf eens af en toe
bepaalde dingen af te vragen,
in plaats van boos of verdrietig te worden,
te twijfelen aan Zijn goedheid of liefde,
in plaats van te klagen.

Misschien zitten er wel zegeningen in de regendruppels,
komt er genezing door tranen heen.
Misschien wil God ons leren door de beproevingen van het leven:
je bent nooit, nee, nooit alleen.

Deze wereld is niet ons thuis,
de steeds weer terugkerende pijn in ons hart,
om alles wat er gebeurt,
getuigt daarvan.
Maar wat als onze grootste teleurstellingen,
de pijn van ons leven,
deel uitmaken van Gods grote plan?

We bidden om zegeningen,
om voorspoed,
om bescherming voor ons leven.
Maar wat als God
Zijn genade en barmhartigheden
nu eens door beproevingen heen wil geven?
Dit lied met zijn indringende tekst, raakte mij diep in mijn hart.
Zo herkenbaar en zo waar.
God geeft soms Zijn genade, Zijn barmhartigheid juist door de pijn  en moeiten van het leven heen.
Als wij bereid zijn om Zijn zegeningen te zien, dan zullen we ze ook zien dwars door omstandigheden heen en soms (misschien wel meestal) achteraf.
Dit lied echter spoort mij aan om in moeilijke omstandigheden verder te kijken dan wat mijn ogen op dat moment zien.

Ik heb getracht het lied zo goed mogelijk te vertalen voor degenen die moeite hebben met het engels.
Dat het voor velen een eye-opener mag zijn en tot zegen en bemoediging.


We bidden om zegeningen, we bidden om vrede.
Gerieflijkheid voor familie, bescherming terwijl we slapen.
We bidden voor genezing, voor voorspoed.
We bidden dat Uw machtige hand  ons lijden zal verzachten.
En al die tijd hoort U ieder uitgesproken behoefte,
maar U houdt veel teveel van ons om ons minder te geven.

Want, wat als Uw zegeningen komen door regendruppels,
wat als Uw genezing komt door tranen?
Wat als er duizend slapeloze nachten nodig zijn
om te weten dat U dichtbij bent?
Wat als de beproevingen van dit leven gecamoufleerde  genade is?

We bidden om wijsheid, Uw stem te horen.
En we huilen van boosheid als we niet ervaren dat U dichtbij bent.
We twijfelen aan Uw goedheid,
we twijfelen aan uw liefde.
Alsof iedere belofte, die U geeft in Uw woord, niet genoeg is.
En al die tijd hoort U iedere wanhopige smeekbede
en verlangt U ernaar dat we vertrouwen hebben om te geloven.

Want, wat als Uw zegeningen komen door regendruppels,
wat als Uw genezing komt door tranen?
Wat als er duizend slapeloze nachten nodig zijn
om te weten dat U dichtbij bent?
Wat als de beproevingen van dit leven gecamoufleerde genade is?

Als vrienden ons verraden,
als de duisternis lijkt te winnen,
weten we, dat deze pijn ons hart eraan herinnert
dat dit niet ons thuis is.
Dit is niet ons thuis.

Want, wat als Uw zegeningen komen door regendruppels,
wat als Uw genezing komt door tranen?
Wat als er duizend slapeloze nachten nodig zijn
om te weten dat u dichtbij bent?
Wat als mijn grootste teleurstellingen, of de pijn van dit leven,
de onthulling is van een grotere dorst die deze wereld niet kan bevredigen?
En wat als de beproevingen van dit leven,
de regen, de stormen, de zwaarste nachten,
Uw gecamoufleerde barmhartigheden zijn?

Tot rust komen

Moe van alle zorgen,
van alle dingen
die hebben plaatsgevonden,
ga ik naar U,
net zolang totdat ik
opnieuw de rust en vrede
heb weer gevonden.

Het ene moment ben ik stil
en het andere vertel ik U alles
wat mij zo bezighoudt.
En al spring ik daarbij soms
van de hak op de tak,
dank U wel, dat dat kan en mag,
dat U mij daar niet van weerhoudt.

Heer, het is zo fijn om te weten
dat U mij, in deze wirwar van gevoelens,
gedachten en woorden, verstaat.
Hoe moeilijk ik soms ook kan verwoorden
wat ik toch precies bedoel,
U kent mijn hart
en U weet wat er in mij omgaat.

En dat alleen al, lieve Vader,
brengt rust en vrede
in mijn onrustige hart.
En zo zoek ik U telkens op
om bij U tot rust te komen
en vrede te vinden
in alles wat mij soms zo verwart.

Voor Naomi - Van oma

Lieve Elisha Naomi,
nog voor ik je had gezien,
was mijn hart al diep ontroerd,
maar nu, nu schiet mijn gemoed steeds vol
telkens wanneer ik aan je denk.

Je bent zo bijzonder!
Zo kunstig geweven,
zo wonderlijk bereidt door Zijn hand;
zo’n kostbaar geschenk.

Lieve, kleine meid,
je bent de dochter
van mijn zoon,
en ik, ik mag jouw oma zijn.

Voor altijd zal ik van je houden
en altijd mag je bij mij komen.
En zolang als God mij het leven geeft,
zal ik er altijd voor je zijn.

Maar,
lieve Elisha Naomi,
boven alles is mijn gebed,
dat jij Hem,
die jou geschapen heeft,
eens zal aannemen
als jouw Heiland en Heer
en je uit zal groeien
tot een vrouw
die leeft tot Zijn glorie
en eer.

Vergeet daarin nooit
de betekenis van je eerste naam:
God is je Helper,
Hij zal er altijd voor je zijn.
In tijden van vreugde,
in tijden van verdriet;
of je nu al groot bent
of nog heel erg klein.

Zo bid ik
Zijn zegen over jouw leven;
Zijn Naam
leg ik op jou.
Opdat je eens zal weten
hoeveel Hij
van je hou.

Liefs,
     je oma

Elisha Naomi


Onze eerste kleinkind, Elisha Naomi
Geboren op 11 januari 2012

Mijn hart is diep ontroerd
en mijn gemoed schiet vol
als ik alleen al aan haar denk.
Heer, ik heb geen woorden
die weer kunnen geven
wat ik diep van binnen voel.

Ik kijk omhoog,
ik wil U danken voor dit kostbare
en prachtige geschenk.
En daar woorden mij ontbreken,
geef ik U mijn woordeloos gebed.
Want U weet wat in mij leeft
en U weet wat ik bedoel.

Als een blanco schrift

01-10-2012

Vandaag is de eerste dag van een heel nieuw jaar
en opnieuw ligt het
als een blanco schrift open en klaar.
Wachtend om opnieuw te worden ingevuld;
de ene keer zorgvuldig,
een andere keer vol ongeduld.

De eerste regels zijn reeds geschreven,
zie maar naar hetgeen je vandaag al hebt gedaan.
En vele regels zullen er nog volgen
voordat het schrift opnieuw vol zal staan.

Weet je, een klein beetje daarvan heb je in eigen hand.
Nee, niet wat er zal gebeuren of hoe de dingen zullen gaan,
maar wel hoe jij er mee omging, hoe je reageerde;
ja, ook dat zal er in komen te staan.

Tja, dat kan soms lastig of misschien zelfs pijnlijk zijn;
we reageren immers niet altijd even goed
op wat er in ons leven gebeurd.
Maar toch, ook dat hoeft niet voor niets te zijn
zolang je maar bereid bent om ervan te leren;
dan zul je zien dat het hele plaatje alsnog
anders wordt ingekleurd.

Vandaag is de eerste dag van een heel nieuw jaar
en als een blanco schrift ligt het open en klaar.
Wachtend op elk deel, ja, elk detail van je leven;
wachtend op alles wat er opnieuw wordt in geschreven.

Weet je, eigenlijk schrijft je Maker, je Schepper,
iedere dag als eerste in dat schrift van jou.
Iedere dag opnieuw wil Hij je als eerste laten weten,
dat Hij voor je wilt zorgen omdat Hij zoveel van je hou.

Tja, en dan is het wel heel erg pijnlijk en teleurstellend
als Hij merkt dat jij er vaak niet bent.
O, Hij wil je zoveel geven, iedere dag opnieuw,
maar soms, als je terugleest,
is het net alsof jij Hem niet kent.

Als je terugkijk in het schrift van vorig jaar,
de bladzijden van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat,
dan is er slechts een enkele pagina
waar een ontmoeting met Hem op staat.

Weet je, de toekomst ziet er niet echt rooskleurig uit,
het brengt menig mens tot wanhoop, of geeft veel verdriet.
Maar als je dagelijks in Zijn nabijheid komt,
je sterkt aan Zijn kracht, dan kun je altijd verder,
want je weet: Hij is het die altijd naar mij ziet.

O, dan groeit je vertrouwen in Hem
en Hoop kleurt je leven;
vrede en vreugde worden jou door Hem gegeven.
En wat de toekomst dan ook nog voor jou in petto heeft,
je kunt het aan, want Hij is het die in jou leeft.

En aan het einde van dit jaar,
als alle bladzijden dan weer zijn volgeschreven,
kijk dan eens terug naar dat eens zo lege schrift
en zie hoe Hij je iedere dag opnieuw vol liefde heeft omgeven.

Verwondering en dankbaarheid

Verwondering en dankbaarheid
om God die mens werd
en deelde in alles;
onze vreugde, onze pijn.

Verwondering en dankbaarheid
om 'Het Licht der Lichten'
Die naar onze donkere
en duistere wereld kwam.

Verwondering en dankbaarheid
om de Oneindige te zien
in de armen van haar
die Hij geschapen heeft.

Verwondering en dankbaarheid
om Gods plan,
de redding van hen
die verloren zijn.

Verwondering en dankbaarheid
om het Lam van God
die al onze zonden
op Zich nam.

Verwondering en dankbaarheid
om Jezus, Gods Zoon,
die kwam en ons
eeuwig leven geeft.

Verwondering en dankbaarheid
diep in mijn hart.

Maria, wist je dat?

Onderdeel Kerstavond voor Vrouwen 2011


Mary did you knowMaria,
wist je dat allemaal?
Heb je ooit maar een moment
vermoed, hoe Zijn leven
zou worden, zou zijn?

Dat Hij als 12 jarige jongen
in de tempel zou zijn,
vol wijze vragen en inzichten;
bezig met de dingen van Zijn Vader,
terwijl jij ronddoolde,
op zoek was naar Hem,
vervuld van wanhoop en pijn?

Maria,
kon je ook maar vermoeden
dat jouw Zoon
door de duivel,
op elk mogelijke manier,
verzocht zou worden,
daar in de woestijn?

Wist je dat, Maria?
Had je het ooit
kunnen bedenken
hoe Zijn leven zou worden,
zou zijn?

Had je ooit kunnen bedenken
dat Hij aan een Samaritaanse vrouw
om drinken zou vragen?
Dat Hij Zichzelf als Levend Water
aan zou bieden,
tot vergeving en genezing
van al haar zonden en nood?

Had je ooit kunnen bedenken
dat Hij 5000 man zou voeden
van vijf broden en twee vissen?
Dat Hij niet alleen harten zou voeden,
maar ook monden
met slechts een paar vissen
en wat brood?

Wist je dat, Maria?
had je ooit kunnen bedenken,
dat, toen Hij naar Jeruzalem ging,
dezelfde mensen
die Hem toen toejuichten,
hosanna zongen,
hun mantels neergooiden
voor Hem op de grond,
even later zouden roepen,
zouden schreeuwen
om Zijn dood?

Wist je dat, Maria?
Had je het ooit kunnen bedenken
hoe het leven van jouw kind
zou worden, zou zijn?
Wist je wat het betekende
toen je God jezelf aan bood?


Kerstavond voor Vrouwen  2011
Kandelaargemeente Voorthuizen
Van de Kribbe naar het Kruis naar de Kroon


Na maanden van voorbereiding was het gisteravond dan zover; de Kerstavond voor Vrouwen 2011.
Al vroeg waren we gisteravond aanwezig om alles klaar te zetten en af te stellen voor de avond.
Nog even werd er geoefend.
Een lied, een stukje, een PowerPoint.
De koffie en thee werden in de kannen gedaan; de schalen met hapjes gevuld.
Zo vlak voor aanvang was het nog een drukte van belang.
Ook de vuurkorven waren aangestoken, maar de wind joeg de vuurspetters alle kanten op.
Snel werden ze nog opzij geschoven, zodat iedereen veilig naar binnen zou kunnen.
En langzaamaan druppelden de eerste gasten binnen.

Werden de vrouwen voorgaande jaren onthaald door een grote groep mannen met een mooie rode strik, dit jaar werden ze binnen gehaald in de stijl van de tijd van de geboorte van de Here Jezus.
‘Romeinse soldaten’ stonden bij een paar tafels, alwaar de vrouwen zich in konden schrijven in de boekrollen die er lagen.
Zo werd bij binnenkomst al duidelijk in welke tijd we ons vanavond zouden bevinden en met een kopje koffie/thee in de hand gingen vele vrouwen de zaal binnen, vol verwachting over wat de avond brengen zou.
Het thema was ‘Zijn geschenk aan ons’; de Kribbe, het Kruis en de Kroon bevinden zich in het midden van het podium en is de rode draad voor deze avond.

Dan gaat het licht uit en een stem vanuit achterin de zaal neemt ons in verhaallijn mee naar Nazareth, naar een klein huisje waar de engel Maria vertel dat ze een kindje zal krijgen.
Dan gaat het licht weer aan.
Een trompet klinkt en er verschijnen drie soldaten.
Eentje klimt op de boomstronk die er staat en twee tellen later buldert zijn stem door de zaal.
Tot twee keer toe klinkt er de aankondiging dat een ieder zich dient in te schrijven in zijn of haar geboorte stad.
De boomstronk wordt weggezet en de soldaten verdwijnen uit het zicht.

Samen met elkaar zingen twee kerstliederen; ‘Komt allen te samen en Stille nacht, heilige nacht’ en luisteren vervolgens naar het voor velen zo bekende kerstevangelie uit Lucas 2.

Als de boodschap van de geboorte van de Here Jezus is voorgelezen, worden we aangespoord om onszelf eens af te vragen waar ons kerstfeest nu eigenlijk om draait.
Een gedicht met een indringende vraag.
Waar draait het bij ons om met Kerst?
Zien wij de kribbe achter het kruis?

Dan worden we door middel van het lied ‘Mary, did you know’ meegenomen in een stukje van Jezus ‘leven zoals het werd toen Hij opgroeide.
Terwijl Natasja het lied met de backing Vocals zong draaide een filmpje van het leven van Jezus via de beamer en de indringende beelden versterkten de prachtige klanken en tekst van dit mooie lied.
Met het gedicht wat volgde, liepen we als het ware in vogelvlucht door het leven van Jezus tot en met de intocht van Jeruzalem

Oh, Maria, had je het ooit ook maar voor een moment kunnen vermoeden dat het leven van jouw Zoon zo zou worden, zou zijn ….. ?

Als antwoord op dit alles zongen we samen het lied ‘Licht van de wereld’ en luisterden we naar het lied ‘In the name of the Lord’ gezongen door Natasja.
Daarna werd het opnieuw stil.

Twee vrouwen verschijnen op het podium; een vrouw uit deze tijd en een vrouw uit de tijd van Jezus.
Met het monoloog wat volgde werden we meegenomen door de één naar de vragen van deze tijd ‘Zou het allemaal wel waar zijn wat ze, die christenen, zeggen?’ en door de ander naar het kruis waar zij zich, intens verdrietig, afvroeg hoe dit toch allemaal kon gebeuren.
Een boodschap met vragen door velen gesteld.
Een boodschap van de verlossing en de bevrijding die Zijn lijden en sterven heeft gebracht.
Een boodschap met een aanmoediging om te kiezen.
Een boodschap van leven, van eeuwig leven voor een ieder die in Hem gelooft.
Een boodschap van liefde, van hoop, van uitzicht.

Na de pauze sprak Jeannette Schut over ‘De Kroon’.
Het is zo bijzonder om te horen  en te zien hoe God Zelf alles in elkaar doet passen en overlopen.
Aan de ene kant was alles reeds gezegd en aan de andere kant had God Jeannette de woorden gegeven om het uit te werken.
De boodschap die zij bracht en wat het deed in je hart is niet zo maar in wat woorden weer te geven.
Ik kan slechts wat kernpunten noemen.

We zijn koningskinderen.
We zijn gekroond met heerlijkheid en eer. (Hebreeën 2:7)
Het koningskindschap is van ons doordat God onze Vader is.
Het is voor een ieder die Hem liefheeft.
Het liefhebben is een wilsbesluit, is kiezen.
De belangen van de ander voor die van jou zetten, zelf kleiner worden, de ander verhogen.
Het koninkrijk van God is voor hen die Hem liefhebben en is daar waar Jezus mag wonen en regeren; waar Hij de eerste plaats krijgt.
Daar wordt het zichtbaar.
Door bekering, door een keuze voor God, door Hem lief te gaan hebben boven onszelf, komt Hij op de troon van ons hart en daar wordt Zijn koninkrijk gevestigd; in ons.
Als je ja gezegd hebt tegen Hem, dan ben je dus een koningskind en als zodanig dienen we ons ook proberen te gedragen in en op alle terreinen van ons leven.

Aan het begin hadden een ‘gouden kroon’ ontvangen die we tijdens haar toespraak op mochten zetten; we zijn immers als mens de kroon op Gods schepping.
Aan het eind van haar toespraak werd gevraagd om hem weer even af te zetten.
Het draait immers allemaal om overgave.
Afstand doen van je troon in je eigen hart.
De keuze: laat je je leiden, regeren door Je Vader, de Koning.
Het verlangen, om je te gedragen als een koningskind, in je te laten groeien.
De kroon van heerlijkheid en rechtvaardigheid, van geliefde en bemind zijn te aanvaarden en te dragen met opgeheven hoofd.
Als dit ook ons verlangen was, deze overgave, dan werd ons gevraagd de kroon af te zetten en onder het zingen van het lied biddend weer op te zetten.

Jezus,
Gods heerlijkheid verschijnt,
De Mensenzoon,
de Zoon van God
zal Koning zijn.
Jezus.
Hij offerde zichzelf;
wordt nu verhoogd,
wordt nu gekroond;
Hij is de Heer!

En zijn koninkrijk kent geen grens
en haar heerlijkheid kent geen eind,
nu de majesteit en luister
van de Vredevorst verschijnt,
Hij zal koning zijn.
Hij zal heerser zijn
en regeren met macht
en in gerechtigheid.
Jezus, Gods heerlijkheid verschijnt.

Jezus.
zo lief had Vader ons,
Hij was Gods trouw,
Hij was Gods Woord,
aan ons getoond.
Jezus,
beeld van Gods heiligheid;
wordt nu verhoogd,
wordt nu gekroond;
Hij is de Heer!

Kribbe … Kom vol verwachting.
Kruis … Kijk en kies, overgave.
Kroon … Kniel en aanvaardt het kindschap, koningschap.

Het is stil na de boodschap die Jeannette door mocht geven.
Hoe toepasselijk is het nummer wat dan volgt: ‘We fall down and lay our crowns at the feet of Jesus.’
We knielen neer; eigenlijk staat er, we vallen neer en leggen onze kroon aan de voeten van Jezus.
Eén jonge vrouw deed dat letterlijk; het gouden kroontje wat we allemaal ontvangen hadden, legde zij symbolisch op het podium en na haar volgden er meer.
Een bijzonder en indrukwekkend moment.
Aansluitend beeldde Carolina het uit in haar dans in combinatie met vlaggen en PowerPoint.
De vraag die via de PowerPoint de zaal binnenkomt: Wil jij voor Mij buigen?
De status die wij hebben: Geliefde dochters van de Allerhoogste!
De oproep: Sta op en schitter!
Het antwoord op het waarom: Want uw licht is gekomen, de glorie van de Heer komt over U.
De opdracht: Je bent het zout der aarde; het licht in de wereld.
De komst van Koning Jezus is nabij!

Met woorden is niet weer te geven hoe bijzonder deze opeenvolgende dingen waren.
Het woord van Jeannette - De Kroon; het lied dat we nog onder haar boodschap samen zongen – ‘Jezus, Gods heerlijkheid verschijnt’; het lied van Natasja – ‘We fall down and lay our crowns at the feet of Jesus; en nu de ‘boodschap’ van Carolina op de muziek van ‘The offering’ en ‘The giving’ van M.W. Smith.
Hoe duidelijk was het niet; wij als team mochten het voorbereiden, de aanzet geven, maar Hij, de Almachtige is de grote Regisseur, Die het allemaal heeft voorbewerkt en uitgewerkt in de harten van een ieder afzonderlijk.
Alleen daardoor kon het worden tot één bijzonder geheel.

Onze God is een creatief God, ook humor komt van Hem.
In het stukje wat volgde om mensen kennis te laten maken met de Alphacursus, werden onze lachspieren even aardig aan het werk gezet.
Wat een bijzonder God hebben wij toch.
Klinkt het ene moment een diepe en indringende boodschap; wordt ons hart ontroerd en aangeraakt, het volgende moment kan en mag je heerlijk lachen, zonder dat het één afbreuk doet aan het ander, zonder dat er ook maar iets van de voorgaande boodschap verloren ging.

Samen hebben we nog heerlijk het nummer ‘O happy day’ gezongen, alvorens de avond werd afgesloten en we nog samen staande God de eer brachten met het al eeuwenoude lied: ‘Ere zij God’.

Het was een geweldige avond, waarin we Gods aanwezigheid, Zijn Geest, Zijn leiding, Zijn hand in alles duidelijk hebben gezien en ervaren.
Alle eer en glorie komt Hem en Hem alleen, toe!

Immanuël, God is met ons

Jezus
Zoon van God
Immanuël
God is met ons

Jezus
Vredevorst
Komt allen tot Hem
die vermoeid
en belast zijn.

Jezus
Zoon van God
Immanuël
God is met ons

Jezus
Mensenzoon
werd ons in alles gelijk
kent als geen ander
onze nood
onze pijn

Jezus
Zoon van God
Immanuël
God is met ons

Jezus
Lam van God
Verlosser en Heer
Mag Hij ook
jouw Redder zijn?

Advent

Advent,
verwachten.
Uitzien naar de komst
van onze Heer.

Advent,
verwachten.
God komt naar ons toe
in de gedaante
van een klein mensenkind.

Advent,
verwachten.
Hoop voor de toekomst;
geschenk van onze Heer.

Advent,
verwachten.
Zie, hoe in Hem
God ons bemind.

Dochters van de Allerhoogste

We zijn dochters van de Allerhoogste;
bekleed met de mantel van gerechtigheid.
Zijn Licht schijnt over ons;
wij gaan onze weg met koninklijke waardigheid.

We zijn dochters van de allerhoogste;
kostbaar, waardevol en hooggeschat.
Zijn Luister, Zijn glorie schijnt over ons;
wij gaan onze weg wetende dat Hij
ons leven houdt omvat.

Loof de Here, mijn Ziel!

Zo, loof de Here, mijn ziel,
en al wat in mij is,
prijs Zijn heilige Naam.

Vanuit het diepst van mijn binnenste,
met alle kracht die in mij is,
prijs Hem met de engelen saam.

Want Uw liefde, Heer, is voor eeuwig.
Uw heil voor ieder geslacht.
Uw genade oneindig groot,
blijkens de redding die U ons bracht.

U vergeeft mij al mijn zonden,
geneest mij, en redt mij van de dood.
U schenkt mij nieuwe levenskracht
en sterkt mij in mijn nood.

U, Heer, bent rechtvaardig,
geduldig, liefdevol en trouw.
Onmetelijk is ook Uw goedheid,
(doch er staat wel) voor wie U vereren zou.

Maar over wie U vereren,
ontfermt U zich als een Vader, Heer.
Dan is Uw liefde voor eeuwig,
maar alleen voor een ieder die U vereert.

O, en hoe kort is niet het leven van ons mensen.
Hoe broos is niet ons bestaan.
We zijn als een bloem in het gras,
één windvlaag, en het is met haar gedaan.

Uw troon, Heer, is in de hemel.
U heerst over 't gans heelal.
Engelen loven de Here,
sterke helden, groot in getal.

Bevelen volgen zij op,
woord voor woord voeren zij uit.
De hemelse machten prijzen Hem.
"Looft de Heer", klinkt het luid.

Zo, loof de Here, mijn ziel,
en al wat in mij is,
prijs Zijn heilige Naam.

Vanuit het diepst van mijn binnenste,
met alle kracht die in mij is,
prijs Hem, met de engelen saam.

De grootheid van God

Heere,
U bent mijn Koning;
bekleed
met majesteit en macht,
bekleed
met het hoogste gezag.

De aarde staat vast,
onwankelbaar;
zo ook Uw troon
vanaf het eerste begin.
U bent er,
U was er,
U zult er altijd zijn.
Het vult mij
met diep ontzag.

Oceanen en rivieren gaan te keer;
onstuimig bruisen de wateren.
Maar U bent machtiger
dan de bulderende zee,
dan aanstormende golven.
Ja, Heere,
van U die hoog in de hemel troont,
van U is alle macht.

Uw woorden zijn betrouwbaar.
Heiligheid is een sieraad voor Uw huis,
voor altijd en eeuwig.
Ja, U bent mijn Koning,
bekleed
met majesteit en kracht.

Naar: Psalm 93
Lees meer op 'Rondom de Psalmen'

Voorbij

Rauw is de pijn van het verdriet,
Scherp als een mes de pijn die snijdt door het hart.
Nog niet te overzien hoe je ooit weer verder moet.
Toch vertrouwend op Hem die in alles Zijn hand biedt.

Niet begrijpen, toch vertrouwen;
ook in deze pijn, in dit verdriet.
God laat nooit alleen;
Hij is het Die altijd naar ons ziet.

Hem prijzen, ook in de stormen van het leven;
het ‘Gebroken Halleluja’ klinkt naar omhoog.
In alles houdt Hij jullie met beiden handen omgeven;
en aan de hemel staat de regenboog.

(Mede gebaseerd op wat er op het kaartje stond)

Tussen hoop en vrees

Lief, klein mensenkind,
broos en kwetsbaar
is jouw leven.
Tussen hoop en vrees,
toch vertrouwend
op Hem
die jou het leven
heeft gegeven.

Lief, klein mensenkind;
zoveel moeten ondergaan
in je kleine, jonge leven.
Strijdend, vechtend,
hopend, vertrouwend
op Hem
die jou in Zijn handen
houdt omgeven.

Lief, klein mensenkind,
Ik breng jou
bij Hem,
de Schepper van het leven.
Ik bid en smeek
om Zijn helende,
genezende hand op jou;
dat Hij
‘nieuw’ leven zal geven.

Lief, klein mensenkind,
ik bid,
dat je op mag groeien
tot een man naar Gods hart,
zoals de man
wiens naam jij draagt.
Dat God jou en je ouders
op deze weg daarheen
ieder moment
omgeeft en schraagt.

Vertrouwen

Heer, als we op U
ons vertrouwen stellen,
zullen we nooit
worden teleurgesteld.
Misschien dat de dingen anders zullen gaan
dan wij zouden willen,
maar U heeft het beste met ons voor
en in U zal ons hart worden
gerustgesteld.

U bent de 'Ik ben";
Degene,
die er altijd al was,
er altijd is
en er ook altijd zal zijn.
De Alpha en de Omega;
het begin en het eind.
Nog even
en U maakt alles nieuw;
voorbij is dan
alle verdriet en pijn.

Geen woorden

Ik heb geen woorden om te spreken,
slechts tranen die zich kunnen vermengen
met die van jou.
Ik heb geen woorden om te spreken,
daarvoor is alles te heftig;
de pijn van het verdriet te rauw.

Ik wilde dat er woorden waren
die ik spreken kon
om jouw pijn en verdriet te verzachten,
Ik wilde dat er woorden waren,
maar ik zie omhoog naar de God 
van de hemelse machten.

Ik heb geen woorden om te spreken,
slechts tranen die zich kunnen vermengen
met die van jou.
Ik heb geen woorden om te spreken,
daarom kniel ik stilletjes neer
terwijl ik mijn handen voor je vouw.

Ik heb geen woorden om te spreken;
voor nieuws als dit is ieder woord teveel,
wat zou ik immers kunnen zeggen?
Stil nader ik tot de troon der genade
om alles aan Hem te vertellen
en het in Zijn handen te leggen.

Ik heb geen woorden om te spreken,
slechts tranen die zich kunnen vermengen
met die van jou.
Stil gaat mijn gebed naar boven,
biddend, pleitend, smekend,
bij onze God van liefde en trouw.

Wees mij dicht nabij

In de stilte,
niet gehinderd
door enig geluid,
zoek ik Uw aangezicht,
wil ik heel dicht bij U zijn.

Kom mij tegemoet,
o Heer;
ontmoet mij hier.
Zie mijn tranen
en mijn vrees;
zie al mijn pijn.

Wees mij dicht,
heel dicht nabij.
Hoor mijn gebed.
U kent mij toch,
U weet
wat ten diepste
in mij leeft.

Wees mij dicht,
heel dicht nabij.
Omarm mij,
schijn met
Uw licht van liefde
over mij.
Laat mij weten,
dat U om mij geeft.

Jezus,
wees mij dicht,
heel dicht nabij;
ik wil heel dicht
bij U zijn.

Jezus,
wees mij dicht,
heel dicht nabij;
ik verlang ernaar
om met U samen
te zijn.

Jezus,
wees mij dicht,
heel dicht nabij;
ik hunker
naar de warmte
van Uw liefde
in ons samenzijn.

Ik sla mijn ogen op

Ik sla mijn ogen op naar de hemel,
naar mijn God,
van wie ik alles verwacht.

Ik sla mijn ogen op naar Hem,
in wie mijn vertrouwen is,
mijn hoop en mijn kracht.

Ik sla mijn ogen naar omhoog;
alleen bij Hem ben ik gelukkig,
alleen bij Hem kom ik tot rust.

Ik sla mijn ogen op
en wordt mij, in Zijn aanwezigheid,
van mijn kleinheid bewust.

Ik sla mijn ogen op naar de hemel.
Zijn diepe vrede doorstroomt mij
en is mij tot kracht.

Ik sla mijn ogen op naar Hem
en zie vol verlangen uit
naar wat mij bij hem wacht.

Ik sla mijn ogen naar omhoog,
ik verlang naar een leven
tot glorie van mijn Heer.

Ik sla mijn ogen op
en kniel in ootmoed
voor Hem neer.

Dankbaar

Mijn dank, Heer,
is aan U
en aan U alleen.
U bent de Almachtige,
Degene, die alles
vast in handen heeft.
U wil ik eren,
U wil ik dienen,
U bent Degene
aan wie ik, opnieuw,
alles overgeef.

Zegen, Here,
ook nu,
het geschilderde beeld
en het geschreven woord,
Zegen het, Here,
en breng
Uw zegen
door pen en penseel,
ook deze maal, voort.

- Amen –

N.a.v. het verschijnen van de 2e druk van onze (Caroline van de Vate en mijzelf) 'Kunstdichtbundel 'Wandelend in Zijn Licht'

Nieuwe kracht

Ik sluit mijn ogen.
In gedachten klim ik omhoog
en zoek Zijn liefdevolle aanwezigheid.
Ik wil schuilen bij Hem,
in de schaduw van Zijn vleugels,
me koesteren in de warmte van Zijn nabijheid.

Ik sluit mijn ogen.
In gedachten klim ik omhoog
en zoek Zijn majesteit, Zijn kracht.
Ik wil Hem zien, wie Hij is,
Zijn grootheid, Zijn heerlijkheid,
iets zien van de omvang van Zijn macht.

Ik sluit mijn ogen.
In gedachten klim ik omhoog
weg van beslommeringen en pijn.
Ik wil me richten op Hem
en niet op mijn omstandigheid.
Bij Hem, ja, dicht bij Hem wil ik zijn.

Ik sluit mijn ogen.
In gedachten klim ik omhoog
en alle moeite raakt op de achtergrond.
Hij spreekt, Zijn woord weerklinkt,
en ik ontvang nieuwe kracht
door de woorden van Zijn mond.

woensdag 5 december 2012

Aanraken en afdruk

Laat de Heer uw hart aanraken met zijn liefdevolle vinger,
om Zijn afdruk achter te laten die niemand meer
kan uitwissen.*
Heer,
raak mijn hart aan
met Uw liefdevolle vinger,
zodat er een afdruk achterblijft
die door niets en niemand
kan worden uitgewist.

Ja, Heer,
raak mijn hart aan;
laat de afdruk
van Uw liefdevolle vinger
zichtbaar worden
in wie ik ben
en in alles wat ik doe.

Raak mijn hart aan,
opdat U door mij heen
weer andere harten kan raken;
zodat Uw liefdevolle vinger
ook in het leven van een ander
een afdruk zal achterlaten
die door niets en niemand
kan worden uitgewist.

Ja, Heer Jezus,
raak mijn hart aan,
zodat mijn leven nimmermeer
hetzelfde zal zijn;
dat het een afstraling wordt
van wie U bent.
Dat U gezien wordt
in en door mij heen.
Raak mij aan,
Heer Jezus,
opdat ik U
zal
weerspiegelen.

- Amen –

*Met dank aan: Florent

Liefde en trouw

Laat liefde en trouw mij nooit verlaten;
laat mij zorgzaam zijn
voor dit kostbaar goed.
Laat mij waakzaam zijn
opdat ze mij niet ontglippen
in dagen van voor- of tegenspoed.

Laat liefde en trouw mij nooit verlaten;
laat mij ze bewaren
diep in mijn hart.
Laat mij bewust zijn
van de kwetsbaarheid
opdat de grens niet wordt getart.

Laat liefde en trouw mij nooit verlaten!
Ja, Heer, laat tot mij doordringen 
wat U hier tegen mij zegt.
Laat mij keer op keer
de diepte en reikwijdte zien
van wat U heeft gezegd.

Het laatste coupletje heb ik toegevoegd n.a.v. >> 'Liefde en trouw' op Quality Time


Onderstaande versie heb ik gemaakt  voor bij een huwelijk::

Laat liefde en trouw jullie nooit verlaten;
wees zorgzaam
voor dit kostbaar goed.
Wees waakzaam  opdat
ze jullie  niet ontglippen
in dagen van voor- of tegenspoed.

Laat liefde en trouw jullie nooit verlaten;
bewaar ze 
diep in jullie hart.
Wees je bewust zijn
van de kwetsbaarheid
opdat de grens niet wordt getart.

Laat liefde en trouw
jullie nooit verlaten!
Laat  doordringen
wat Zijn woord zegt.
Opdat de kostbaarheid
door Hem in jullie hart
mag worden gelegd.

Sheniya

Voor Sheniya,
mijn lieve, kleine achternichtje
4-07-2011In de schoot van je moeder
begon jouw bestaan;
in het verborgene
werd je wonderschoon
geweven.
En toen Hij klaar was,
begon op deze wereld
jouw unieke leven.
Hier mag je verder
groeien en bloeien
en de wijde wereld
ingaan.

Dat je eens mag leren kennen,
Degene die jou schiep.
Dat je eens mag ontdekken,
hoe groot de liefde is
van Degene die jou tot leven riep.
Dit is onze wens en ons gebed
voor jou, lieve Sheniya,
kostbaar wonder van nieuw leven,
door God op deze wereld gezet.

                                           Je tante Rita

Op weg naar volmaaktheid

Heer Jezus,
ik wil mijn ogen
gericht houden op U,
Die mij op de weg
van het geloof
is voorgegaan
en mij
wil brengen
tot volmaaktheid.

U hebt Uw kruis
op U genomen,
ziende op de vreugde
die voor U lag.
U liet Zich niet afschrikken
door de schande
die het kruis
met zich medebracht.

Nu zit U
aan de rechterzijde
van Uw Vader;
U, die zoveel
van ons zondaars
te verduren had,
toch bleef U
door alles heen
aan Uw opdracht
toegewijd.

Heer Jezus,
houdt ons dit steeds
voor ogen
zodat wij de moed
niet zullen verliezen.
Laat dit woord ons helpen
de strijd niet op te geven,
maar onze weg te gaan
in en door
Uw kracht.

Naar: Hebreeën 12:2,3

Oma worden

Met grote vreugde mag ik iedereen vertellen dat ik, zo de Here wil en wij leven, volgend jaar (ongeveer halverwege januari, dus het is nog heel pril) oma wordt.
Ja, onze schoondochter (van onze tweede zoon) is zwanger.
De echo laat een prachtig klein mensje zien, wat spartelt en beweegt.
Een hartje dat er rustig op los klopt, terwijl zijn/haar kleine lijfje veilig weggeborgen is in de schoot van zijn/haar moeder.
Zo bijzonder.
Ja, lief klein mensenkind, je bent gewenst en geliefd vanaf het allereerste begin.

Voor mijn lieve,
nog ongeboren,
kleinkind.


In de schoot van je moeder
weeft God jouw leven.
Vanaf het eerste,
nog vormeloze begin,
zijn jouw dagen vastgelegd.
Maar Zijn handen houden jou
met liefde en bescherming omgeven,
totdat jij je gehele levensweg
hebt afgelegd.

                 Liefs,
                         je oma


Here,
houdt zo Uw handen
om dit kostbare
kleine, nog ongeboren kind;
dat zo gewenst is
en ook al zo bemind.
 
Zorgt U voor de mama,
maar ook voor de papa, Heer;
bescherm en zegen hen,
iedere dga weer.
 
In Uw hand
zijn aij allen
veilig en geborgen;
omring hen, Heere,
meer dan ooit,
met Uw liefdevolle zorgen.

Mijn verdriet ...

Mijn verdriet.
Waarom bagatelliseer ik het vaak zo?
Mag het er dan van mijzelf
of van de wereld eigenlijk niet zijn?
Waarom doe ik alsof het van een ander altijd erger is?
Waarom ontken ik daarmee de diepte van mijn pijn?

Als ik geplaagd word door tegenslagen
en iemand vraagt: 'Hoe is 't met jou?',
dan zeg ik gelijk achter mijn antwoord aan:
'maar er zijn veel ergere dingen, hoor,
kijk maar eens naar die en die,
waar zij door heen moeten gaan.'

Met deze woorden stop ik wat ik voel en ervaar maar weg
en plaats het bij de rest van mijn verdriet.
De stapel wordt groter en groter,
maar ik hoef niet bang te zijn, er is toch 'niemand' die het ziet.

Al gauw vinden wij dat mensen klagen,
terwijl God ons aan elkaar gegeven heeft
om elkanders lasten te helpen dragen.
Al gauw vinden wij dat mensen zeuren,
maar God heeft ons ook aan elkaar gegeven
om de ander op te beuren.

Ja, er is verschil in grootte van pijn of verdriet;
er is verschil in zorgen of problemen in elk huis of gezin.
De één lijkt meer op zijn bordje te krijgen dan de ander,
maar een ieder voelt zijn eigen pijn en verdriet diep binnenin.

Het is echt, het is reëel en het mag er zijn.
Stop het niet meer weg, maar doorleef
en je kunt er ook voor een ander zijn.
Samen huilen, samen lachen, samen delen,
zo heeft God het bedoeld;
draag elkanders lasten,
draag elkanders verdriet en pijn.