zondag 25 juni 2023

Tweestrijd in mijn hart ...

Tweestrijd in mijn hart:
waar kies ik voor?
Geef ik toe aan wat ik voel,
of luister ik naar de Stem die ik hoor?

Tweestrijd in mijn hart;
tijd om een keuze te maken.
Ik weet, hoe langer het voortduurt,
hoe verder ik van Hem weg zal geraken.

Tweestrijd in mijn hart;
Zijn stem klinkt, ik hoor Zijn Woord:
'Hef de slappe handen en strek de knikkende knieën,
het is tijd dat je naar Mij hoort!'

Tweestrijd in mijn hart ...
Ik buig: U wil ik volgen, Heer.
Maak mijn hart weer één, want
Uw weg wil ik gaan en leven tot Uw eer!

Eenheid in mijn hart,
geen onverdeeldheid meer.
Ik richt mij op, mijn blik gaat omhoog,
opdat U het weer bent op Wie ik mij concentreer.


Lees eventueel ook: >> 'Kom maar vaak bij Mij!'

vrijdag 23 juni 2023

Recht uit mijn hart ...

Je kunt je ogen sluiten
en leven als een struisvogel
met je hoofd in het zand.
Je kan je oren sluiten
voor wat de Heer zegt
in Zijn Woord.
Maar je kunt niet tegenhouden
dat zál gebeuren zoals Hij
heeft gesproken en voorzegd.

Je kan meegaan met elke stroom
en zo een rustig leven leiden
zonder al te veel moeite en strijd.
Je kunt meegaan in de flow
en gewoon simpelweg
je leven leven.
Maar de dag zal komen
dat zál gebeuren, dát
wat Hij heeft gezegd.

Je kunt leven zoals je wilt,
je kunt doen wat je wilt,
en je kunt gaan waar je wilt.
Je kunt denken wat je wilt,
je kunt zeggen wat je wilt,
en je kunt voelen wat je wilt.
Maar je zult nóóit kunnen
zeggen, dat je de kans om te
kiezen is ontzegd.

Kies voor Jezus,
blijf dicht bij Hem, en
lees zélf Zijn Woord!
Wees waakzaam en
laat je niet misleiden
door mooi gepraat.
Wie Jezus volgt, zal óók
worden vervolgd; Hij
heeft het Zelf gezegd.

Maar dit mag je weten:
nu sterven aan jezelf is
straks leven in eeuwigheid.
Nu delen in Jezus’ lijden,
is straks delen in Zijn
heerlijke heerlijkheid.
Geloof en vertrouw
op wat Hij in Zijn Woord
heeft voorzegd.

Jezus alleen
Die het voor
het zeggen heeft.
Jezus alleen,
Wiens voetsporen
worden gevolgd.
Moedig voorwaarts
gaand totdat voltooid
is wat Hij heeft gezegd.


Lees meer op >> 'Into Your Hands'