vrijdag 22 april 2016

Geloofd zij God met diepst ontzag!

Langzaam werden zijn krachten minder;
het viel niet altijd mee in die laatste strijd.
Het duurde eigenlijk langer dan hij graag wilde;
hij was er immers klaar voor; zijn hart bereid.

Hij verlangde ernaar om zijn Heer te ontmoeten;
zijn God van heil, zijn Helper in elke nood.
Die hem beloofde volkomen uitkomst te geven,
ja, zelfs bij het naderen van de dood.

Die God, die hem nu dit eeuwig, zalig leven schenkt,
had hem dag aan dag overladen met Zijn gunstbewijzen.
En nu mag hij, Hem, die hoogste Majesteit,
voor eeuwig en altijd met eerbied prijzen.

Nu mag hij voor eeuwig zingen
van Gods goedertierenheid;
de vreugde smaken van
Zijn eeuwige aanwezigheid.

Geloofd zij God met diepst ontzag!
Hij is onze troost in dit verdriet.
Geloofd zij God met diepst ontzag!
Wie op Hem vertrouwt, vergeet Hij niet.


(Oom) Arie v/d Wal
† 14-04-2016

Lees meer op >> 'Ogen die zien'

Geen opmerkingen:

Een reactie posten