donderdag 1 april 2021

Stille dankbare vreugdevolle vrede …

In liefdevolle herinnering aan mijn moeder
† 1 april 2020
Uw troost, die er al was nog voor

deze dag was aangebroken.
Diepe vrede mijn deel nog voor ik
één woord tot U had gesproken.

Dank U, Heer, voor Uw genade,
zo voelbaar aanwezig in mijn ziel.
Ik dank U, voor Uw liefde en trouw,
als ik getroost aan Uw voeten kniel.

Vandaag gaan mijn gedachten terug,
terug naar een jaar geleden toen ik
aan uw sterfbed zat en u uw laatste
adem uitblies.

En toch, toch is vandaag daar die rust,
die stille dankbare en vreugdevolle vrede
diep in mijn hart ondanks de pijn van het
gemis met dit verlies.

Ik kijk niet meer terug naar het wat
nooit meer is, of nooit meer zal zijn;
terugdenken aan de diepe rust en vrede
die u had, is wat ik verkies.