woensdag 14 november 2012

I've been forgiven of more - Ik ben meer vergeven

Because …                                                      

     ‘I’ve been forgiven of more
      Than I could ever be angry for
      Instead of judgement
      I choose mercy.’


Ik zou een boek kunnen schrijven
over wat mensen mij hebben aangedaan.
Waardoor ik soms niet meer wist
hoe ik verder moest gaan.

Ik zou een boek kunnen vullen
met al die vreselijke verhalen
van intense pijn en verdriet
en bijbehorende diepe dalen.

Maar …

Ik doe het niet,
want:
God heeft mij meer vergeven dan
dat ik ooit ergens boos over kan zijn.
In plaats van veroordelen
kies ik voor genade.

Het boek zou gevuld kunnen zijn
met harde, liefdeloze woorden,
die zijn uitgesproken zonder na te denken,
maar die mijn ziel dwars doorboorden.

Het boek zou vol komen te staan
met roddel, haat, twist en nijd,
onrecht, verdeeldheid, onbewogenheid
en steeds terugkerende strijd.

Maar …

Ik doe het niet,
want:
God heeft mij meer vergeven dan
dat ik ooit ergens boos over kan zijn.
In plaats van veroordelen
kies ik voor genade.

Here Jezus,
U zou ook een boek kunnen schrijven
over alles wat ik U heb aangedaan.
Want Here, hoe vaak ben ik niet
over de schreef gegaan?

Ook mijn woorden waren(zijn) soms
als een mes zo scherp;
ook mijn houding was soms
zo onbewogen en liefdeloos.

Ook ik was(ben) verantwoordelijk
voor roddel en verdeeldheid;
ook ik maakte (maak)  het hart
van andere mensen boos.

Zijn mijn woorden
niet de geselslagen
op Uw rug?

Is mijn liefdeloze houding
niet het spugen
in Uw gezicht?              

Zijn mijn roddel en verdeeldheid zaaien
niet de spijkers
in Uw handen en voeten?

Is alles wat ik een ander aandoe
in feite niet
aan U gericht?

Here Jezus,
ik ben immers meer vergeven dan
dat ik ooit ergens boos over kan zijn;
in plaats van veroordelen
kies ook ik voor genade.

Uw genade
bracht mij vergeving;
laat ook mij zo vergeving schenken.

Uw genade
zette mij van veroordeling vrij;
laat ook mij zo anderen niet veroordelen.

Uw genade
maakte mijn hart vrij om lief te hebben;
geef ook mij dan een hart vol van bewogenheid.

U schonk mij zoveel genade,
laat ook mij aan anderen
genade schenken.

- Amen -    


Naar het nummer 'Mercy' van Laura Woodley Osman' 
(CD - In Love)


Geen opmerkingen:

Een reactie posten