zondag 5 juli 2020

Verblijd je en juich!

Als ik mijn toevlucht neem bij U
dan ben ik veilig en geborgen.
Daar kan ik loslaten
al mijn pijn,
al mijn verdriet,
mijn moeiten en zorgen.

U bent het Die mij beschermt,
Die mij zegent en omringt.
Ja, Uw genegenheid
verblijdt mij,
doet mij juichen,
maakt dat mijn hart weer zingt.

Naar: Psalm 5:12,13