dinsdag 29 december 2020

De Heere is mijn Helper!

U, Heere,
bent mijn Helper
in elke nood.
U was het, Die mij
in het afgelopen jaar
hulp en bijstand bood.

Uw rechterhand,
hield mij vast
op al mijn wegen,
en keerde pijn en verdriet,
moeiten en zorgen,
om in zegen.

In de schaduw
van Uw vleugelen
zing ik U de eer,
en dank U, dat
mijn ziel met U
verweven is, Heer.

Lees meer op >> 'In to Your Hands'

vrijdag 25 december 2020

Zegen ...Weet je dus ...
            Gezien door Zijn ogen.
            Gedragen door Zijn handen.
            Getroost door Zijn bewogenheid.
            Omgeven door Zijn liefde.
            En ondersteund door Zijn kracht.

donderdag 24 december 2020

Volharden ...

Te midden van alles
wat we niet kunnen, of mogen,
klinken ons woorden
van troost tegemoet.
Laten we ervoor waken
dat ze niet worden overschreeuwd
door alles wat er nu speelt
en in de wereld woedt.

Word stil en open Zijn Woord,
laat dat altijd de boventoon voeren,
en vind troost en rust
in alle tegenspoed.
Ontmoet de Vredevorst en
ontvang vrede en hoop voor de toekomst.
Ga volhardend met vreugde voort,
want eens wordt alles nieuw en goed.

Lees meer op >> 'Into Your Hands'

vrijdag 18 december 2020

Kerst ...

De boodschap van het Kind in de kribbe
wordt met het jaar meer en mee overschreeuwd;
de boodschap dat Hij kwam om te verlossen
raakt steeds verder ondergesneeuwd.

Steeds meer ligt de nadruk op uiterlijkheden,
waardoor het zicht op Hem wordt ontnomen.
Eten, drinken, gezelligheid en lichtversierselen lijken
de plaats van ‘Het Licht van de wereld’ te hebben ingenomen.

Maar ondanks dit alles schijnt nog steeds Zijn licht,
en verlicht Zijn komst de dikker wordende duisternis.
Er is nog tijd en ruimte om Hem te leren kennen;
om te ontdekken dat er in Hem blijvende vrede is.

Een vrede, die de wereld niet voor je heeft,
simpelweg omdat zij Hem niet kent.
Een vrede met vreugde, toekomst en hoop;
voor jou, als jij je tot Hem wendt.

Neem deze dagen,
nu er door de omstandigheden
zoveel regels en beperkingen zijn,
eens tijd om stil te staan
bij waar het werkelijk om gaat.
Kijk eens voorbij
wat allemaal niet kan en mag,
voorbij alles wat je anders deed,
en ontdek, of herontdek waar
Kerst echt voor staat.

dinsdag 8 december 2020

Mag Ik?

Wil jij de klei zijn in Mijn handen,
mag Ik je vormen en kneden?
Mijn vuur in je doen ontbranden,
zodat eenieder kan zien wie je dient?

Ja, je bent een kostbare parel in Mijn hand,
maar mag Ik je ook slijpen
en maken tot een schitterende diamant,
die Mijn glorie aan de wereld laat zien?

Mag Ik alles doen in jouw leven
wat Mijn Naam de eer zal brengen?
Wil je Mij je volledige vertrouwen geven;
mag eenieder zien dat je Mij dient?

Lees meer op >> 'Into Your Hands'

donderdag 3 december 2020

Verdriet ...

Verdriet,
- pijn van zorgen,
- van gemis,
- van ‘nooit meer’,
soms overval je me
in alle heftigheid.
Je doet mijn tranen stromen,
stromen en stromen,
zodanig, dat er geen einde
aan lijkt te komen.

Verdriet,
- pijn van zorgen,
- van gemis,
- van ‘nooit meer’,
soms overval je me
met zoveel intensiteit,
dat ik alleen maar kan huilen,
huilen en huilen.
En in gedachten leg ik dan
mijn hoofd maar tegen U aan,
om bij U te schuilen.

Verdriet,
- pijn van zorgen,
- van gemis,
- van ‘nooit meer’,
soms overval je me
in alle heftigheid.
En ik kan niet anders
dan je laten komen.
Want ik weet dat met elke traan,
Zijn genezing daar doorheen
zal stromen.

Verdriet,
- pijn van zorgen,
- van gemis,
- van nooit meer’,
eens ben je voorbij,
en elke traan
door jou ontstaan,
wordt behoedzaam door Hem
van mijn ogen gewist.
Voorbij is dan je lijden,
voorbij het strijden,
voor eens en altijd
is jouw bestaan
volledig uitgewist.