woensdag 14 november 2012

Geboren om te sterven

't Was donker en stil
die nacht in Bethlehem.
Maar ineens een fel licht
en een luide, heldere stem.

De herders schrokken
en werden bang.
Maar hun angst verdween
door overweldigend engelengezang.

'Ere zij God in de hoge
vrede op aarde
in de mensen een welbehagen.'

De herders zochten
en vonden het Kind.
Jezus Christus, onze Heer,
verguisd en bemind.

Zij aanbaden Hem
en loofden de Heer.
Stil en eerbiedig
brachten zij hem de eer.

Als klein mensenkind
kwam Hij naar deze aarde.
Om te lijden en te sterven,
heeft dat voor ons nog waarde?

Zijn handen,
ze werden doorboord.
"Het is volbracht"
Zijn laatste woord.

Hij deed dit
uit liefde voor u en mij.
Om ons te redden
en maken waarlijk vrij.

'Heer,
ik dank U, dat U bent geboren.
Ik dank U, dat U Uw handen liet doorboren.
Ik dank U, dat U dit voor mij,
voor ons allen hebt gedaan
en wij weer vrij tot God kunnen gaan.'

Zoals ik ben
als zondaar Heer,
Kom ik tot U
en kniel aan Uw kribbe neer.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten