zondag 23 augustus 2020

Heb aandacht voor Mijn woord!

'Mijn dochter, sla acht op mijn woorden, neig je oor tot wat ik zeg.
Laat ze niet wijken van je ogen, bewaar ze in het binnenste van je hart.
Ze zijn immers leven voor wie ze vinden, en genezing voor heel hun vlees.'

Spreuken 4:20-22

Heer, U verlangt ernaar
dat ik aandacht heb
voor Uw woorden;
ja, dat ik mij zo buig
dat ik hoor wat U zegt.

U vraagt mij
Uw woorden steeds
voor ogen te houden;
ja, dat ik ze in het binnenste
van mijn hart leg.

Uw woorden zijn immers leven gevende woorden,
ja, ze zullen mij tot genezing zijn.
Kom dan met Uw Geest, o Heer, opdat ik hoor en zie;
ja, dat daarvoor geen belemmering zal zijn.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten