donderdag 21 januari 2021

Heiliging

O Heer, houd mij dicht bij U,
dicht bij wie U bent
en dicht bij Uw Woord.
Help mij om de deur van mijn hart
wijd open te houden voor Uw Geest,
maar gesloten voor elk kwaad.
Laat mij mijn leven zo leven
dat het U vreugde schenkt,
ja, Uw hart bekoort;
dat mijn leven heiliger wordt,
en steeds meer laat zien
dat ik U toebehoor.

Bij Liefde tot het einde van Susannah Spurgeon
Lees meer op >> 'Into Your Hands'

donderdag 7 januari 2021

Onfeilbare liefde

Onfeilbare liefde,
is liefde die nooit faalt,
is liefde die volmaakt is,
is liefde die nooit dwaalt.

Dank U, Vader, voor Uw onfeilbare liefde;
liefde, die mij redde van de eeuwige dood.
Dank U, dat U mijn hulp bent en mijn schild,
mijn Helper in elke nood.

Dank U, Vader, voor Uw onfeilbare liefde
die mij altijd de juiste weg zal wijzen;
daar ook altijd over mij waakt,
en mij in alles wil onderwijzen.

Dank U, Vader, voor Uw onfeilbare liefde;
in U verheugt zich mijn hart!
Op U, ja, op U alleen is mijn vertrouwen,
in voorspoed en in smart.


N.a.v.  het stukje ‘Unfailing love' uit ‘Love is …’ – Promise Journal
Lees meer op >> 'Into Your Hands'

Met Uw hulp ...

Voor Gods aangezicht
beloofden we elkaar trouw
voor het leven,
in de overtuiging dat Hij
ons aan elkaar
heeft gegeven.

Soms was, en is, het moeilijk
om onze weg samen
te vinden en te gaan.
Maar met Hem konden,
en kunnen, we alles trotseren
en doorstaan.

Hij zal ons helpen
onze belofte getrouw te zijn
en niet te verbreken.
Als we maar op Hem blijven zien
zal Hij steeds opnieuw
de liefdesvlam ontsteken.

N.a.v. het stukje ‘Als twee mensen van elkaar houden’ uit ‘Love is …’ – Promise Journal
Lees meer op >> 'Into Your Hands' 

Persoonlijke trainer ...

Vader God, dank U wel,
dat U mijn persoonlijke trainer bent.
Dank U wel, dat U mij helpt en leidt
op deze weg tot een heilig leven.

U weet wat daar voor nodig is;
U kent mij zoals niemand anders mij kent.
Zo heeft U voor een ieder een eigen schema
en houdt ons daarbij met Uw liefde omgeven.

N.a.v. het stukje ‘Persoonlijke trainer’ uit ‘Love is …’ – Promise Journal
Lees meer op >> 'Into Your Hands'

Wat de wereld nodig heeft ...

Wat de wereld nodig heeft,
zijn mensen die willen liefhebben
zonder terug te verlangen.
Zijn mensen die willen geven,
zonder te ontvangen.

Wat de wereld nodig heeft,
is een vriendelijk woord
in plaats van een sneer.
Is zwijgen in plaats van spreken;
woorden doen immers soms zo zeer.

Wat de wereld nodig heeft,
is wat meer gerichtheid op de ander,
en niet uit winstbejag.
Is rekening houden met,
niet omdat het moet, maar mag.

Wat de wereld nodig heeft,
is minder van mijzelf,
maar meer van Hem.
Is gehoorzaam willen zijn;
luisteren naar Zijn stem.

Wat de wereld nodig heeft,
is dat wij Hem laten zien
in woord en daad.
Is laten zien wie Hij is
op de plek waar je staat. 

N.a.v. het stukje ‘Pay it forward’ uit ‘Love is …’ – Promise Journal
Lees meer op >> 'Into Your Hands'

Zeg het met liefde!

Heer, laat toch mijn woorden
altijd vol liefde zijn.
Voor ogen houdend dat het hart
van de ander breekbaar is
als het fijnste porselein.

Heer, laat toch mijn woorden
altijd vol liefde zijn;
tot opbouw en bemoediging
voor een ieder die ze hoort
en verstoken van elk venijn.

Heer, laat toch mijn woorden
altijd vol liefde zijn.
Dat ze komen uit een hart
dat zacht is, en vergevingsgezind
en niet uit mijn moeiten en pijn.

Heer, laat toch mijn woorden
altijd vol liefde zijn.
Opdat de leiding van Uw Geest
in elk woord dat ik spreek
hoorbaar en zichtbaar zal zijn. 

N.a.v. het stukje ‘Zeg het met liefde’ uit ‘Love is …’ – Promise Journal
Lees meer op >> 'Into Your Hands'

Vervulling van ons verlangen ...

Heer, mijn God,
U bent het Die wij ten diepste nodig hebben,
zelfs al erkennen wij dit niet.
Uw onfeilbare en onvoorwaardelijke liefde
is waar het hart van ieder mens in wezen naar verlangt.
Hoe rusteloos en zoekende blijven wij niet
totdat  wij Uw volmaakte liefde vinden.

In U, o God, komt ons rusteloze hart tot rust;
is onze eindeloze zoektocht voorbij.
Vreugde en vrede doorstromen ons hart;
vanaf nu zijn we werkelijk vrij.

Vervuld is ons diepste verlangen;
vervuld is de leegte in ons bestaan.
O, Volmaakte Liefde,
U zult ons nooit begeven of verlaten,
maar op al onze wegen met ons gaan.

Jezus, o, Jezus, Volmaakte Liefde!
O, Jezus; Heiland, Verlosser en Heer.
U bent de weg tot God, de Vader;
ik geef U met heel mijn hart alle eer.

N.a.v. het stukje ‘Vervulling van ons verlangen’ uit ‘Love is …’ – Promise Journal
Lees meer op >> 'Into Your Hands'

Gods manier ...

Als we op God’s manier
ons leven leven,
zal het als de bomen
in een boomgaard
vrucht geven:

Liefde, blijdschap en vrede,
geduld, vriendelijkheid en goedheid,
geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.

Als we op God’s manier
ons leven leven,
zal het Hem alle lof en eer
die Hij waard is, geven.


N.a.v. het stukje ‘Live God's way’ uit ‘Love is …’ – Promise Journal
Lees meer op >> 'Into Your Hands'


 

Echte liefde ...

Echte liefde
doet een mens
verder kijken
dan wat zichtbaar is,
wat hoorbaar is.
Echte liefde kijkt
door de buitenkant heen
naar wat verborgen ligt. 

Echte liefde
ziet de ziel in nood,
de tranen die in stilte
worden geweend.
Echte liefde
zet woorden om
in daden.

Echte liefde
is liefde in actie;
is dienen en geven.
Echte liefde
vinden we
in ons grootste voorbeeld.
Zijn Naam is: Jezus.


N.a.v. het stukje ‘Love beyond Words’ uit ‘Love is …’ – Promise Journal
Lees meer op >> 'Into Your Hands'

zondag 3 januari 2021

Vasthouden en volharden

Heer, op U vestig ik mijn hoop;
aan U klamp ik mij vast.
Welke storm ook mag gaan woeden,
U wordt er nooit door verrast.

Op Uw woord zal ik vertrouwen;
op de beloften door U aan mij gedaan.
Geef mij Uw vrede en vreugde, Heer,
op elke weg die ik heb te gaan.

Lees meer op >> 'Into Your Hands'