woensdag 2 mei 2018

Jezus alleen ...

Een heel enkele keer, met dat ik de leiding van de Aanbidding in onze gemeente heb, maak ik een gedicht naar aanleiding van de liederen die we dan zingen; zo kwam onderstaand gedicht tot stand.


Naar U, o Heer,
mijn Vriend,
mijn Broer,
verlangt mijn hart.

Ja, meer dan
naar zilver of goud;
in tijden van vreugde
en in diepe smart.

Want zoals een hert
naar water smacht,
zo verlangt naar U
mijn dorstig hart.

U alleen kunt haar vervullen,
alleen bij U vindt zij haar rust.
Alleen U bent mijn kracht en schild,
daarom aanbid ik U naar hartenlust.

Laat het daarom steeds
Uw Naam zijn, Jezus,
die ik als eerste roep,
want zonder U kan,
en wil, ik niet leven.

U bent mijn lied in de storm,
mijn voedsel aan het begin van de dag,
mijn houvast als ik door vuur word omgeven.

Ja, U bent mijn alles in al!
Niets en niemand anders dan U
heb ik nodig om te leven.

Zo geef ik U mijn hart,
ja, zo geef ik U mijn ziel.
Laat elke ademtocht,
elk moment dat ik leef,
zijn tot eer en glorie van U.

U alleen wil ik aanbidden,
want niemand is aan U gelijk.
Hoe ver ik ook zou gaan,
hoe lang ik ook zou zoeken,
ik zal niemand vinden als U.Aanbidding zondag 29 april 2018
Liederen: Als een hert/as the deer; Let it be Jesus; This is my desire/dit is mijn verlangen;
‘k Aanbid U, Heer/Niemand is als U -stukje 474

4 opmerkingen: