woensdag 9 oktober 2013

Hoeveel te meer zal Hij geven ...

Ik bid U, Vader,
om Uw Heilige Geest.
Bedauw niet slechts
mijn hart,
maar doordrenk het            
tot overstromens toe,            
opdat mijn leven U,
in woord en daad,
zal behagen.

Ik bid U, Vader,
om Uw Heilige Geest.
Stort met Uw Geest
Uw liefde uit in mijn hart,
opdat mijn leven,
door Uw liefde,
mensenharten raakt;
hen zal bemoedigen
en schragen.

- Amen -


Lees meer op 'Into Your hands'

Zaad van Hoop

Zaad van Hoop
is zaad van leven.
Zaad van twijfel
zal wanhoop geven.

Zaai het Zaad van Hoop,
het Woord van God,             
diep in je hart.
Het zal je vreugde geven,
kracht en sterkte,
en helen elke smart.

Zaai het ook
in het leven van
een ander;
strooi Hoop maar
rijkelijk om je heen.
Laten we zo
tot steun zijn
voor elkander;
troost brengen
aan een ieder
die weent.

Zaad van Hoop
is zaad van Leven.
Laten we delen
en geven.


Lees meer op 'Into Your Hands'