zondag 16 december 2012

Zegen en genade

Zegeningen in regendruppels,
genezing door tranen heen.
Leren door de beproevingen van het leven:
'Je bent nooit alleen.'

Gods woord dat troost in elk verdriet;
ons steeds opnieuw laat weten:
"Ik vergeet je niet!
Bij Mij ben je veilig en geborgen;
Ik zal altijd voor je zorgen!"

Mijn bede:
'Heer Jezus, trek mij
steeds dichter naar U toe.
U wil ik volgen,
al ben ik nog zo moe.
Laat zegen voortkomen
uit deze, soms zo moeilijke en zware reis;
laat mij mij standvastig en zeker
gaan, de weg die U mij wijst.
En als dan het einde
van mijn reis gekomen is,
laat mij dan meer en meer geworden zijn
naar Uw beeld en gelijkenis.

Welk een genade
is mijn deel geworden
toen Hij mij riep
door de donkere nacht.
Welk een genade
is mijn deel geworden,
doordat Hij aan mij dacht.

Welk een genade
is mijn deel geworden,
toen Hij stierf
daar aan het kruis.
Welk een genade
is mijn deel geworden,
dat Zijn eeuwige woning
straks ook is mijn thuis.

Welk een genade
is mijn deel geworden
nu Zijn adem in mij leeft.
Welk een genade
is mijn deel geworden
dat Hij mij
met Zijn beschermende vleugels
omgeeft.

Wat kan ik anders doen
dan gaan waarheen Hij mij ook roept;
ik verlies mijn leven,
maar vind het terug in Hem.
Ik verkrijg door Hem
een hoop die nimmer sterft;
ik buig mijn hart, neem mijn kruis op
en luister gehoorzaam naar Zijn stem.


What Grace is Mine


Ook dit lied heb ik zo goed mogelijk proberen te vertalen.

Welke genade is van mij, dat Hij, Die woont in het oneindige licht,
door de nacht heen roept om mijn verre ziel te vinden.
En uit Zijn littekens gegoten genade, die voor mij pleit,
zodat ik kan leven en in Zijn naam gekend ben.

Dus ik zal gaan waarheen Hij mij ook roept.
Ik verlies mijn leven om het terug te vinden in Hem.
Ik geef alles om de hoop verkrijgen die nooit sterft.
Ik buig mijn hart, neem mijn kruis op, en volg Hem.

Welke genade is van mij om te weten dat Zijn adem leeft in mij.
Onder Zijn vleugels kan mijn ontwaakte ziel stijgen.
Alle angst kan vluchten, want de donkere nacht van de dood is overwonnen.
Mijn Verlosser leeft, en regeert in eeuwigheid.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten