zondag 4 november 2012

De overwinning is aan Hem!

8-12-2002

Als Licht en Duisternis elkaar ontmoeten,
samenkomen in één persoon,
weet dan, dat de boze altijd moet wijken
voor het vergoten bloed van De Zoon.

Als Licht en Duisternis elkaar ontmoeten,
ontstaat er een geweldige strijd.
Brullend slaat satan zijn klauwen uit,
zodat de persoon in kwestie ontzettend lijdt.

Ik zie hem staan.
Verkrampt, verstijft, als een steen
en ik voel als het ware
de klauwen van satan om hem heen.


Ik zie hem staan.
Z'n gezicht getekend door immense strijd.
Z'n handen zijn gebalde vuisten
en ik voel hoezeer hij lijdt.


Als Licht en Duisternis elkaar ontmoeten,
zal één van de twee moeten verdwijnen
en in die strijd zijn pijn, verdriet en wanhoop je deel.
Maar weet dit; God houdt van de zijnen.

Als Licht en Duisternis elkaar ontmoeten,
laat de boze je niet zomaar gaan.
Hij wil niets liever dan je verslinden.
Je voor altijd onder Zijn macht doen staan.

Ik zie hem staan
en voel de tweestrijd gaande in hem.
'O Vader, laat hem toch het verschil onderkennen
tussen de boze en Uw liefdevolle stem.'


Ik zie hem staan
en het verscheurt mijn moederhart.
'O Vader, beslecht deze strijd
en heel zijn grote smart.'


Als Licht en Duisternis elkaar ontmoeten,
dan weet ik, de overwinning is geheel en al aan Jezus, onze Heer.
Opdat Hij tot Zijn doel komt in jouw leven
en Hij ontvangt alle glorie, lof en eer.

Dan zal De Duisternis verdwijnen
en Zijn Licht jou volledig omgeven.
Zijn liefde schijnt dan door jou heen,
want jouw leven is met De zoon verweven.

Dan zie ik hem staan
en langzaam ontspant zijn gezicht.
Zijn vuisten zijn niet langer gebald,
't is Gods Geest die zijn hart verlicht.


Ik zie hem staan
en voel, de strijd is eindelijk gestreden.
God zelf heeft deze strijd beslecht.
'Vader in de hemel, ik dank U,
voor het verhoren van onze gebeden.'

Geen opmerkingen:

Een reactie posten