woensdag 26 augustus 2020

Toegerust worden

God, de Heer, gaf mij een vaardige tong, waarmee ik de moedeloze kan opbeuren.
Elke morgen wekt Hij mijn oor, zodat het toegerust is om aandachtig te horen.

Jesaja 50:4
(NBV)


Wek mij, Heere,
iedere morgen opnieuw
en rust mij toe
met alles wat ik nodig heb
voor die dag.
Opdat aan het einde,
in alles wat ik deed of sprak,
er iemand geweest mag zijn,
die iets van Uw grote trouw,
liefde en genade zag

Dat een treurende werd getroost,
of een verslagene opgericht.
Een vertwijfelde bemoedigd,
of een wanhopig hart verlicht.

Dat een bedrukte werd ondersteund,
of een ontmoedigde opgebeurd.
Een moedeloze bijgestaan,
of de dag van een neerslachtige gekleurd. 

Rust mij zo toe, Heere,
iedere morgen weer.
Doe mij horen en zien,
en geef dat ik niets negeer.

- Amen -


Geen opmerkingen:

Een reactie posten