woensdag 26 december 2012

Zijn licht is gekomen

Zijn Licht is gekomen
en schijnt in deze wereld
vol van duisternis;
geeft ons de boodschap
dat er verlossing,                   
vergeving  en genezing is.   

Zijn Licht is gekomen
en schijnt door de kribbe
en het kruis naar jou en mij.
Immanuël,
God Die met ons is,
Zijn bloed kocht ons vrij.

Zijn Licht is gekomen
en Zijn Luister,
Zijn heerlijkheid
schijnt over ons leven.
Opdat wij Hem zouden
weerspiegelen en Hem zo
alle eer en glorie geven.

1 opmerking: