woensdag 14 november 2012

Healing rain - Helende regen

O, mijn ziel verlangt
naar de God die leeft
en aan mijn ziel
het leven geeft.

Mijn ziel verlangt
naar de God die leeft
en aan mijn ziel
genezing geeft.

Mijn ziel verlangt
naar de God die leeft
en aan mijn ziel
weer liefde geeft.

O, mijn ziel verlangt
naar de God die eeuwig leeft
en aan mijn ziel
HET LEVEN geeft.
Mijn ziel schreeuwt het uit
en verlangt wanhopig naar die Regen,
Mijn ziel schreeuwt het uit,
smachtend naar Uw zegen.

Mijn ziel schreeuwt het uit,
breng de storm in mij toch tot bedaren.
Mijn ziel schreeuwt het uit,
laat mij toch Uw liefde weer ervaren.

Tranen van schaamte en berouw
stromen in grote getale neer.
Tranen van pijn en verdriet,
laat ze toch vermengen met Uw Regen, Heer.

Laat neerdalen, o Heer,
stromen van dat Helende Water.
Giet het nu, op dit moment over mij uit
en wacht daarmee niet tot later.

Laat nu dat Water stromen, Heer,
vanuit Uw onuitputtelijke Bron.
Alleen dat kan mij weer doen stralen,
stralen als de zon.

En laat daarbij Uw Vuur maar komen.
Brandt zo mijn leven maar schoon.
Ik weet, ik hoef niet bang te wezen,
want Uw Vuur komt vol liefde van Uw troon.

Laat zo Uw Vuur maar komen,
met de Regen vanuit de hemel neer.
Spoel weg al die tranen
en vul mij met Uzelf, Heer.

Vol sta ik in Uw Regen
en ervaar Uw helende Kracht.
Mijn armen strek ik uit naar boven
om te ontvangen al wat daar op mij wacht.

De tranen van schaamte, berouw, pijn en verdriet,
spoelen met Uw Regen weg,
terwijl ik mijn krachteloze handen
in de doorboorde van U, mijn Heiland, leg.

O, welk een vreugde is dan mijn deel.
Uw liefde overspoelt mij thans geheel.
Groot is Uw goedertieren- en barmhartigheid,
door Uw Zoon voor mij bereidt.

Ik loof, ik prijs Uw Heilige Naam.
Ik aan bid U met de engelen saam.
U alleen komt toe alle lof en eer.
U alleen aanbid ik, Jezus, mijn Redder en Heer.

Ja, mijn ziel verlangt
naar de God
die leven geeft.

Ja, mijn ziel verlangt
naar de God
die genezing geeft.

Ja, mijn ziel verlangt
naar de God
die liefde geeft.

Ja, mijn ziel verlangt
naar de God
die mij Het Leven geeft.

Ja, mijn ziel verlangt naar U,
de God,
die eeuwig leeft.

- Amen -

Geen opmerkingen:

Een reactie posten