zondag 2 december 2012

Met Hem begraven en weer opgestaan

Heer, U zag mijn vormeloos begin.
U weefde mij in mijn moeders schoot.
U plaatste mij in een christelijk gezin.
U was het die, mede door mijn ouders,
Uw liefde in mij goot.

Ik dank U, Heer voor mijn ouders, door U aan mij gegeven.
Ik dank U, Heer, dat U hen en mij daarin met liefde omgaf.
Ik dank U, Heer, dat zij mij de weg wezen om met U te leven,
en de weg daardoor werd gebaand
om te scheiden het koren van het kaf.

Heer, U bent Uw weg met mij gegaan
en leidde mij door en langs vele wegen.
U hield Uw handen altijd rondom mijn bestaan
en leerde mij wat het is, mijn leven aan U te geven.

En nu mag ik hier voor Uw aangezicht staan.
'k Leg mijn leven in Uw doorboorde handen.
Voor altijd zal ik samen met U door 't leven gaan.
Verbroken zijn de geketende banden.

Dat is de reden dat waarom ik hier nu sta,
want ik heb mezelf eindelijk totaal aan Hem gegeven.
Met Hem wil ik hier ten onder gaan
en uit de dood met Hem verder door het leven.

Heer, ik hou van U met heel mijn hart en ziel.
Het gaat zo diep, het is niet met woorden uit te leggen.
Ik hou van U, zo ontzettend veel,
dat ik niet in staat ben om het met woorden te zeggen.

Ik loof en prijs Uw Heilige Naam.
Ik aanbid U en breng U alle eer.
Ik hou van U,
want U bent mijn Redder en Heer.

Geschreven 22 oktober 2000,
als getuigenis voor mijn doop
op 29 oktober 2000.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten